Aikuisten perusopetus

IMG_8411.JPG

Aikuisten perusopetusta järjestetään Keravan lukiossa ja aikuislukiossa. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa perusopetuksen päättötodistus aikuisten oppimäärän mukaan tai korottaa aiemmin suoritettuja arvosanojaan. Opiskelija voi myös kerrata perusopetuksen aineita valmistautuessaan jatko-opintoihin tai tarvitessaan tukea aloittamissaan opinnoissa.

Opiskelija voi suorittaa perusopetuksen aineita tenttimällä yleisinä tenttipäivinä. Opiskelijalla tulee olla toimiva internet-yhteys tietokoneessaan, sillä osa opinnoista suoritetaan verkko-oppimisympäristössä tietotekniikkaa hyödyntäen. Aikuisten perusopetuksessa voi opiskella varsinaisena opiskelijana, jolloin opinnot ovat maksuttomia tai aineopiskelijana, jolloin opiskelijat maksavat aineopiskelumaksuna jaksomaksun.

Aikuisten perusopetukseen ilmoittaudutaan elokuun puolivälissä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

Maahanmuuttajille tarjotaan aikuisten perusopetukseen valmistavaa koulutusta, aikuisten perusopetusta sekä suomi toisena kielenä opintoja. Opintoihin haetaan elokuun puolivälissä.

Päivitetty 30.03.2017 klo 10:11