Ajankohtaista ja nähtävillä

Asemakaavamuutosten nähtävilläolot (MRL 62 § ja MRA 27 §, 30 §)

Seuraavat kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs.

Päivölänlaakson uusi koulu (2326) asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä 30.3. – 28.4.2017. Asemakaavan muutos koskee 5. Ahjon kaupunginosan korttelin 1173 tonttia 2, virkistys- ja katualueita. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa Päivölänlaaksoon uusi rakennuspaikka alakoulua varten. Valmistelija: Tommi Jääskeläinen, p. 040 318 2388.

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

Keravanjoen yhtenäiskoulu (2327) asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 30.3. – 21.4.2017. Asemakaavan muutos koskee 4. Keskustan kaupunginosan korttelia 240 sekä vesi- ja virkistysalueita. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa rakennettava Keravanjoen yhtenäiskoulu Lapilan koulun alueelle. Valmistelija: Juha Pasma, p. 040 318 2456.

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa ennen nähtävilläoloajan päättymistä sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA. Lisätietoja myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@kerava.fi.

                                            ***************************

Keravan yleiskaava 2035

Kaupunginvaltuuston 7.11.2016 hyväksymästä oikeusvaikutteisesta Keravan yleiskaava 2035: stä on valitettu. Kaupunginhallituksen 6.3.2017 (§ 52) päätöksellä yleiskaava on määrätty (MRL § 201) tulemaan voimaan niiltä osin, joihin valitukset eivät kohdistu.

Voit tutustua aineistoon tästä linkistä.

                                           ***************************

Asemakaavamuutoksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 6.3.2017 (55 §) asemakaavan muutoksen, joka koskee 7. Ylikeravan kaupunginosan kortteleita 4006-4010 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu 7. Ylikeravan kaupunginosan korttelit 4006-4010 sekä katualuetta, Kytömaan II-vaihe (2331).

                                           ****************************

Asemakaavamuutosten nähtävilläolot (MRL 62 §, 63 § ja MRA 30 §)

Seuraavat kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs. sekä www.kerava.fi.

Kankurinpolku 2 (2332) asemakaavamuutoksen laadintatyö on käynnistynyt ja sitä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 15.3.-7.4.2017. Asemakaavamuutos koskee 2. Killan kaupunginosan korttelin 64 osaa. Kaavamuutoksen tavoitteena on liiketilan purkaminen ja uuden liiketilan sekä asuinkerrostalon rakentamisen mahdollistamista. Valmistelija: Heini-Sofia Iho, p. 040 318 2092.

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

Laaksotie 18 (2333) asemakaavan muutoksen laadintatyö on käynnistynyt ja sitä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 15.3.-31.3.2017. Asemakaavamuutos koskee 6. Savion kaupunginosan korttelin 1592 osaa. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kiinteistön laajentaminen kiinni katualueen rajaan, autotallien rakentamisen mahdollistaminen ja tontin rakennusoikeuden lisääminen. Valmistelija: Heini-Sofia Iho, p. 040 318 2092.

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa ennen nähtävilläoloajan päättymistä sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA. Lisätietoja myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@kerava.fi.

                                                ********************

Asemakaavamuutoksen nähtävilläolo (MRL 62 §, 63 § ja MRA 27 §)

Kuparisepänkatu 3 (2321) asemakaavan muutosehdotus 4. Keskustan kaupunginosan kortteleihin 402, 403 ja katualueelle sekä tonttijaon ehdotus tonteille 4-402-1 ja 4-403-1 ovat julkisesti nähtävillä 13.3. – 11.4.2017 Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, sekä www.kerava.fi.

Asemakaavamuutoksella lisätään asuinrakennusoikeutta, mahdollistetaan täydennysrakentaminen sekä liitetään osa katualuetta korttelialueeseen. Asemakaavan ja tonttijaon muutoksella muodostuu tontit 4-402-2 ja 4-402-3. Valmistelija: Marja Pelo, p. 040 318 2316, etunimi.sukunimi@kerava.fi.

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa ennen nähtävilläoloajan päättymistä os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 Kerava tai sähköpostitse: kaupunkisuunnittelu@kerava.fi.

                                             ******************************

Kaavoituskatsaus 2017

Kaupunginhallitus on 19.12.2016/349 § hyväksynyt Keravan kaavoituskatsauksen 2017. Siihen voi käydä tutustumassa Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7.

Kaavoituskatsaus 2017

                                           * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Asemakaavamuutosten nähtävilläolo (MRL 62 §, 63 § ja MRA 27 §, 30 §) Seuraavat kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs. sekä www.kerava.fi.

 

Päivölänlaakson uusi koulu (2326) asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä 2. – 24.2.2017. Asemakaavan muutos koskee 5. Ahjon kaupunginosan korttelin 1173 tonttia ja viheralueita (VK ja VL). Muutoksen tarkoituksena on tutkia, voidaanko Päivölänkaaren toimipisteen läheisyyteen perustaa uusi kaksisarjainen alakoulu. Laaksonpohjalla olevat toiminnat on tavoitteena säilyttää. Valmistelija: Tommi Jääskeläinen, p. 040 318 2388.

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

 

Kytömaan II-vaihe (2331) asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä 2. – 17.2.2017. Asemakaavan muutos koskee 7. Ylikeravan kaupunginosan kortteleita 4006 – 4010 sekä katualuetta. Tavoitteena on päivittää asemakaava vastaamaan paremmin tonttijakoa, jonka yhteydessä tontteja on suurennettu. Valmistelija: Tommi Jääskeläinen, p. 040 318 2388.

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

 

Mäkitie 3 (2325) asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotukset ovat julkisesti nähtävillä 6. – 20.2.2017. Asemakaavamuutoksella liitetään osa puistoaluetta kortteliin 1585 ja parannetaan alueen täydennysrakentamismahdollisuuksia. Asemakaavan ja tonttijaon muutoksella muodostuu tontit 6-1585-22, 6-1585-23, 6-1585-24 ja puistoa. Valmistelija: Marja Pelo, p. 040 318 2316.

