Luovutettavat tontit

Keravan kaupunki tarjoaa asumiseen kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitalotontteja sekä erilaisia tontteja yrityskäyttöön.

Kerrostalo- ja rivitalotontteja voi kysyä kaupungingeodeetti Tiina Hartmanilta, tiina.hartman@kerava.fi, p. 040 318 2356.

Tietoa yritystonteista löytyy tästä linkistä. Yritystonttiasioissa voi myös ottaa yhteyttä elinkeinokoordinaattori Pirjo Leinoon, pirjo.leino@kerava.fi, p. 040 318 2588.

Luovutettavat tontit

Kaupunki luovuttaa tällä hetkellä omakotitontteja  Niinikankaalta ja Kytömaalta.  Seuraavassa on esittely kunkin alueen tonteista, rakennusoikeuksista, hinnoista yms.

 

Kytömaa II –alueen tontit nyt jatkuvassa haussa

Kytömaa II -alueen kaikki tontit on luovutettu tai varattu. Mahdollisesti vapautuvista tonteista ilmoitamme näillä sivuilla.

Luonnonläheinen Kytömaan pientaloalue sijaitsee Keravan pohjoisosassa noin kolmen kilometrin päässä Keravan rautatieasemalta. Nyt haussa on 7 uutta tonttia. Ne sijaitsevat tasaisella metsämaalla. Tontit ovat erillispientalojen tontteja..

Tontit voi joko ostaa vai vuokrata. Vuosivuokra on 5% myyntihinnasta ja se on sidottu elinkustannusindeksiin.

Alla on hakulomake, jolla tontteja haetaan. Tontit luovutetaan hakemusten saapumisjärjestyksessä. Hakija voi saada vain yhden tontin. Lomakkeen voi lähettää joko postitse tai sähköpostin liitteenä. Muut ohjeet tontin hakemisesta ovat tämän sivun lopussa.

Hakulomakkeessa kysytään kiinnostusta kaukolämpöön. Se ei ole sitova, mutta jos riittävästi kiinnostusta kaukolämpöön on, rakentaa Keravan Energia alueelle kaukolämpöverkon.

Alla on myös asemakaava määräyksineen, luovutettavat tontit kartalla, lista tonttien hinnoista, koosta ja rakennusoikeudesta, kairaustulokset tonttien rakennusalojen keskeltä sekä rakennustapaohje. Huom! Asemakaavamääräyksistä poiketen asuinrakennukset on rakennettava neljän metrin päähän naapuritontin rajasta. Kaupunki on myös hakenut poikkeamislupaa asemakaavasta mm. siten, että asemakaavassa esitetty kerrosluku on maksimikerrosluku, ei minimi. Muut haetut poikkeamat näkyvät alla linkistä Poikkeamislupa.

Kartta luovutettavista tonteista

Tonttien koot, hinnat ja rakennusoikeudet

Asemakaava ja asemakaavamääräykset

Uusi asemakaavamuutosehdotus 20.2.2017

Rakentamistapaohjeet päivitetty 16.2.2017

Rakennettavuusselvitys

Hakemuslomake

Poikkeamislupa

 

Kytömaa I

Kytömaan I –alueelta on vielä muutamia tontteja vapaana. Ne ovat jatkuvassa haussa, jolloin ensimmäisenä hakemuksensa jättänyt saa tontin.

Alue on pääosin tasaista metsämaata ja kortteli 4003 on loivassa länsirinteessä. Tontit luovutetaan vain loppukäyttäjille. Tontit voi joko ostaa tai vuokrata.

Kartta

Tonttien koot, rakennusoikeudet ja hinnat

Asemakaava- ja asemakaavamääräykset

Huom! Asemakaavamääräyksestä poiketen rakennusten tulee sijaita 4 metrin päässä naapuritontin rajasta.

Kytömaan rakentamisohje

Hakemuslomake

 

Niinikangas

Niinikangas sijaitsee Keravan tien varressa aivan Tuusulan kunnan rajalla ja viihtyisän Kanniston alueen vieressä.

Kartta

Tonttien koot, hinnat ja rakennusoikeudet

Asemakaava- ja asemakaavamääräykset

Niinikankaan rakentamistapaohjeet

Rakennettavuusselvitys

Maaperätutkimukset

Hakemuslomake

 

Ohjeet tontin hakemiseksi

Hakija täyttää kaupungin nettisivuilta löytyvän hakemuslomakkeen ja lähettää sen postitse tai sähköpostitse lomakkeessa näkyvään osoitteeseen.

Kaupunginjohtaja tekee myynti- tai vuokrauspäätöksen hakijan hakemuksen mukaisesti viipymättä hakemuksen saavuttua ja päätös toimitetaan hakijalle. Päätösotteen mukana tulee hakijalle lasku varausmaksun (2 000 euroa) maksamiseksi. Maksuaikaa on noin kolme viikkoa päätöksen nähtävillä olosta. Mikäli hakija ei maksa varausmaksua määräajassa, myynti-/vuokrauspäätös raukeaa.

Varausmaksu on osa kauppahintaa tai ensimmäisen vuoden vuokraa, mutta sitä ei palauteta, mikäli hakija ei sen maksettuaan otakaan tonttia vastaan.

Kauppakirja on allekirjoitettava ja kauppahinta on maksettava / vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään myynti- / vuokrauspäätöksessä mainittuun päivään mennessä.

Tontin lohkomiskulut eivät sisälly tontin kauppahintaan.

Tontilla voi omalla kustannuksellaan tehdä maaperätutkimuksia, kun varausmaksu on maksettu.

Rakennuslupaa voi hakea aiemminkin, mutta sen saa vasta, kun on ostanut tontin tai vuokra-aika on alkanut.

Jos hakija haluaa ensin vuokrata tontin ja myöhemmin ostaa sen, se on mahdollista. Kauppahinta määräytyy ostohetkellä voimassa olevien tonttihintojen mukaan, eikä maksettuja vuokria hyvitetä kauppahinnasta.

Asuinrakennus on rakennettava kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta / vuokra-ajan alkamisesta. Jokaiselta alkavalta viivästysvuodelta sakko on 10 % kauppahinnasta kolmen vuoden ajan. Vuokratonttitilanteessa vuokrasopimus voidaan purkaa, mikäli vuokraaja ei ole rakentanut asuinrakennusta määräajassa.

 

Päivitetty 12.05.2017 klo 13:37