Työkeskus

Keravan kaupungin työkeskus järjestää erityishuolto- ja vammaispalvelulain mukaista sosiaalipalvelua. Toimimme nykyaikaisissa 854 m2 toimitiloissa lähellä Keravan keskustaa, tilat on suunniteltu ryhmätasoisten asiakkaiden palveluiden järjestämiseen. Työkeskus kuuluuhallinnollisesti sosiaali- ja tervepuspalveluiden toimialalla arjessa selviytymistä tukeviin palveluihin. Työkeskuspalveluihin ohjautuminen tapahtuu vammaispalveluiden sosiaalityön kautta.

Keravan kaupungin työkeskus on asiakkailleen työpaikka, asiakkaamme ovat työikäisiä vajaatyökykyisiä kuntalaisia jotka ovat heikossa työmarkkina-asemassa ja tarvitsevat yksilöllisiä tukitoimia. Tarjoamme seuraavia palveluja asiakkaille ja palvelunostajille.

YRITYS- toiminta järjestää asiakkaalle sekä työllistämispalvelua työkeskuksen ulkopuolella että työtoimintaa työkeskuksessa.

Työllistämispalvelussa on tavoitteena tukea työllistyvää asiakasta työpaikassa siten että luodaan edellytykset työssä onnistumiselle. Työllistämispalvelussa valmennetaan asiakkaita kiinteistö-, laitoshuolto- ja catering- työtehtäviin. Tarjoamme räätälöityä työvoimaa; yksityisille, yrityksille, yhteisöille ja julkiselle sektorille.

Työtoiminnassa järjestään palvelua asiakkaille jotka tarvitsevat työpaikan työkeskuksessa. Työtoiminta on myynyt erilaista pakkaus-, vaihe- ja kokoonpanopalvelua yrityksille vuodesta 1972 lähtien. Tarjoamme yrityksille laadukkaita ja kustannustehokkaita alihankinta-ratkaisuja, yhteistyökumppaneina on tällä hetkellä yli 10 yritystä.

OMA- toiminta valmistaa tuotteita käsillä tehden ja kierrättäen, toiminnassa työskentelevät asiakkaat jotka tarvitsevat työpaikan työkeskuksesta. Kudomme mm. mattoja ja poppanoita, oma- työtoiminta valmistaa tuotteita joissa asiakkaiden työn osuus sekä suunnittelussa että valmistuksessa on mahdollisimman suuri. Valmistetut tuotteet myydään ensisijaisesti erilaisissa tapahtumissa.

Suurin osa työkeskuksen asiakkaista saa toimeentulonsa eläkkeestä. Työkeskus maksaa asiakkaille pientä työosuusrahaa jonka tarkoitus on ensisijaisesti motivoida tekemään työtä.  Työosuusrahat rahoitetaan laskuttamalla työn tilaajaa tehdystä työstä tai palvelusta.


Työkeskus järjestää myös ATERIA-, KULJETUS-, LIIKUNTA ja KULTTUURI- palveluja asiakkailleen. Kuljetuspalvelut toteutetaan pääsääntöisesti omalla pikkubussilla. Ateriapalvelu järjestetään jakelukeittiöperiaatteella osana kaupungin keskuskeittiön ateriapalveluja, palvelusta peritään 6,10€ maksu 1.2.2016 alkaen. Liikuntapalvelu tapahtuu monipuolisesti innovoiden ja hyödyntäen julkisia liikuntamahdollisuuksia, liikumme runsaasti lähiympäristössä. Kulttuuripalveluissa hyödynnämme mahdollisimman paljon kaupungin omaa tuotantoa. Osa asiakkaista työskentelee ateria- ja kuljetuspalveluissa, liikunta- ja kulttuuripalveluja käyttävät kaikki työkeskuksen asiakkaat.


Aukiolo
ma-pe: 8:00-16:00
suljettuna: la-su
sekä 30.6.2017–1.8.2017 ja 22.12.2017–2.1.2018  
(viim. työpv-ensim.työpv.)


 

Päivitetty 16.01.2017 klo 12:57