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

 

Mahdolliset mielipiteet/muistutukset tulee toimittaa ennen nähtävilläoloajan päättymistä os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA tai sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi. Lisätietoja myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@kerava.fi.

                                                   ****************

Asemakaavamuutoksen voimaantulo

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 28.11.2016 asemakaavan muutoksen osaan 9. Alikeravan kaupunginosan korttelia 314. Asemakaavan muutoksella muodostuu osa 9. Alikeravan kaupunginosan korttelia 314. Lintulammenkatu 2 (2292).

                                                    *****************

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen voimaantulo

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 14.11.2016 (308 §) asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 7. Ylikeravan kaupunginosan katu- ja suojaviheralueelle, Koivulantien länsiosa (2319)

                                                   *****************

Asemakaavamuutoksen voimaantulo

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 24.10.2016 asemakaavan muutoksen 9. Alikeravan kaupunginosan osalle kortteleita 332 ja 336 sekä niihin liittyville katualueille ja pysäköintialueelle.  (Jäspilä II / 2231)

                                                  *****************

Asemakaavamuutosten nähtävilläolot (MRL 62 §, 63 § ja MRA 30 §)

Seuraavat kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs. sekä www.kerava.fi.

Terhikintie 2 (2294) asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 15.12. – 30.12.2016. Asemakaavan muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 22 sekä katu- ja virkistysalueita. Muutoksen tarkoituksena on tutkia asuinkerrostalorakentamisen mahdollistamista korttelissa 22 ja Terhikinpuiston tulevaa käyttötarkoitusta. Asemakaavamuutosta esitellään yleisötilaisuudessa keskiviikkona 21.12. klo 17:30 – 19:00 Sampolan palvelukeskuksessa, osoitteessa Kultasepänkatu 7. Valmistelija: Juha Pasma, p. 040 318 2456. 

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

 

Kuparisepänkatu 3 (2321) asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 19.12.2016 – 13.1.2017. Asemakaavamuutos koskee 4. Keskustan kaupunginosan kortteleita 402 ja 403 ja katualuetta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on lisätä asuinrakentamisen osuutta ja mahdollistaa vähäinen täydennysrakentaminen. Valmistelija: Marja Pelo, p. 040 318 2316 

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa ennen nähtävilläoloajan päättymistä os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA tai sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi.

Lisätietoja myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@kerava.fi.

 

                                                  ***************

Asemakaava-asiakirjojen nähtävilläolo (MRL 62 §, 63 § ja MRA 27 §, 30 §)

Seuraavat kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kaupungin internetsivuilla www.kerava.fi sekä Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs.

Kytömaan II-vaihe (2331) asemakaavan muutoksen laadintatyö on käynnistynyt ja sitä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitlema (OAS) ja asemakaavamuutoksen luonnos ovat nähtävillä 12.-30.12.2016. Suunnittelualue käsittää 7. Ylikeravan kaupunginosan korttelit 4006-4010 sekä katualuetta. Muutoksen tavoitteena on päivittää asemakaava vastaamaan paremmin tonttijaon yhteydessä suurennettuja tontteja. Kysymyksessä on vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos (MRL 191 § 3 mom).  Valmistelija: Tommi Jääskeläinen, p. 040 318 2388.

Linkki karttapalveluun ja asiakrjoihin

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa 30.12.2016 mennessä os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA tai sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi.

Lisätietoja myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@kerava.fi.

 

                                                           ********************** 

Asemakaavan muutosten nähtävilläolot (MRL 62 §, 63 § ja MRA 30 §) Seuraavat kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs. sekä www.kerava.fi.

- Keravanjoen yhtenäiskoulu (2327) asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 24.11. – 16.12.2016. Asemakaavamuutos koskee 4. Keskustan kaupunginosan korttelia 240 sekä katu- ja virkistysaluetta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden yhtenäiskoulun rakentaminen nykyisen Lapilan koulun alueelle. Valmistelija: Juha Pasma, p. 040 318 2456

Linkki karttapalveluun ja asiakrjoihin

 

- Jaakkolantie 18 (2303) asemakaavamuutoksen luonnos ja Varjakontien katusuunnitelmaluonnos ovat nähtävillä 24.11. – 16.12.2016. Asemakaavamuutos koskee 9. Alikeravan kaupunginosan kortteleiden 188 ja 312 osia sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on suojella Jaakkolan entisen maatilan päärakennus ja osoittaa neljä pientalotonttia päärakennuksen mäen viereisille rinteille. Valmistelija: Juha Pasma, p. 040 318 2456.

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa ennen nähtävilläoloajan päättymistä os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA tai sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi. Lisätietoja myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@kerava.fi.

Linkki karttapalveluun ja asiakrjoihin

 

Koivulantien länsiosa (2319), kaupunginhallitus on hyväksynyt 14.11.2016 (308 §) asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 7. Ylikeravan kaupunginosan katu- ja suojaviheralueelle.

                                           ******************************

Asemakaavamuutoksen nähtävilläolo (MRL 62 §, 63 §, MRA 30 §) Seuraavat kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs. sekä www.kerava.fi. 

Mäkitie 3 (2325) asemakaavamuutoksen laadintatyö on käynnistynyt ja sitä koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos ovat nähtävillä 14.11. – 25.11.2016. Asemakaavan muutos koskee osaa 6. Savion kaupunginosan korttelista 1585 ja puistoaluetta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on liittää osa puistoaluetta kortteliin 1585 ja parantaa alueen täydennysrakentamismahdollisuuksia. Valmistelija: Marja Pelo, p. 040 318 2316. 

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa ennen nähtävilläoloajan päättymistä os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA tai sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi. Lisätietoja myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@kerava.fi.

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

                                                    ************************

Asemakaavamuutosten nähtävilläolot (MRL 62 §, 63 § ja MRA 27 §, 30 §) Seuraavat kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs. sekä www.kerava.fi.

