Kuntavaalit 2017

Keravan kaupunginvaltuusto 2017-2021 

Keravan kaupungissa 9. päivänä huhtikuuta 2017 toimitetuissa kuntavaaleissa Keravan kaupunginvaltuustoon valittiin vuosiksi 2017 - 2021 seuraavat 51 valtuutettua sekä seuraavat varavaltuutetut:

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p:stä 1 valtuutettu
Valtuutetut: Rönkkö Pentti
Varavaltuutetut: Surakka Jorma, Helisten Susanna

Kansallinen Kokoomus r.p:stä 13 valtuutettua
Valtuutetut: Suomela Marja, Savenius Esa, Linros Jüri, Hänninen Anja, Lehti Eero, Lavas Ilkka, Kauranen Erkki, Masalin Mikko, Nissinen Jukka, Salmi Ilari, Wickman Karri, Koivusaari Juhani, Ruusu Samuli
Varavaltuutetut: Ylirisku Veli-Erkki, Ennevaara Anssi, Honkasalo Ossi, Välikangas Aleksi, Myllyharju Samuli, Nurmi Eero, Pihola Ville, Foudila Kim, Arminen-Piippo Tarja, Passi Kauko, Tiensuu Teemu, Saaristo Satu, Juutilainen Merja

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p:stä 13 valtuutettua
Valtuutetut: Isola Samuli, Liimatainen Markku, Karjalainen Anne, Wilen Päivi, Lind Tuula, Saarinen Niina, Savolainen Kim, Komokallio Tuula, Syrjäläinen Sini, Hoikkala Ville, Nykänen Marja-Liisa, Dogan Cemal, Korventaival Nina
Varavaltuutetut: Alatalo Ilppo, Laukia Jari, Kaunismäki Tarja, Karjalainen Marita, Nieminen Matti, Karhu Heli, Harjula-Jalonen Leena, Luusalo Anneli, Suomalainen Jouni, Sillanmäki Rainer, Länsimäki Maija, Raittila Heikki, Timonen Paavo

Suomen Keskusta r.p:stä 3 valtuutettua
Valtuutetut: Halme Eija, Niinisalo Vaito, Kallioinen Inna
Varavaltuutetut: Kallioinen Raija, Pajari Petteri, Karvinen Eeva

Vasemmistoliitto r.p:stä 6 valtuutettua
Valtuutetut: Lohikoski Pia, Halonen Miila, Hölttä Maila, Lohikoski Juhani, Vakkila Joel, Alam Shamsul
Varavaltuutetut: Kuulas Kari, Aalto Keijo, Koivunurmi Kari, Husari Tuija, Kallas Tuukka, Salonen Kari

Perussuomalaiset r.p:stä 6 valtuutettua
Valtuutetut: Silvander Iiro, Havansi Erkki, Tirkkonen Jouni, Havansi Lahja, Louko Elina, Riikonen Leena
Varavaltuutetut: Enjala Paul, Kallamaa Lauri, Lemmelä Tommi, Rahkonen Tarmo, Munne Martti, Määttä Antti

Vihreä Liitto r.p:stä 9 valtuutettua
Valtuutetut: Pesu Sari, Lind-Mäki Aila, Kauhaniemi Mari, Evilä Säde, Hyttinen Liisa, Forstén Eero, Holmström Johanna, Ryhänen Juha, Veikkonen Karoliina
Varavaltuutetut: Lahtinen Eeva, Nygren Heidi, Valkonen Veikko, Reinikainen Tuija, Hartikainen Mari, Reinikka Jaana, Liete Marjo, Kosonen Timo, Peltonen Kirsi

Keravalla 12.4.2017

Keravan kaupungin keskusvaalilautakunta

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2017 kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.3. – 4.4.2017 ja ulkomailla 29.3. – 1.4.2017.
 

Kuntavaaliehdokkaat

Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 9.3.2017 vahvistanut kuntavaaliehdokkaiden numerot.


VALTUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ

Keravan kaupunginvaltuustoon valitaan 9.4.2017 toimitettavissa kuntavaaleissa 1.6.2017 alkavaksi nelivuotiskaudeksi 51 valtuutettua. Lisäksi valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen puolueen, vaaliliiton ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla ei ole varavaltuutettua

ENNAKKOÄÄNESTYS 29.3. - 4.4.2017

Keravan kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat:

Keravan kaupunginkirjasto
Paasikivenkatu 12, 04200 Kerava
ke-pe klo 8.00 - 20.00
la-su klo 10.00 - 16.00
ma-ti klo 8.00 - 20.00

Käytössä 5 äänioikeuden rekisteröintipistettä.

Sampolan palvelukeskus
Yhteispalvelupiste
Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava
ke-pe klo 8.00 - 20.00
la-su klo 10.00 - 16.00
ma-ti klo 8.00 - 20.00

Käytössä 1 äänioikeuden rekisteröintipiste.

Ilmoittautuessaan ennakkoäänestykseen äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Poliisiviranomainen myöntää maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten henkilölle, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyysasiakirjaa. Väestörekisterikeskuksen lähettämän ilmoituskortin puuttuminen ei estä osallistumista ennakkoäänestykseen.

Tarkempia tietoja antaa ennakkoäänestyspaikassa vaalitoimitsija, joka on myös velvollinen äänestäjän pyynnöstä avustamaan häntä äänestämisessä.

Kaupungin alueen laitoksissa suoritettavasta ennakkoäänestyksestä tiedottaa vaalitoimikunta erikseen laitoksissa julkipantavin kuulutuksin.

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu saa äänestää kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan
- puhelimitse puh. 040 318 2107 tai 040 318 2311
- kirjallisesti kotiäänestyslomakkeella, joita on saatavana Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteestä, os. Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava tai Oikeusministeriön kotisivuilta www.vaalit.fi 

Lomakkeen voi palauttaa osoitteella: Keravan kaupungin keskusvaalilautakunta, Pl 123, 04201 Kerava tai tuoda Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteeseen, Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava. Ilmoitus on tehtävä viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00. Henkilöille, jotka ovat edellisissä vaaleissa äänestäneet kotiäänestyksessä, postitetaan kotiäänestyslomake.


VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS 9.4.2017

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017 klo 9.00 - 20.00 Keravan kaupungin 13 äänestysalueen äänestyspaikoissa:

1.  Viro                               Kalevan koulu                 Kalevankatu 66
2.  Kaleva                         Kalevan koulu                 Kalevankatu 66
3.  Kurkela                        Kurkelan koulu               Käenkatu 10
4.  Kilta                              Killan koulu                     Sarvimäentie 35
5.  Sompio                        Keravan yhteiskoulu      Aleksis kiventie 18
6.  Kannisto                     Svenskbacka skola         Kannistonkatu 5
7.  Savio                            Savion koulu                    Juurakkokatu 33
8.  Koivikko                       Savion koulu                    Juurakkokatu 33
9.  Ahjo                              Ahjon koulu                      Ketjutie 2
10. Jaakkola                     Keravanjoen koulu,
                                           Jaakkolan toimipiste       Jaakkolantie 8
11. Lapila                          Keravanjoen koulu,
                                           Lapilan toimipiste            Jurvalantie 7
12. Untola                         Kirjasto, Pentinkulma     Paasikivenkatu  12
13. Kaskela                      Ahjon koulu                        Ketjutie 2.

 Äänestyspaikalla äänestäjä on velvollinen esittämään vaalilautakunnalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Kuntavaalien 2017 äänestysalueet ja -paikat Keravalla 

 

Vuoden 2012 kunnallisvaalien tilastoja:

KunnallisvaalitEhdokkaatäänimääränmukaisessajärjestyksessä.pdf

KunnallisvaalitEhdokkaidenäänetäänestysalueilla.pdf

KunnallisvaalitValitutjavaramiehetvertausluvuittain.pdf

KunnallisvaalitÄänestysaktiivisuuskunnassa.pdf

KunnallisvaatliRyhmittäinehdokkaidenäänet.pdf

Päivitetty 13.04.2017 klo 09:00