Rekisteriselosteet


Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaiset rekisteriselosteet kootaan tälle sivulle. Rekisteriselosteiden määrä tulee täydentymään.

Jokaisesta henkilörekisteristä tulee laatia rekisteriseloste, josta ilmenee, kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä, mitä henkilötietoja rekisterissä on, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet. Esimerkki henkilörekisteristä on muun muassa potilasasiakirjoja sisältävä potilasrekisteri. 

Tietosuojaseloste on laajennettu rekisteriseloste, jossa lisäksi informoidaan rekisteröidyn oikeuksista.

Tietosuojaselosteesta ilmenee:

Päivitetty 27.09.2016 klo 09:21