Asumisneuvonta

​​​

Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu on yhdessä Keravan kaupungin sosiaalitoimen ja asuntotoimen sekä Keski-Uudenmaan Nuorisoasuntoyhdistyksen kanssa palkannut asumisneuvojan. Asumisneuvojana on aloittanut Sanna Koistinen. Asumisneuvonnalla voidaan muun muassa ennaltaehkäistä asunnottomuutta ja huono-osaisuuden kierteen syntymistä.

Esimerkiksi Helsingissä yhden asumisneuvojan aikaansaama laskennallinen säästö julkis- ja kansantaloudelle on noin puoli miljoonaa euroa, kun lasketaan kustannukset, jotka aiheutuisivat jos oikeuteen menneet häädöt toteutuisivat. Kiinteistöyhtiöistä saadun tiedon mukaan häädöt yhtiöissä vähenivät 30–50 prosenttia, kun tehtiin yhteistyötä asumisneuvojan kanssa.

Asumisneuvojien ydinasiakasjoukkoa ovat olleet pienituloiset lapsiperheet, maahanmuuttajat, vanhukset ja päihdeongelmaiset.

Kiinteistö Oy Nikkarinkruunussa on laskettu, että yhden häätöprosessin kustannukset saattavat vaihdella 5 000 - 20 000 euron välillä riippuen häädöstä. Kustannukset muodostuvat mm. vuokrarästeistä, remontti- ja siivouskuluista, muuttokuluista ja tilapäismajoituksesta. Me kaikki mukana olevat pyrimme asumisneuvojan avulla parantamaan asiakaspalveluamme ja lisäämään asukkaiden viihtymistä ja ennen kaikkea lisäämään osallistumista aktiivisesti asukastoimintaan.

Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu on Keravalla toimiva vuokrataloyhtiö ja Keski-Uudenmaan Nuorisoasuntoyhdistys Ry toimii nuorten asunto-olojen parantamiseksi Keravalla ja Järvenpäässä.

Toimitusjohtaja Ilkka Lahdenperä Kiinteistö Oy Nikkarinkruunusta kertoo, että palaute uudesta asumisneuvojasta on ollut joka taholta erittäin positiivista ja innostunutta. "Nyt odotamme positiivisia tuloksia mm. häätöjen määrän pienentymisen osalta ja lisäksi haluamme aktivoida asukkaitamme asukastoimintaan mukaan jatkossa enemmän. "Lisäksi oli hienoa, että valtiovallan eri tukimuotoja hyödyntäen pystymme kattamaan suurimman osan asumisneuvojan kustannuksista ensimmäisenä vuotena".

Asumisneuvonta toiminnan kokeiluvaiheessa ensisijaisesti palvellaan Kiinteistö Oy Nikkarinkruunun asukkaita ja nuorisoasunnoissa asuvia.

 

Lisätietoja:

Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu

Ilkka Lahdenperä ilkka.lahdenpera@kerava.fi

Sanna Koistinen 040 318 2696 sanna.koistinen@kerava.fi​

 Katja Mäki-Kuhna 050 436 35 37 katja.makikuhna@kuna.fi


Päivitetty 01.07.2014 klo 08:08