Kaavoitus

Kaavoituksella ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista Suomen maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen säätelemällä tavalla.

Suomen maankäytön suunnittelujärjestelmä perustuu tarkentuvaan suunnitteluun, jossa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä yleispiirteiset kaavat, maakuntakaava ja yleiskaava, ohjaavat yksityiskohtaisten asemakaavojen suunnittelua.

Keravan kaupungin yleis- ja asemakaavojen laadintaa ohjaa kaupunkikehitysjaosto, jossa esittelijänä on maankäyttöjohtaja. Kaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto ja merkitykseltään vähäiset kaavat hyväksyy kaupunginhallitus.

Kaavat  laatii Keravalla maankäyttöpalveluiden kaavoittajatiimi. Se huolehtii myös suunnittelun vuorovaikutteisuudesta ja on asukkaiden vaikutuskanava ympäristöä koskevissa muutoksissa.  

 

Laadinnassa olevat kaavatyöt

Laadinnassa olevia kaavatöitä voi seurata Keravan karttapalvelusta. Karttapalvelusta löytyvät kaavatöiden aluerajaukset ja tiedot.

Kaavatyöt karttapalvelussa

 

Kaavoituskatsaus

Kaupungin tulee vuosittain laatia kaavoituskatsaus, jossa esitellään kaupungissa ja maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat merkittävät kaavahankkeet. Kaavoituskatsauksella tiedotetaan kaupunkilaisia maankäyttöä koskevista suunnitelmista.

 

Käyntiosoite: Kultasepänkatu 7, Kerava

Postiosoite: PL 123, 04201 Kerava

kaupunkisuunnittelu(at)kerava.fi

Neuvonta ja tiedustelut: maankäyttösihteeri Heli Lehto, p. 040 318 2389

Päivitetty 22.02.2017 klo 12:19