Uimahallin remonttitiedotteet

​​​​​​​Uimahalli suljettiin 30.4.2016.

Tiedotamme remontin etenemisestä sekä maauimalan tapahtumista täällä aina, kun on jotain uutta kerrottavaa.​

 4.4.2017

JUHLAVUOSI MAAUIMALASSA-MAAUIMALA 60 VUOTIAS!

Maauimalan kesävalmistelut on aloitettu ja se avataan lauantaina 3.6.2017.
Uimalan toiminta ja palvelut tuotetaan entiseen tapaan viereisetä uimahallityömaasta huolimatta.

Juhlavuoden kesään on Suomi 100 teemalla tulossa ohjelmaa, josta tiedotetaan myöhemmin.

Uimalassa tehdään kevään aikana perinteiset vuosittaiset huolto ja kunnostustyöt.

Lisätietoja:

liikuntapäällikkö Jarmo Vakkila p. 040 318 2446

 

Uusin tiedote 31.3.2017

Uimahallin työmaalla ovat käynnissä huoltopihan ja uuden altaan louhinta ja kaivuutyöt. 

Työmaalta on kaivutöiden yhteydessä tullut esiin rakennusjätettä, jonka lajittelu tehdään työmaalla ja jätelajikkeet kuljetetaan suoraan vastaanottopaikoille. 

Kohteen paikallavalettavien allas- ym. betonirakenteiden urakoitsijaksi on valittu  RQA-Rakennus Oy.

Taloteknisten urakoitsijoiden kilpailutus on käynnissä.

Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma tullaan tekemään Metropolia ammattikoulun opiskelijan päättötyönä työmaajohdon ja opettajan ohjauksessa.

Työt kohteessa etenevät edelleen aikataulussa.

 

 

22.3.2017

Keravan uimahalli mahdollistaa kipakat ja lempeät löylyt

Uuteen uimahalliin tulee sekä miehille että naisille yksi tavallinen ja yksi höyrysauna. Sen lisäksi ryhmätiloihin tulee omat tavalliset saunat sekä miehille että naisille. Ryhmätilojen saunat ovat kaikkien uimahallin asiakkaiden käytössä silloin, kun tiloihin ei ole ryhmävarauksia. Tällä pystymme tarjoamaan niin kipakat kuin lempeät löylyt naisille ja miehille.

Yhteensä uimahalliin tulee siis kuusi saunaa. Suurissa tavallisissa saunoissa tulee olemaan kaksi kiuasta, jolla varmistetaan saunan käyttö toisen kiukaan ollessa poissa käytöstä.

Lisätietoja:

liikuntapäällikkö Jarmo Vakkila p. 040 318 2446


20.3.2017
Keravan uimahallilla purkutyöt on kantavien rakenteiden osalta pääosin tehty, purkutöiden osalta jatkuvat sisäpuolisten rakenteiden ja taloteknisten järjestelmien sekä julkisivujen purkutyöt.

Maanrakennustyöt jatkuvat ja louhintatyöt ovat alkaneet.  Työmaa on aidattu ja kulku työmaalle tapahtuu valvotun portin kautta, näin pyritään estämään vahingontekoa ja edesauttamaan sekä ympäristön että työmaan turvallisuutta.

Isoimpina ja merkittävimpinä aliurakoitsijoina kohteessa toimivat purku-urakoitsijana Purkupeikko Oy, maanrakennusurakoitsijana Itä-Suomen Maanrakennus Oy ja elementtitoimittajaksi on valittu BetSet Oy.

Kohteen muiden aliurakoitsijoiden kilpailutus ovat menossa projektinjohtourakoitsijan toimesta ja valintapäätöksiä tehdään yhdessä tilaajan kanssa. 

A-Insinöörit Oy hoitaa rakennuttajan toimeksiannosta kohteen turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä sekä rakennus- ja taloteknisten töiden valvontaa.

 Uimahalli_1_20.3.2017.jpg

Uimahalli_2_20.3.2017.jpg

Uimahalli_3_20.3.2017.jpg

 


 Tiedote 10.3.2017

Keravan uimahalliremontin työt ovat alkaneet

Kohteessa purkutyöt ja maanrakennustyöt käynnissä ja etenevät suunnitelmien mukaisessa aikataulussa.

 

  

Tiedote 30.12.2016

Keravan uimahalliremontille löytyi tekijä – remontti käynnistyy helmikuussa 2017

Keravan uimahallin peruskorjaus- ja laajennusurakka kilpailutettiin uudelleen projektinjohtourakkana. Tarjouksen jätti määräaikaan mennessä neljä rakennusliikettä, joista valittiin MM Yritysrakentaja Oy urakan toteuttajaksi. Työt uimahallilla käynnistetään helmikuussa 2017.

 

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta päätti kokouksessaan 28.12.2016 uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen toteuttamisesta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Johtokunta päätti valita projektinjohtourakoitsijaksi (PJU) MM Yritysrakentaja Oy:n tavoitehintaan 12 093 000 euroa (alv 0 %). Uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen rakentaminen alkaa helmikuussa 2017 ja valmistuu lokakuussa 2018.

Projektinjohtourakalla tarkoitetaan toimintamallia, jossa projektinjohtourakoitsijalle kuuluvat sekä projektin johtamistehtävät että varsinaiset rakennustyöt. Urakoitsija vastaa aikaisempaan kilpailutukseen verrattuna myös sivu-urakoista.

Projektinjohtourakkamalliin kuuluu olennaisena osana urakan tilaajan, projektinjohtourakoitsijan ja suunnittelijoiden välinen tiivis yhteistyö. Toimintomalli tarjoaa mahdollisuuden toteutusratkaisujen innovatiiviselle ja kustannustehokkaalle kehittämiselle tavalla, josta kannusteena hyötyvät sekä tilaaja että urakoitsija. 

Hankkeen kokonaiskustannukset

Hankkeen verottomiksi kokonaiskustannukseksi arvioidaan saatujen tarjousten perusteella yhteensä 13 993 000 euroa. Summa muodostuu rakennuttamisen kustannuksista (noin 1 000 000 euroa) ja PJU-urakan tavoitehinnasta (12 093 000 euroa). Erillishankinnoille sekä lisä- ja muutostöille on lisäksi varauksena noin 7,9 % rakennustyökustannuksista, eli 900 000 euroa. PJU-urakkamuodon luonteeseen kuuluvasta tavoitehinnan alituksesta tai ylityksestä kaupungille aiheutuva säästö- tai lisäkustannuspotentiaali on käytännössä enimmillään -300 000 € / +600 000 €.

Hankkeen toteuttamiseksi on vuosille 2016 - 2018 varattu yhteensä 14 000 000 euroa (alv 0 %), joka kohdentuu seuraavasti: vuodelle 2016 600 000 euroa, vuodelle 2017 4 600 000 euroa, vuodelle 2018 7 800 000 euroa sekä lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus 1 000 000 euroa vuosille 2017 - 2018.


Lisätietoja:

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen toimialajohtaja Tapio Helenius, p. 040 318 2461


  

Vanhat tiedotteet

27.9.2016 tiedote

​9.6.​2016 tiedote​

2​9.4.2016 tiedote

5.4.2016 tiedote

1.4.2016 tiedote

14.3.2016 tiedote

15.2.2016 tiedoite 

Päivitetty 05.04.2017 klo 11:27