Kasvun ja kehityksen tukeminen varhaiskasvatuksessa

​​Lapsen tukeminen on osa varhaiskasvatuksen perustehtävää. Tuen muoto ja määrä sovitetaan yksilöllisesti lapsen tarpeisiin.

Joissain tilanteissa lapsen tukemiseen tarvitaan erityispedagogista osaamista ja päätöksiä tukitoimista. Toiminnassa ja opetuksessa otetaan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen lapsen tarpeet.

Tukitoimia voivat olla mm.

 • oppimiseen liittyvät ratkaisut
 • oppimisympäristöön liittyvät järjestelyt
 • lapsiryhmän toiminta ja arjen kasvatusmenetelmät
 • hoito- ja kasvatushenkilöstön ja lasten suhdeluvun muuttaminen
 • varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuki lapsiryhmässä
 • integroidut erityisryhmät / alueelliset pienryhmät
 • ryhmä- tai henkilökohtainen avustaja ryhmässä​
 • yhteistyön ja vuorovaikutuksen vahvistaminen huoltajien kanssa
 • tulkitsemis- ja avustajapalvelut

​​​​​​​

Varhaiserityiskasvatus

Lapsen kasvua ja oppimista tuetaan päivähoidossa harkituilla ryhmärakenteilla, normaaleilla arjen kasvatusmenetelmillä, hyvällä yhteistyöllä vanhempien, varhaiskasvatuksen, alkuopetuksen ja muiden yhteistyötahojen kanssa sekä tarvittaessa varhaiserityiskasvatuksen menetelmin.​​

Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan lapsen päivähoito järjestetään lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden tavallisessa päiväkotiryhmässä, perhepäivähoidossa tai alueellisessa pienryhmässä. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa erityisopettaja toimii erityiskasvatuksen asiantuntijana. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävänä on varhaisen puuttumisen periaatteella vastata tukea ja kasvatusta tarvitsevan lapsen yksilöllisen kehityksen, kasvun ja oppimisen ohjauksesta ja toteutuksesta. Tehtävään kuuluu lisäksi perheiden ja muun varhaiskasvatushenkilöstön kasvatustehtävän tukeminen sekä erityispedagogisen tiedon jakaminen.​​

 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 

Päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan lapsen tarvitsema tuki. Suunnitelmaan kirjataan lapsen kehitykseen ja tukeen liittyvät vastuut ja työnjako, tukitoimenpiteet sekä toteuttamistapa ja arviointi. 

 

Varhaiskasvatuksen perhetyö

Varhaiskasvatuksen perhetyö on matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää palvelua. Palvelu on tarkoitettu varhaiskasvatuksen piirissä oleville perheille. Työ on lyhytkestoista (tapaamisia on noin 1-5 kertaa) perheen tapeista riippuen. Tarkoituksena on löytää ja vahvistaa perheen sisäisiä voimavaroja.

Tapaamiset perheen kanssa tapahtuvat pääasiassa lapsen päiväkodilla. Perhetyöntekijän antama tuki on maksutonta ja luottamuksellista. Perhetyöntekijä on vaitiolovelvollinen.

Älä jää yksin mikäli mietit:

 •  vanhemmuuteen, kasvatukseen, äitiyteen tai isyyteen liittyviä asioita
 • lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä asioita
 • lapsen haastavaan käyttäytymiseen liittyviä asioita esim. uhmaikä, rajojen asetus
 • olet väsynyt, uupunut tai arki tuntuu vaikealta
 • perhettäsi on kohdannut jokin kriisi tai suuri muutos
 • parisuhteeseen liittyvät asiat tai erotilanne
 • päihteiden käyttö

 

Perhetyöntekijä

Tarvittaessa perhetyöntekijä ohjaa perheen sopivien tukimuotojen pariin. 
Perhetyöntekijä ei tee kotikäyntejä tai anna lastenhoitoapua. Varhaiskasvatuksen perhetyöntekijän voi tavata olemalla yhteydessä  perhetyöntekijään, lapsen ryhmän kasvattajaan, varhaiskasvatusyksikön johtajaan tai erityisopettajaan. ​

Varhaiskasvatuksen perhetyöntekijä:
Anna Metsola, p. 040 318 2021​


 


Päivitetty 04.11.2016 klo 09:57