Päivölänlaakson uusi koulu (2326) asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 27.10. – 18.11.2016. Asemakaavan muutos koskee 5. Ahjon kaupunginosan korttelin 1173 tonttia ja viheralueita (VK ja VL). Muutoksen tarkoituksena on tutkia, voidaanko Päivölänkaaren toimipisteen läheisyyteen perustaa uusi kaksisarjainen alakoulu. Samalla tutkitaan henkilökunnan pysäköintitarve ja -paikka. Laakson pohjalla olevat toiminnat on tavoitteena säilyttää alueella. Valmistelija: Tommi Jääskeläinen, p. 040 318 2388.

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

 

Kerca IV (2297) asemakaavamuutoksen luonnos ja täyttösuunnitelman yleissuunnitelma ovat nähtävillä 27.10. – 18.11.2016. Asemakaavan muutos koskee 9. Alikeravan kaupunginosan virkistysaluetta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa puhtaiden ylijäämämaiden loppusijoituspaikka Alikeravan työpaikka-alueen eteläpuolelle. Valmistelija: Juha Pasma, p. 040 318 2456

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa ennen nähtävilläoloajan päättymistä os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA tai sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi. Lisätietoja myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@kerava.fi.

                                                     ************************

Asemakaavamuutosten voimaantulo

Kaupunginhallitus on 29.8.2016 hyväksynyt seuraavat asemakaavojen muutokset:

Savion Mäkitie/2287, asemakaavan muutos 6. Savion kaupunginosan osaan korttelia 1583. Asemakaavan muutoksella muodostuu osa 6. Savion kaupunginosan korttelia 1583.

Alikeravantie 37/2302, asemakaavan muutos 9. Alikeravan kaupunginosan osaan korttelia 332. Asemakaavan muutoksella muodostuu osa 9. Alikeravan kaupunginosan korttelia 332.

Kaakkurinpolku /2312, asemakaavan muutos 1. Kalevan kaupunginosan kortteliin 655 sekä puisto-ja katualueelle. Asemakaavan muutoksella muodostuu 1. Kalevan kaupunginosan kortteli 655 sekä katualuetta. 

                                              ************************* 

Seuraavat asemakaavat / asemakaavan muutokset ovat käynnistyneet ja niitä koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (OAS) ovat nähtävillä 6. – 28.10.2016 (MRL 62 § ja 63 § MRA 30§ ja 42 §) Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs.

Varikko (2309) Asemakaavan muutos koskee 4. Keskustan kaupunginosan korttelia 213 sekä katu- ja rautatiealuetta. Tavoitteena on tutkia asuinkerrostalojen, yleisten tilojen ja liike- ja toimistotilojen rakentamismahdollisuuksia. Valmistelija: Juha Pasma, p. 040 318 2456.

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

Pihkaniitynkatu (2307) Asemakaava Kalevan kaupunginosaan ja asemakaavan muutos korttelin 557 osaan sekä puistoalueelle. Tavoitteena on laajentaa pientalovaltaista asumista, huomioiden virkistysalueiden riittävyys. Samalla tutkitaan uuden leikkikentän sijoituspaikkaa sekä polku- ja latuverkoston laajentamismahdollisuuksia.

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

Sampolan palvelukeskuksessa, kokoustila Ilmarisessa järjestetään asukasilta to 20.10.2016, klo. 18.00 alkaen. Valmistelija: Tommi Jääskeläinen, p 040 318 2388.

Mahdolliset mielipiteet asemakaavojen asiakirjoista tulee toimittaa suunnitelmien nähtävilläoloaikana os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA tai sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi. Lisätietoja myös: etunimi.sukunimi@kerava.fi.

                                              ************************

Asemakaavan hyväksyminen

Keravan kaupunginhallitus on hyväksynyt 26.9.2016 asemakaavan muutoksen 5. Ahjon kaupunginosan korttelin 1103 osaan sekä suojaviher- ja katualueille. Asemakaavan muutoksella muodostuu Keravan kaupungin 5. Ahjon kaupunginosan osa korttelia 1103 sekä suojaviheraluetta.

                                                 ************************

Asemakaavamuutosten nähtävilläolot (MRL 62 §, 63 § ja MRA 27 §, 30 §)

Seuraavat kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kaupungin internetsivuilla www.kerava.fi sekä Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1 krs.

Kuparisepänkatu 3 (2321) asemakaavan muutoksen laadintatyö on käynnistynyt ja sitä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten 5.9. - 16.9.2016. Asemakaavan muutos koskee 4. Keskustan kaupunginosan korttelia 402 ja katualuetta. Tavoitteena on lisätä asuinrakentamisen osuutta alueella. Lisätietoja: Marja Pelo p. 040 318 2316, marja.pelo@kerava.fi

Linkki hankepalveluun ja asiakirjoihin

 

Koivulantien länsiosan (2319) asemakaavan ehdotus/muutosehdotus on julkisesti nähtävillä 1.-30.9.2016. Suunnittelualue koskee 7. Ylikeravan kaupunginosan Koivulantietä ja sen lähiympäristöä. Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa Kytömaantien ja Kutimäentien välinen maantieosuus Koivulantiestä katualueeksi. Suunnittelussa huomioidaan riittävät aluevaraukset Kytömaantien, Ylikeravantien ja Koivulantien kiertoliittymän, Koivulantien varteen rakennettavan kevytväylän ja Koivulantien alittavan kevytväylän rakentamiseen. Lisätietoja: Tommi Jääskeläinen, p. 040 318 2388.

Linkki hankepalveluun ja asiakirjoihin

 

Lintulammenkadun 2 (2292) asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä 1.-30.9.2016. Suunnittelualue käsittää 9. Alikeravan kaupunginosassa korttelin 314 osan. Kaavamuutoksella osoitetaan alueen käyttötarkoitus asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa myös liike-, palvelu- ja toimistotiloja. Lisätietoja: Tommi Jääskeläinen, p. 040 318 2388.

Linkki hankepalveluun ja asiakirjoihin

 

Jäspilän II (2231) asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä 5.9.-4.10.2016. Suunnittelualue käsittää 9. Alikeravan kaupunginosan osaa kortteleista 332 ja 336 sekä niihin liittyviä katualueita sekä yleistä pysäköintialuetta (LP). Lisätietoja: Eeva-Liisa Vainio, p. 040 318 2480

Linkki hankepalveluun ja asiakirjoihin

Lisätietoja myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@kerava.fi.

