Lainat - ARAn tuet

​Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) osoittaa lainavaltuudet ja määrärahat uustuotantoa, perusparannusta ja hankintaa varten eduskunnan päättämien, valtion tukeman asuntolainoituksen määrärahojen ja painotusten puitteissa.

Korkotukilainahakemukset liitteineen toimitetaan pääsääntöisesti kuntaan, joka toimittaa hakemukset edelleen ARAan annettuaan lausuntonsa hakemuksesta. Kunta arvioi lausunnossaan hankkeen soveltuvuutta kunnan asuntokantaan ja asuntomarkkinatilanteeseen. Hankkeet eivät voi saada korkotuki- tai erityisryhmien avustus varauspäätöstä ilman kunnan lausuntoa.

Lainojen ja avustusten hakuajat vaihtelevat tuotteittain. Erillishauista ilmoitetaan kaupungin internet-sivuilla ja paikallisissa lehdissä.

Lyhytaikaisella korkotuella toteutettava asuntotuotanto kohdistetaan suurimpiin, nopeimmin kasvaviin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle. Toteutettava tuotanto on elinkaaritaloudeltaan edullista ja energiaa säästävää.

Korkotuen kesto on kymmenen vuotta, mutta ARA voi hakemuksesta pidentää lainan aikaa kymmenellä vuodella kerrallaan enintään kaksi kertaa. Korkotukilainan suuruus on vähintään 80 ja enintään 95 prosenttia kohteen hyväksytyistä rakentamiskustannuksista.

Vuoden 2017 Erityisryhmien asunto-olojen parantamisen avustukset sekä saman hankkeen korkotukilainojen hakuaika päättyy 2.12.2016

ARA ei vielä ole antanut vuoden 2018​ hakuaikatietoja

- hakuaika kuntaan päättyy yleensä kunkin vuode syyskuussa ja ARA haku sulkeutuu yleensä loka-marraskuussa​Lisätietoja korkotukilainoista ja erityisryhmien asunto-olojen parantamisesta löytyy  http://www.ara.fi kohdasta Rahoitus ​

Päivitetty 07.03.2017 klo 08:59