Asiakastyytyväisyyskysely 2016

Keravan yhteispalvelupisteen asiakastyytyväisyyskysely 10.10. – 23.10.2016

Kysyimme asiakkailtamme palvelujen käytöstä ja pyysimme heitä arvioimaan palvelujen laatua kahden viikon ajan 10.10. – 23.10. Kyselyyn vastaajilta kysyttiin myös taustatietoja kuten ikää ja kotikuntaa. Kyselyyn pystyi vastaaman Keravan nettisivuilla olleen linkin kautta tai jättämällä paperilomakkeen yhteispalvelupisteessä olleeseen palautusastiaan. Kyselyyn vastasi 42 asiakasta.

Taustatietonsa ilmoittaneista vastaajista keravalaisia oli 73 prosenttia. Vastaajista 53 % oli ulkoisia asiakkaita ja sisäisiä asiakkaita eli Keravan kaupungin työntekijöitä 47 %. Ahkerimmin kyselyyn vastasivat naiset 69 prosentin osuudella ja 41 – 60 vuotiaat asiakkaat, joita kyselyyn vastaajista oli yli puolet.

Palveluja kyselyyn vastaajat olivat käyttäneet seuraavasti

Palvelujen_käyttö.jpg 

Palvelun laatua pyydettiin arvioimaan asteikolla 1 – 5 (1 heikko/tyytymätön, 5 kiitettävä/tyytyväinen). Palvelukokemuksen yleisarvioksi tuli kyselyn perusteella 4,55 eli yli 64 % vastaajista arvioi palvelukokemusta arvosanalla 5. Palvelun ystävällisyys sai arvion 4,52, palveluneuvojan asiantuntemus 4,48 ja palvelun nopeus 4,33.

Kyselyssä tiedusteltiin myös tyytyväisyyttä aukioloaikoihimme asteikolla 1 – 5. Normaaliaukioloajoista arvion 5 antoi yli 60 % vastaajista, arvioiden keskiarvon ollessa 4,29. Kesäajalla palvelemme supistetuin aukioloajoin, mutta näidenkin arvioiden keskiarvo oli 4,08. Kaksi kyselyyn vastannutta toivoi perjantaille pidempiä aukioloaikoja. Perjantaisin palvelemme klo 8 – 12, loppuiltapäivä kuluu yhteispalvelussa yhteisten koulutusten, kokousten sekä taustatöiden, kuten raportointien ja inventaarioiden parissa, joten valitettavasti perjantain aukioloaikoja emme pysty pidentämään. Perjantaisin käy aamupäivisinkin asiakkaita muita päiviä vähemmän, joten se on myös paras päivä lyhemmälle aukioloajalle. Kesäaikana teemme työtä yhdessä vuorossa, jotta henkilökunta pystyy pitämään lakisääteiset vuosilomansa, tästä syystä palvelemme kesäaikana supistetuin aukioloajoin.

Asiakkailla oli myös tilaisuus lähettää toiveita ja terveisiä yhteispalvelupisteelle, yksi asiakas oli kokenut joskus iltapäivällä palvelun ruuhkautuneen. Tämän ja aukioloaikoihin liittyvien kommenttien lisäksi saimme myös runsaasti kiitosta. Asiakkaat kommentoivat palveluamme mm. seuraavasti: "Täällä on helppo ja mukava käydä", "Kiitos hyvästä ja asiantuntevasta palvelusta, jatkakaa samaan malliin" ja "Yhteispalvelupiste toimii paljon odotuksia paremmin, kiitos!" Muille kaupungin yksiköille lähetetyt terveiset on myös välitetty eteenpäin.

Kiitämme asiakkaitamme kyselyyn vastaamisesta ja saamistamme hienoista arvioista sekä toivotamme teidät tervetulleeksi asioimaan yhteispalvelupisteessä jatkossakin!

Päivitetty 22.11.2016 klo 10:05