 

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä muistutukset ehdotuksista tulee toimittaa kirjallisena suunnitelmien nähtävilläoloaikana os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA tai sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi.

 

                                           ***************************

Asemakaavan ja tonttijaon muutoksen voimaantulo 27.7.2016

​Kaupunginhallitus on 6.6.2016 hyväksynyt asemakaavan muutoksen 9. Alikeravan kaupunginosan osalle korttelia 344 sekä jätteenkäsittelyalueelle ja tonttijaon muutoksen korttelin 344 tontille 1. Tonttijaon muutoksella muodostuu kortteliin 344 tontti 8 (Kerca V / 2301).​

Linkki hankepalveluun ja asiakirjoihin  


 

Asemakaavan muutosten nähtävilläolot (MRL 62 §, 63 § ja MRA 27 §, 30 §) Seuraavat kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs.

Kaupungintalon kortteli (2279) asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 13.6.-5.8.2016. Asemakaavan muutos koskee 4. Keskustan kaupunginosan kortteleita 2 ja 7, osaa korttelista 222 sekä katu- ja liikennealueita. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa alueelle asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueita. Valmistelija: Marja Pelo, p. 040 318 2316.

Linkki hankepalveluun ja asiakirjoihin

 

Ahjonkulma 8 (2318) asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotukset ovat nähtävillä 9.6.-5.8.2016. Asemakaavan muutosehdotus 5. Ahjon kaupunginosan korttelin osalle 1103, suojaviher- ja katualueelle sekä tonttijaon muutosehdotus korttelin 1103 tontille 15. Asemakaavan ja tonttijaon muutoksella muodostuu tontti 5-1103-19 sekä suojaviheraluetta. Valmistelija: Tommi Jääskeläinen, p. 040 318 2388.

Linkki hankepalveluun ja asiakirjoihin

 

Kaakkurinpolku 6 (2312) asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 9.6.-5.8.2016. Asemakaavan muutosehdotus 1. Kalevan kaupunginosan kortteliin 655, puisto- ja katualueille. Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 655 sekä katualuetta.Valmistelija: Tommi Jääskeläinen, p. 040 318 2388.

Linkki hankepalveluun ja asiakirjoihin

 

Vuorela, Klondyke ja Kumitehtaankadun ympäristö (2247) asemakaavan muutoksen laadintatyö on käynnistynyt ja sitä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 9.6.-24.6.2016. Asemakaavan muutos koskee 9. Alikeravan kaupunginosan kortteleita 336, 351, 352, 371, 377 ja korttelin 350 osaa sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on suunnittelualueen asemakaavojen ajantasaistaminen. Asemakaavamuutoksen yhteydessä tutkitaan mm. kortteleiden käyttötarkoitusmerkintöjä. Valmistelija: Juha Pasma, p. 040 318 2456

Linkki hankepalveluun ja asiakirjoihin

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa ennen nähtävilläoloajan päättymistä sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA. Lisätietoja myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@kerava.fi.

                                                        *********************

Asemakaavamuutoksen voimaantulo

Keravan kaupunginhallitus on 29.3.2016 hyväksynyt asemakaavan muutoksen 4. Keskustan kaupunginosan rautatiealueella. Asemakaavan muutoksella muodostuu 4. Keskustan kaupunginosan kortteli 245. Asemantie 1-3 (2314)

 

Asemakaavamuutosten nähtävilläolo (MRL 65 §, MRA 27 §).

Seuraavat kaava-asiakirjat ovat nähtävillä 23.5. - 21.6.2016 Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs.

Alikeravantie 37 (2302) asemakaavamuutoksen ehdotus käsittää 9. Alikeravan kaupunginosassa osan korttelia 332 osoitteessa Alikeravantie 37. Kaavamuutoksella alueen käyttötarkoitus osoitetaan liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Valmistelija: Marja Pelo, p. 040 318 2316.

Linkki hankepalveluun ja asiakirjoihin

Savion Mäkitie (2287) asemakaavamuutoksen ehdotus käsittää 6. Savion kaupunginosan korttelin 1583 tontin 18. Kaavamuutoksella alue osoitetaan asuinpientalojen korttelialueeksi. Valmistelija: Marja Pelo, p. 040 318 2316.

Linkki hankepalveluun ja asiakirjoihin

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa ennen nähtävilläoloajan päättymistä os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA tai sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi. Lisätietoja myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@kerava.fi.

                                        *******************************

Asemakaavan muutosluonnos nähtävillä (MRL 62 §, 63 § ja MRA 30 §) Jäspilä II (2231), asemakaavan muutosluonnos 9. Alikeravan kaupunginosan osalle kortteleita 332 ja 336 sekä niihin liittyville katualueille ja pysäköintialueella (LP) on nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten 23.5.-3.6.2016 Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs.

Lisätietoja: Eeva-Liisa Vainio, p. 040 318 2480 tai sähköposti: etunimi.sukunimi@kerava.fi

Mahdolliset mielipiteet luonnoksesta toivotaan mieluummin kirjallisena 3.6.2016 mennessä os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA tai sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi

Linkki hankepalveluun ja asiakirjoihin

                                     ***********************************

KOIVULANTIEN LÄNSIOSAN (2319) asemakaavan/asemakaavan muutoksen laadinta työ on käynnistynyt ja sitä koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos ja katusuunnitelmaluonnos ovat nähtävillä (MRL 62 § ja 63 § MRA 30§ ja 42 §) 16. - 27.5.2016 mielipiteiden esittämistä varten Keravan yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7

Suunnittelualue käsittää 7. Ylikeravan kaupunginosan Koivulantien Kutimäentieltä Kytömaantielle. Tieosuus on noin 300 metriä pitkä. Muutosalueen pinta-ala on noin 1,6 ha. Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa Kytömaantien ja Kutimäentien välinen maantieosuus Koivulantiestä katualueeksi. Suunnittelussa huomioidaan riittävät aluevaraukset Kytömaantien, Ylikeravantien ja Koivulantien kiertoliittymän, Koivulantien varteen rakennettavan kevytväylän ja Koivulantien alittavan kevytväylän rakentamiseen. Lisätietoja: asemakaavasta Tommi Jääskeläinen, p. 040 318 2388 ja katusuunnitelmasta Kati Tolvanen, p. 040 318 3027.

