Peruskouluun ilmoittautuminen

​Koulutulokkaat ja yläkouluun siirtyvät oppilaat      

Ensimmäiselle luokalle ja seitsemännelle luokalle ilmoittaudutaan tammi–​maaliskuussa sähköistä Wilma-järjestelmää käyttäen. Seitsemännelle luokalle ilmoittaudutaan joulu–tammikuussa sähköistä Wilma-järjestelmää käyttäen. Keravalla asuvien oppilaiden koteihin lähetetään kirjalliset ohjeet ilmoittautumista varten.

 

Keravan sisällä muuttava oppilas​

Keravan sisällä muuttavan oppilaan huoltajat ovat ajoissa ennen muuttoa yhteydessä oppilaan nykyisen koulun rehtoriin.  Oppilaalle osoitetaan uusi lähikoulu, jos jokin toinen koulu on uuden osoitteen mukaan lähempänä kuin vanhan osoitteen mukaan osoitettu lähikoulu.

Vaikka muuttavalle oppilaalle osoitetaan lähikoulu uudestaan, hän saa kuitenkin huoltajien ilmoituksella jatkaa koulunkäyntiä entisessä koulussaan lukuvuoden loppuun asti. Huoltajat huolehtivat tällöin koulumatkakustannuksista. Myöhempien lukuvuosien osalta oppilas on toissijainen hakija. Katso kohta " hakeutuminen muuhun kuin lähikouluun".

 

Kesken lukuvuotta Keravalle muuttavat oppilaat

Kesken lukuvuotta muuttavat oppilaat ilmoitetaan kouluun ottamalla yhteyttä lähimmän koulun rehtoriin.

 

Erityisen tuen oppilaat

Jos oppilas tarvitsee opinnoissaan erityistä tukea, opetukseen ilmoittaudutaan ottamalla yhteyttä kasvatuksen ja opetuksen suunnittelijaan, p. 040 318 4022.

 

Maahanmuuttajaoppilaat

Maahanmuuttajille, jotka eivät puhu suomea annetaan perusopetukseen valmistavaa opetusta. Valmistavaan opetukseen ilmoittaudutaan ottamalla yhteyttä kasvatuksen ja opetuksen suunnittelijaan, p. 040 318 2728.

 

Painotettu opetus

Painotettuun opetukseen valitaan oppilaat kunkin painotuksen omien valintakriteereiden mukaan. ​

 

Päivitetty 01.12.2016 klo 08:22