Lautakunnat

​​​​​​​​​​​​​​
Lautakunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen varsinainen Keravan kaupungin palvelutuotanto on järjestetty.

​​​Lautakuntien ja johtokuntien kokoonpanot löytyvät toimielinhaun avulla.​

​Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät KTwebistä.​


Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii kaupunkilaisille järjestettävistä sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä määritellyistä ja muista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja kaupungin työllistämisvelvoitteen alaisista työllisyysasioista.

Kokousajat:
ti 24.1.2017
ti 28.2.2017
ti 4.4.2017
ti 9.5.2017
ti 30.5.2017
to 24.8.2017
to 21.9.2017
to 26.10.2017
ke 22.11.2017
to 14.12.2017

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia varhaiskasvatuspalvelujen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Lisäksi sen tehtävänä on toimia aktiivisena vaikuttajana alueen oppilaitosyhteistyössä, osallistua omistajapolitiikan koordinointiin koulutuskuntayhtymissä sekä kehittää oppilaitosten yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.

Kokousajat:
ti 31.1.2017
ke 1.3.2017
ke 5.4.2017
ke 10.5.2017
ke 31.5.2017


 

Tekninen lautakunta

Kaupunkitekniikan toimiala huolehtii keravalaisten ja kaupungin virastojen tarvitsemista teknisistä ja kaupunkiympäristöön liittyvistä palveluista sekä ateria- ja puhtauspalveluista.

Lautakunnan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää teknisen toimialan toimintaa. Lautakunta vastaa teknisen toimialan hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.


Kokousajat​:
ti 17.1.2017
ti 14.2.2017
ti 14.3.2017
ti 28.3.2017
ti 25.4.2017
ti 23.5.2017

 

Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta

Kokousajat​:

ke 15.2.2017 klo 17.30
ke 29.3.2017 klo 17.30
ke 3.5.2017 klo 17.30 (26.4. siirretty toukokuulle)
ke 7.6.2017 klo 17.30


Kokouspaikka:
Sampolan palvelukeskus, Aurinkomäki kokoustila 5. krs.

​​ 

Tarkastuslautakunta

 


 

Rakennuslautakunta

Rakennuslautakunnan tehtävänä on huolehtia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä.

Rakennuslautakunnan alaisten asioiden valmistelun ja toimeenpanon hoitaa keskushallinnossa sijaitseva rakennusvalvonta. Rakennuslautakunnalle osoitettu posti lähetetään rakennusvalvonnan osoitteeseen.

Lautakunta käsittelee rakennusvalvonnan niitä viranomaistehtäviä, jotka edellyttävät monijäsenisen toimielimen päätöksentekoa kuten mm. viranhaltijapäätöksistä tehtyjä oikaisuvaatimuksia ja pakkokeinoasioita. Esittelijänä lautakunnan kokouksissa toimii rakennustarkastaja.


Kokousajat:
ke 15.2.2017
ke 29.3.2017
ke 17.5.2017

Päivitetty 27.06.2017 klo 11:40