Linkki hankepalveluun ja asiakirjoihin

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa ennen nähtävilläoloajan päättymistä os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA tai sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi. Lisätietoja myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@kerava.fi.

                                      ******************************

Asemakaavamuutosten voimaantulo

Kaupunginvaltuusto on 14.3.2016 (22 §) hyväksynyt asemakaavan muutoksen 4. Keskustan kaupunginosan kortteliin 100, osaan korttelia 122 sekä katualueille. Asemakaavan muutoksella muodostuu 4. Keskustan kaupunginosan kortteli 100, osa korttelia 122 sekä katualueita (Aleksintori/2259). Asemakaavan muutos tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Kaupunginhallitus on 29.2.2016 (72 §) hyväksynyt asemakaavan muutoksen 4. Keskustan kaupunginosan korttelin 157 tonteille 9 ja 10 sekä puistoalueelle. Asemakaavan muutoksella muodostuu 4. Keskustan kaupunginosan korttelin 157 osaan kaksi tonttia ja puistoaluetta (Virkailijoiden talo/2305). Asemakaavan muutos tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Asemakaavamuutos hyväksytty

Kaupunginhallitus on 25.4.2016 (134 §) hyväksynyt asemakaavan muutoksen 3. Sompion kaupunginosan osaan korttelia 101. Asemakaavan muutoksella muodostuu 3. Sompion kaupunginosan osa korttelia 101. (Vesilaitoksen tontti/2293)

                                              *************************

 

Asemakaavamuutosten nähtävilläolot (MRL 62 §, 63 § ja MRA 30 §)

Seuraavat kaava-asiakirjat ovat nähtävillä 21.4.-13.5.2016 Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs.

Ahjonkulma 8 (2318) asemakaavamuutoksen luonnos, joka koskee 5. Ahjon kaupunginosan korttelin 1103 osaa sekä suojaviher- ja katualueita. Kaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa liike-, toimisto- ja teollisuusrakennusten korttelialuetta suojaviher- ja katualueelle. Valmistelija: Tommi Jääskeläinen, p. 040 318 2388.

Linkki hankepalveluun ja asiakirjoihin

Kerca IV (2297) asemakaavan muutoksen laadintatyö on käynnistynyt ja sitä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä. Asemakaavan muutos koskee 9. Alikeravan kaupunginosan virkistysaluetta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa puhtaiden ylijäämämaiden loppusijoituspaikka. Valmistelija: Juha Pasma, p. 040 318 2456

Linkki hankepalveluun ja asiakirjoihin

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa ennen nähtävilläoloajan päättymistä sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA. Lisätietoja myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@kerava.fi.

                                                  *********************

Asemakaavamuutoksen voimaantulo

Keravan kaupunginhallitus on hyväksynyt 25.1.2016 (29 §) asemakaavan muutoksen 5. Ahjon kaupunginosan osaan kortteleita 1002 ja 1006 sekä yleistä aluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu 5. Ahjon kaupunginosan osa korttelia 1006, katu- ja yleistä aluetta (Ketjupuisto/2217).

                                                    *********************

Asemakaavamuutos hyväksytty

Kaupunginvaltuusto on 14.3.2015 (22 §) hyväksynyt asemakaavan muutoksen 4. Keskustan kaupunginosan kortteliin 100, osaan korttelia 122 sekä katualueille. Asemakaavan muutoksella muodostuu 4. Keskustan kaupunginosan kortteli 100, osa korttelia 122 sekä katualueita Aleksintorin (2259).

                                                      *******************

Asemakaavamuutosten nähtävilläolo (MRL 62 §, 63 § ja MRA 27 §, 30 §)

Seuraavat kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs. 

Lintulammenkatu 2 (2292) asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 24.3.-22.4.2016. Suunnittelualue käsittää 9. Alikeravan kaupunginosassa korttelin 314 osan osoitteessa Lintulammenkatu 2. Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa alueen käyttötarkoitus asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa myös liike-, palvelu- ja toimistotiloja. Valmistelija: Tommi Jääskeläinen, p. 040 318 2388.

Linkki hankepalveluun ja asiakirjoihin

Kerca V (2301), asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotus on nähtävillä 30.3.-29.4.2016.

Asemakaavan muutosehdotus 9. Alikeravan kaupunginosan osalle korttelia 344 sekä jätteenkäsittelyaluetta (EJ-1) ja tonttijaon muutosehdotus tontille 9-344-1. Asemakaavan ja tonttijaon muutoksella muodostuu tontti 9-344-8 sekä jätteenkäsittelyaluetta (EJ-1). Valmistelija: Eeva-Liisa Vainio, p. 040 318 2480.

Linkki hankepalveluun ja asiakirjoihin  

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa ennen nähtävilläoloajan päättymistä os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA tai sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi. Lisätietoja myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@kerava.fi.

                                                          *****************

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLETULO JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI-SUUNNITELMAN NÄHTÄVILLÄOLO  (MRL 62 §, 63 § JA MRA 30 §)

Jäspilä II (2231), asemakaavan muutoksen laadintatyö on käynnistynyt ja sitä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten 7. – 21.3.2016 Sampolan palvelukeskuksessa, Kultasepänkatu 7, 1.krs.

Suunnittelualue sijaitsee 9. Alikeravan kaupunginosassa, n. 2 km:n päässä kaupungin keskustasta etelään sijaitsevalla Jäspilän teollisuusalueella.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Airamin tontin laajennus korttelissa 336 sekä pienten yritystonttien muodostaminen. Lisäksi korttelin 332 kaakkoiskulmasta muutetaan pieni osa katualueeksi jalkakäytävän toteuttamista varten.

