Kaupungin organisaatio

​​​​​​​​Keravan kaupunki on kuntakonserni, joka muodostuu neljästä toimialasta, liikelaitoksista, erilaisista kaupungin määräämisvallassa olevista yhtiöistä sekä osuuksista kuntayhtymissä.


Keravan kaupungin luottamustoimielimiä ovat:

Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kasvatus- ja opetuslautakunta, keskusvaalilautakunta, rakennuslautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, tarkastuslautakunta, vapaa-aikalautakunta, Keravan Kaupunkitekniikka
-liikelaitoksen johtokunta ja tietohallinnon palvelukeskuksen johtokunta.

Toimielinten jäsenlistoihin pääset tästä.

 

Kaupungin viranhaltijaorganisaatiota johtaa kaupunginjohtaja.
Kaupungin omaan organisaatioon kuuluu neljä toimialaa: keskushallinto, kasvatus- ja opetuspalvelut, vapaa-aikapalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut.

 
Kaupungin liikelaitoksena toimii Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos. Toimialat ja liikelaitokset toimivat aina jonkin luottamustoimielimen alaisuudessa.

 

Kaupungin johtoryhmä

Puheenjohtaja 

Kirsi Rontu, kaupunginjohtaja
kirsi.rontu@kerava.fi, p. 040 318 2888


​Jäsenet

Tapio Helenius, vs. toimialajohtaja, Kaupunkitekniikka -liikelaitos
tapio.helenius@ker​ava.fi, p. 040 318 2461

Tiina Larsson, toimialajohtaja, kasvatus- ja opetus
tiina.larsson@kerava.fi, p. 040 318 2160

Erja Wiili-Peltola, toimialajohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut
erja.wiili-peltola@kerava.fi​, p. 040 318 2170

Pertti Rantanen, toimialajohtaja, vapaa-aikapalvelut
pertti.rantanen@kerava.fi, p. 040 318 2055

Teppo Verronen, kaupunginkamreeri
teppo.verronen@kerava.fi
p. 040 318 2322

Mira Keitaanranta, henkilöstöjohtaja
mira.keitaanranta@kerava.fi, p. 040 318 2131​​

Anne Mäkinen, kaupunginsihteeri
anne.t.makinen@kerava.fi, p. 040 318 2314

 

Kaupungin laajennettuun johtoryhmään kuuluvat myös:

Risto Carlson, tietohallintopäällikkö
risto.carlson@kerava.fi, p. 040 318 2712

Jukka Laitila, maankäyttöjohtaja
jukka.laitila@kerava.fi, p. 040 318 2392

Sanna Matilainen, lakimies
sanna.matilainen@kerava.fi, p. 040 318

Susan Mykrä, viestintäpäällikkö
susan.mykra@kerava.fi, p. 040 318 2340

 


 


 

 

Päivitetty 11.01.2017 klo 09:43