Lainat

​Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) osoittaa lainavaltuudet ja määrärahat uustuotantoa, perusparannusta ja hankintaa varten eduskunnan päättämien, valtion tukeman asuntolainoituksen määrärahojen ja painotusten puitteissa.

Korkotukilainahakemukset liitteineen toimitetaan pääsääntöisesti kuntaan, joka toimittaa hakemukset edelleen ARAan annettuaan lausuntonsa hakemuksesta. Kunta arvioi lausunnossaan hankkeen soveltuvuutta kunnan asuntokantaan ja asuntomarkkinatilanteeseen. Hankkeet eivät voi saada korkotuki- tai erityisryhmien avustus varauspäätöstä ilman kunnan lausuntoa.

Lainojen ja avustusten hakuajat vaihtelevat tuotteittain. Erillishauista ilmoitetaan kaupungin internet-sivuilla ja paikallisissa lehdissä.

Vuoden 2015 Erityisryhmien asunto-olojen parantamisen avustukset sekä saman hankkeen korkotukilainojen hakuaika päättyy 23.9.2014

ARA ei vielä ole antanut vuoden 2016​ hakuaikatietoja

- hakuaika kuntaan päättyy yleensä kunkin vuode syyskuussa ja ARA haku sulkeutuu yleensä loka-marraskuussa​Lisätietoja Erityisryhmien asunto-olojen parantamisesta löytyy  http://www.ara.fi kohdasta Rahoitus ​

Päivitetty 25.05.2015 klo 12:13