Lisätietoja kaavasuunnittelija Eeva-Liisa Vainio, p. 040 318 2480, sähköposti: eeva‑liisa.vainio@kerava.fi

Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta toivotaan mieluummin kirjallisena 21.3.2016 mennessä os. Keravan kaupunki, Maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 Kerava, tai sähköpostitse: kaupunkisuunnittelu@kerava.fi.

Linkki hankepalveluun ja asiakirjoihin

 

                                *******************************************

 

Asemakaava-asiakirjojen nähtävilläolo (MRL 62 §, 63 § ja MRA 27 §, 30 §)

Seuraavat kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kaupungin internetsivuilla www.kerava.fi sekä Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs.

Alikeravantie 37 (2302) asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 29.2.-24.3.2015. Suunnittelualue käsittää 9. Alikeravan kaupunginosassa osan korttelia 332 osoitteessa Alikeravantie 37. Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa alueen käyttötarkoitus liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Valmistelija: Marja Pelo, p. 040 318 2316.

Linkki hankepalveluun ja asiakirjoihin

 

Savion Mäkitie kortteli 1583 (2287) asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 29.2.-24.3.2015. Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu. Suunnittelualue käsittää 6. Savion kaupunginosan korttelin 1583 tontin 18 osoitteessa Mäkitie 2. Kaavamuutoksen tavoitteena on ajantasaistaa alueen asemakaava, mahdollistaa alueen täydennysrakentaminen ja sijoittaa alueelle pientaloja. Valmistelija: Marja Pelo, p. 040 318 2316.

Linkki hankepalveluun ja asiakirjoihin

 

Kaakkurinpolku 6 (2312) asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 25.2.-28.3.2016. Muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta, mikä sijaitsee noin 1 km etäisyydellä Keravan keskustasta. Tavoitteena on osoittaa alue kerrostalorakentamiseen. Valmistelija: Tommi Jääskeläinen, p. 040 318 2388.

Linkki hankepalveluun ja asiakirjoihin

 

Ahjonkulma 8 (2318) asemakaavan muutoksen laadintatyö on käynnistynyt ja sitä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 25.2.-11.3.2016. Asemakaavan muutos koskee 5. Ahjon kaupunginosan korttelin 1103 osaa sekä suojaviheraluetta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa liike-, toimisto- ja teollisuusrakennusten korttelialuetta (KTY) suojaviheralueelle (EV). Valmistelija: Tommi Jääskeläinen, p. 040 318 2388.

Linkki hankepalveluun ja asiakirjoihin

 

Mahdolliset mielipiteet asemakaavan muutosasiakirjoista tulee toimittaa suunnitelmien nähtävilläoloaikana os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA tai sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi.

 Lisätietoja myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@kerava.fi.

 

                                            ***************************

Asemakaavojen voimaantulo

Kaupunginhallitus on 14.12.2015 (348 § ja 349 §) hyväksynyt seuraavat asemakaavamuutokset:

Kurjenmetsä (2308), 1. Kalevan kaupunginosan korttelille 600 sekä yleiselle pysäköinti-, puisto- ja katualueelle. Asemakaavan muutoksella muodostuu 1. Kalevan kaupunginosan kortteli 600 sekä yleistä pysäköinti- ja katualuetta.

Uudenmaan Sairaalapesula (2311),  9. Alikeravan kaupunginosan korttelille 363 ja puistoalueelle. Asemakaavan muutoksella muodostuu 9. Alikeravan kaupunginosan kortteli 363 sekä puistoaluetta.

                                             **************************

Asemakaavamuutoksen hyväksyminen, vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavan muutosehdotuksen nähtävilläolo (MRL 62 §, 63 § ja MRA 27 §, 30 §)

Keravan kaupunginhallitus on hyväksynyt 25.1.2016 (29 §) asemakaavan muutoksen 5. Ahjon kaupunginosan osaan kortteleita 1002 ja 1006 sekä yleistä aluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu 5. Ahjon kaupunginosan osa korttelia 1006, katu- ja yleistä aluetta. (Ketjupuisto/2217)

Seuraavat kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kaupungin internetsivuilla www.kerava.fi sekä Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1 krs.

Lintulammenkatu 2 (2292) asemakaavan muutoksen laadintatyö on käynnistynyt ja sitä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 4.-19.2.2016. Muutosalue sijaitsee n. 300 metrin etäisyydellä Keravan keskustasta kaakkoon, Lintulammenkadun ja Sibeliuksentien kulmauksessa. Tavoitteena on osoittaa alueen pääkäyttötarkoitus asuinrakentamiseen. Valmistelija: Tommi Jääskeläinen, p. 040 318 2388.

Linkki hankepalveluun ja asiakrjoihin

 

Asemantie 1-3 (2314) asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 4.2. -7.3.2016. Muutos koskee 4. Keskustan kaupunginosan rautatiealueen osaa, joka sijaitsee Asemantien ja Asemansillan risteyksen eteläpuolella. Kaavalla muodostetaan asuinpientalojen korttelialue ja suojellaan suunnittelualueen asuinrakennukset. Valmistelija: Juha Pasma, p. 040 318 2456.

Linkki hankepalveluun ja asiakirjoihin

 

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä mahdolliset muistutukset muutosehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisena kunkin kaavan nähtävilläoloaikana os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA tai sähköpostitse: kaupunkisuunnittelu@kerava.fi.

Lisätietoja myös sähköpostilla: etunimi.sukunimi@kerava.fi

 

                                *******************************

Saviniementie (2265) asemakaavamuutoksen päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä (MRL 63 § JA MRA 30 §)

4.1. – 18.1.2016 Keravan yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, sekä internetissä www.kerava.fi. Asemakaavamuutoksella tutkitaan Metos Oy Ab:n eteläpuolella olevien alueiden maankäytön soveltuvuutta työpaikka- ja asuinrakentamiseen.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa suunnitelmien nähtävilläoloaikana os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA tai sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi. Lisätietoja: Juha Pasma, p. 040 318 2456

Linkki hankepalveluun ja asiakirjoihin

 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN, ASEMAKAAVALUONNOKSEN JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO (MRL 62 §, 63 § JA MRA 27 §, 30 §)

Seuraavat asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos sekä muutosehdotus ovat nähtävillä Keravan yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7 sekä internetissä www.kerava.fi.

