Aikuisten hammashuolto

Kansanterveyslain mukaan terveyskeskuksen suunhoitoon pääsy määräytyy hoidon tarpeen perusteella. Hoidon tarve arvioidaan yksilöllisesti. Kiireellinen hoito annetaan ensisijaisesti.

Kaikkia 18 vuotta täyttäneitä potilaita laskutetaan asetuksen määräämien terveyskeskusmaksujen mukaisesti, samoin ulkopaikkakuntalaisia. Lasku lähetetään potilaalle kotiin.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä hoitoajasta peritään 15 vuotta täyttäneeltä 36,20 euroa.

Keravan suun terveydenhuollossa on käytössä palveluseteli päivystyksessä aloitettujen aikuispotilaiden hoitojen jatkohoitoja varten. Asiakkaalle voidaan tarjota palveluseteliä, mikäli päivystykseen hakeutumisen syynä olleen hampaan valmiiksi hoitaminen edellyttää useampia hoitokäyntejä.

Palvelusetelin saanut asiakas varaa itse ajan jollekin palvelusetelin hyväksyvälle yksityishammaslääkärille, joka suorittaa tarvittavan hoidon.  Asiakas maksaa yksityishammaslääkärin hoidon hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen itse. Maksetusta hinnasta ei voi enää hakea KELA-korvausta:


Ohje palvelusetelin käyttöön.pdf

Palvelusetelihammaslääkäriksi hyväksyttyjen yksityishammaslääkäreiden yhteystiedot.pdf

Keravan kaupungin palvelusetelin arvo ja palvelusetelihammaslääkäreiden hinnastot.pdf

Tiedot palvelusetelihammaslääkäreistä sekä hinnastot ovat nähtävissä myös hammashoitoloissa.​

Päivitetty 08.10.2014 klo 19:27