Ajankohtaista ja nähtävillä

Asemakaavamuutoksen voimaantulo 

Kuparisepänkatu 3, (2321). Kaupunginhallitus on hyväksynyt 20.6.2017 asemakaavan muutoksen, jolla mahdollistetaan vanhojen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja ympäristön suojeleminen sekä uusien asuinrakennusten rakentaminen Kuparisepänkadun varressa.

Asemakaavamuutoksen voimaantulo

Päivölänlaakson uusi koulu, 2326. Keravan kaupunginhallitus on hyväksynyt 5.6.2017/180 § asemakaavan muutoksen, jolla mahdollistetaan uuden alakoulun rakentaminen, päiväkodin laajentaminen, leikkikentän sekä lähivirkistys- ja katualueiden kehittämisen.

                                                     *******************

Asemakaavaluonnoksien nähtävilläolo

Laaksotie 18, (2333) Kevyen liikenteen väylä, pienimuotoista täydennysrakentamista ja uusi tonttijako Laaksotielle Savion kaupunginosaan. Tavoitteena on mahdollistaa kevyen liikenteen väylän rakentaminen Laaksotiellä sekä osoitteessa Laaksotie 18 sijaitsevan pientalotontin täydennysrakentaminen osoittamalla siihen lisäksi pieni osa puistoaluetta.  

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

Kankurinpolku 2, (2332) Asumista ja uusia liiketiloja Kankurinpolulle Killan kaupunginosaan. Tavoitteena on mahdollistaa vanhan liiketilan purkaminen osoitteessa Kankurinpolku 2 ja uuden asuinkerrostalon sekä liiketilojen rakentaminen.

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

Edellä mainittujen kaavahankkeiden asiakirjat ovat nähtävillä 11.8.2017 asti Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs. sekä www.kerava.fi. Mielipiteet tulee toimittaa 11.8.2017 mennessä sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai os. Keravan kaupunki, kaupunkikehityspalvelut, PL 123, 04201 KERAVA. Lisätietoja kaavahankkeista: Heini-Sofia Iho, p. 040 318 2092.

                                                           *****************

Asemakaava hyväksytty

Kaupunginhallitus on 5.6.2017 hyväksynyt asemakaavamuutoksen, jolla osoitetaan uuden alakoulun paikka 5. Ahjon kaupunginosaan. Päivölänlaakson uusi koulu (2326)

                                                          *****************

Uusia asuinkerrostaloja keskustaan. Asemakaavamuutoksella selvitetään asuin-, seniori- ja palvelurakentamisen mahdollistamista Keskustan Kehän varrella sijaitsevan puiston tilalle. (Viertolantie, 2337)                                                              Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 10.7.2017 mennessä.                       Lisätietoja: Tuomas Turpeinen, p. 040 318 2480.

Uusi asuinkerrostalo Kalevan kaupunginosaan. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen osoitteessa Terhikintie 2 sijaitsevalle tontille. (Terhikintie 2, 2294)  Mielipiteet kaavaluonnoksista 7.7.2017 mennessä. Kaavahankkeesta järjestetään yleisötilaisuus Sampolan palvelukeskuksessa 1. krs.  ti 20.6. klo 17:30. Lisätietoja: Juha Pasma, p. 040 318 2456

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

Edellä mainittujen kaavahankkeiden asiakirjat ovat nähtävillä Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs.

Mielipiteet/muistutukset tulee toimittaa ilmoitettuun päivämäärään mennessä sähköpostitse kaupunkisuunnittelu(@kerava.fi tai os. Keravan kaupunki, kaupunkikehityspalvelut, PL 123, 04201 KERAVA.

 

Asemakaavamuutoksen voimaantulo: omakotitontteja Kytömaalle Ylikeravan kaupunginosaan

Kaupunginhallitus on 6.3.2017 hyväksynyt asemakaavan muutoksen, jolla päivitettiin asemakaava vastaamaan paremmin tonttijaon yhteydessä suurennettuja tontteja. (Kytömaa II, 2331)

                                                           **************** 

Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä (MRL 65§, MRA 27§)

Keravanjoen yhtenäiskoulu (2327) asemakaavan muutosehdotus ja katusuunnitelmaluonnokset ovat nähtävillä 5.6. – 5.7.2017 Keravan yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7.

Asemakaavan muutos koskee 4. Keskustan kaupunginosan korttelia 240 sekä katu-, vesi- ja virkistysalueita, 5. Ahjon kaupunginosan vesi- ja virkistysaluetta sekä 9. Alikeravan kaupunginosan virkistysaluetta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa uusi Keravanjoen yhtenäiskoulu Lapilan koulun alueelle.

Lisätietoja: kaava-arkkitehti Juha Pasma, p. 040 318 2456, juha.pasma@kerava.fi. Mahdolliset muistutukset muutosehdotuksista tulee toimittaa kirjallisena suunnitelmien nähtävilläoloaikana sähköpostitse kaupunkisuunnittelu @kerava.fi tai os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 Kerava.

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin                                                     

                                                         ***************** 

Keravan yleiskaava 2035

Kaupunginvaltuuston 7.11.2016 hyväksymästä oikeusvaikutteisesta Keravan yleiskaava 2035: stä on valitettu. Kaupunginhallituksen 6.3.2017 (§ 52) päätöksellä yleiskaava on määrätty (MRL § 201) tulemaan voimaan niiltä osin, joihin valitukset eivät kohdistu.

Voit tutustua aineistoon tästä linkistä.

                                                        *****************

Kaavoituskatsaus 2017

Kaupunginhallitus on 19.12.2016/349 § hyväksynyt Keravan kaavoituskatsauksen 2017. Siihen voi käydä tutustumassa Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7.

Kaavoituskatsaus 2017

 

Päivitetty 16.08.2017 klo 10:38