Asemantie 1-3 (2314) asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavamuutoksen luonnos ovat nähtävillä 23.11. – 14.12.2015. Asemakaavamuutos koskee keskustan 4. kaupunginosan rautatiealuetta santarmin talon ja rautatieläisten asuintalon kohdalla. Asuinrakennukset suojellaan ja niiden pihapiirin alueesta muodostetaan asuinpientalojen korttelialue. Lisätietoja: Juha Pasma, p. 040 318 2456 etunimi.sukunimi @kerava.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Asemakaavan muutosluonnos

Selostus

 

Vesilaitoksen tontti (2293) asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä 23.11.-22.12.2015. Suunnittelualue käsittää 3. Sompion kaupunginosassa osan korttelia 101. Suunnittelualue sijaitsee Keravan keskustan länsipuolella Sibeliuksentien varressa rajautuen Seunalantiehen ja Sarvimäentiehen. Kaavamuutoksella alueen käyttötarkoitus osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Lisätietoja: Marja Pelo, p. 040 318 2316 etunimi.sukunimi@kerava.fi.

Asemakaavan muutosehdotus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Voimassa oleva asemakaava

Selostus ja liitteet

Havainnekuvat

Luonnokseen annetut vastineet

 

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja luonnoksesta sekä muistutukset muutosehdotuksesta tulee toimittaa suunnitelmien nähtävilläoloaikana os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA tai sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi.

                                                    ********************

ASEMAKAAVAN MUUTOS HYVÄKSYTTY

Keravan kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.11.2015 (305 §) asemakaavan muutoksen osaan 6. Savion kaupunginosan korttelia 1620. Asemakaavan muutoksella muodostuu osa 6. Savion kaupunginosan korttelia 1620. (Koivikontie 41, 2310)

                                                     *******************

Asemakaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavojen muutoksia nähtävillä (MRL 62 §, 63 § JA MRA 27 §)

Alikeravantie 37 (2302) asemakaavan muutoksen laadintatyö on käynnistynyt ja sitä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 22.10. - 6.11.2015 Keravan yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7 sekä internetissä www.kerava.fi. Muutos koskee 9. Alikeravan kaupunginosan korttelin 332 tonttia 3. Alue sijaitsee Alikeravan yritysalueella osoitteessa Alikeravantie 37 paloaseman eteläpuolella. Tavoitteena on muuttaa alueen käyttötarkoitus vähittäiskaupan suuryksikön korttelialueeksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 

Seuraavat asemakaavojen muutokset ovat julkisesti nähtävillä 22.10. -20.11.2015 Keravan yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, sekä internetissä www.kerava.fi.

Ketjupuisto (2217) asemakaavan muutos koskee 5. Ahjon kaupunginosan osaa korttelista 1002, osaa korttelista 1006 ja yleistä aluetta. Suunnittelualue sijaitsee Ahjontien ja Ketjutien risteyksen lounaispuolella. Muutoksella alue osoitetaan yleisten rakennusten ja asuinrakennusten korttelialueiksi.

Asemakaavan muutosehdotus ja määräykset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Selostus ja liitteet

Voimassa oleva asemakaava

Luonnoksesta annetut vastineet

 

Aleksintori (2259) asemakaavamuutos koskee 4. Keskustan kaupunginosan korttelia 100, osaa korttelista 122 sekä katu- ja torialueita. Suunnittelualue sijaitsee Kauppakaaren varrella Kauppakaaren Kauppatorin välisellä alueella. Kaavamuutoksella muutetaan liike- ja toimistorakennusten korttelialueita sekä katualuetta asuinrakennusten ja asuin- ja liikerakennusten korttelialueiksi.

Asemakaavan muutosehdotus 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Selostus ja liitteet

Voimassa oleva asemakaava

Havainnekuvia

Meluselvitys

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan annetut vastineet

Ehdotukseen annetut vastineet

 

 

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja muistutukset muutosehdotuksista tulee toimittaa suunnitelmien nähtävilläoloaikana os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 Kerava tai sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi.

Lisätietoja: Kaava-arkkitehti Marja Pelo, 040 318 2316, marja.pelo@kerava.fi

 

                                               *******************'

 

Keravan yleiskaava 2035 oli nähtävillä 30.3. – 30.4.2015 välisen ajan. Kaavaluonnoksesta saatiin 30 lausuntoa ja 14 mielipidettä. Lausunnot ja mielipiteet on käsitelty kootusti vastineraportissa.

Vastineraportin sisältöön voi tutustua täältä.

 

                                               *********************

ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSIA NÄHTÄVILLÄ (MRA 27 §)

Seuraavat asemakaavan muutosehdotukset ovat julkisesti nähtävillä 28.9. - 28.10.2015 Keravan yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, sekä internetissä (www.kerava.fi).

Kurjenmetsä (2308), muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä pysäköinti-, puisto- ja katualueita. Muutosalue sijaitsee n. 1 km etäisyydellä Keravan keskustasta pohjoiseen lähellä päärataa, rajautuen Kurkelankatuun. Kaavan päätarkoituksena on tonttitarjonnan lisääminen ja katualueiden parantaminen.

Asemakaavan muutosehdotus ja havainnekuvat

Voimassa oleva asemakaava

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja siihen annetut vastineet

Luonnoksesta saadut mielipiteet

Selvitykset

 

Uudenmaan Sairaalapesula (2311), muutos koskee 9. Alikeravan kaupunginosan korttelia 363 sekä puistoaluetta (VP). Suunnittelualue sijaitsee noin 3,5 km etäisyydellä Keravan keskustasta etelään rajautuen kortteliin 356, Isokiventiehen ja Silokalliontiehen. Kaavan tarkoituksena on muuttaa osa puistosta teollisuusrakennusten korttelialueeksi ja sijoittaa alueen läpi jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Asemakaavan muutosehdotus ja havainnekuva

Voimassa oleva asemakaava

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siitä saadut lausunnot

Luonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet

 

Virkailijoiden talo (2305), muutos koskee 4. Keskustan kaupunginosan korttelin 157 osaa sekä puistoaluetta (VP). Alue sijaitsee Keravan keskustassa rajautuen entisen Kauppalantalon tonttiin, Hallintopuistoon, Aleksis Kiven tiehen ja Eerontiehen. Kaavamuutoksella väljennetään Virkailijoiden talon tontin asemakaavamääräystä ja lisätään tontin pysäköintipaikkoja. Eeronkulman ja Virkailijoiden talon tonttijakoa muutetaan. Eeronpuistoa hieman pienennetään.

Asemakaavan muutosehdotus

Voimassa oleva asemakaava

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja siitä saadut lausunnot ja vastineet

Luonnoksesta saadut lausunnot ja vastineet

Meluselvitys

 

Lisätietoja: Tommi Jääskeläinen, p. 040 318 2388, tommi.jaaskelainen@kerava.fi.

Mahdolliset muistutukset muutosehdotuksista tulee toimittaa kirjallisena nähtävilläoloaikana os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA tai sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi.

 

                                           *****************************

 

Asemakaavan muutoksia nähtävillä (MRL 62 § ja 63 § sekä MRA 27 ja 30 §)

Seuraavat asemakaavojen muutokset ovat nähtävillä Keravan yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7.

Kaakkurinpolku 6 (2312) asemakaavan muutoksen laadintatyö on käynnistynyt ja sitä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 7.-21.9.2015. Muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 655 sekä puistoaluetta. Alue sijaitsee Kurkelankadun itäpuolella lähellä Kurkelan koulua noin 1 km etäisyydellä keskustasta pohjoiseen. Tavoitteena on osoittaa alue kerrostalorakentamiseen. Lisätietoja: Tommi Jääskeläinen, p. 040 318 2388.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 

Vesilaitoksen tontti (2293) asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 7.9.-6.10.2015. Suunnittelualue käsittää 3. Sompion kaupunginosassa osan korttelia 101. Suunnittelualue sijaitsee Keravan keskustan länsipuolella Sibeliuksentien varressa rajautuen Seunalantiehen ja Sarvimäentiehen. Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa alueen käyttötarkoitus asuinrakentamiseen nykyistä suuremmalla rakentamistehokkuudella ja sijoittaa alueelle asuinkerrostaloja. Lisätietoja: Marja Pelo, p. 040 318 2316.

Asemakaavan muutosluonnos ja määräykset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja saadut vastineet

Selostus

Ote voimassa olevasta ajantasakaavasta

Havainnekuvat ja valokuvia suunnittelualueesta

Liitekartat

 

Tehtaanmäen asuinalue (2271) asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä 7.9.-6.10.2015. Suunnittelualue käsittää 9. Alikeravan kaupunginosassa korttelit 372 ja 373, osan korttelista 350 sekä Tehtaanmäenkadun, osan Tehtaanpolkua ja Tiilitehtaanpolkua. Asemakaavamuutoksella muodostuu asuinrakennusten korttelialueita, pysäköintialuetta sekä suojaviher-, puisto- ja katualueita. Lisätietoja: Marja Pelo, p. 040 318 2316.

Asemakaavan muutosehdotus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Selostus

Ote  voimassa olevasta ajantasakaavasta

Havainnekuva

Melu- ja tärinäselvitys

Viranomaisneuvottelun muistio

Liitteet ja luonnoksen vastineet

 

Mahdolliset muistutukset muutosehdotuksesta ja mielipiteet muutosluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa suunnitelmien nähtävilläoloaikana os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA tai sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi.

 

                                               ************************

 

Asemakaavan voimaantulo

Keravan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.5.2015 (43 §) asemakaavan 1. Kalevan kaupunginosan kiinteistön osalle 1:21 sekä kiinteistöille 5:11 ja 5:88.

Asemakaavalla muodostuu 1. Kalevan kaupunginosan korttelit 730 - 733 sekä katu-, erityis- ja virkistysalueet. (Virrenkulma III, 2290)

 

                                         ****************************

Ketjupuisto (2217), asemakaavan muutosluonnos sekä Kettinkikujan katusuunnitelmaluonnos ovat nähtävillä 1.-26.6.2015. Suunnittelualueeseen kuuluu 5. Ahjon kaupunginosan korttelin 1006 tontti 6, korttelin 1002 tontti 11 ja yleistä aluetta. Suunnittelualue sijaitsee n. 3 km päässä Keravan keskustasta itään Ahjontien ja Ketjutien risteyksen lounaispuolella. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa alueen käyttötarkoitus yleisten rakennusten korttelialueeksi sekä asuinrakentamiseen ja sijoittaa alueelle päiväkoti sekä asumista. Lisätietoja: asemakaavamuutoksesta Marja Pelo, p. 040 318 2316 ja katusuunnitelmaluonnoksesta Jari Kaija p. 040 318 2383.

 Asemakaavaluonnos

OAS

Selostus

Voimassaoleva asemakaava

OAS:sta saadut lausunnot ja niiden vastineet 

                                             *********************

Kerca V (2301), asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä 1.-15.6.2015. Muutosalue sijaitsee 9. Alikeravan kaupunginosassa, noin 3 km:n etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään, Kercan logistiikka- ja työpaikka-alueella. Muutos koskee osaa korttelista 344 sekä jätteenkäsittelyaluetta (EJ-1). Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa osa jätteenkäsittelyalueesta (EJ-1) sekä osa teollisuus- varasto- ja toimistorakennusten korttelialueesta (TKT-4) jätteenkäsittelyn korttelialueeksi (EJ-2). Lisätietoja: Eeva-Liisa Vainio, p. 040 318 2480.                                          

 Asemakaavan muutosluonnos

Osallistumis -ja arviointisuunnitelma (OAS)

Voimassa oleva asemakaava

Kaupunkikehitysjaoston pöytäkirjanote

 

 

Päivitetty 24.03.2017 klo 08:53