Uutiset

Tiedote 3. luokkalaisten huoltajille: Vapaaehtoiseen A2-kielen opetukseen ilmoittautuminen on avoinna Wilmassa 5.3.–19.3.2018

01.03.2018 klo 16:25

​Keravan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kieliohjelman mukaan kaikilla kolmannen luokan oppilailla on halutessaan mahdollisuus valita A2-kieli. A2-kieleksi voi valita saksan, ranskan tai venäjän. Lisätietoa vapaaehtoisen A2.kielistä ja kielten opiskelusta löydät Kielistä kiinni -oppaasta

A2-kielen opetus alkaa neljänneltä luokalta ja jatkuu perusopetuksen loppuun asti. Jos oppilas valitsee A2-kielen, hänellä on kaksi tuntia viikossa enemmän opiskelua kuin ilman valintaa. Valintapäätös on sitova ja se voidaan purkaa vain erityisen merkittävistä syistä.

Opetusryhmät perustetaan, jos saman A2-kielen valinneita oppilaita on vähintään 14. Jos oman koulun oppilaista ei muodostu A2-kielen ryhmää, opetusryhmät muodostetaan kahden tai useamman koulun yhteisinä ryhminä. Suurin osa Keravan A2-kielen opetusryhmistä on koulujen yhteisiä ryhmiä, joten opetukseen osallistuminen edellyttää todennäköisesti siirtymistä oppitunnille toiseen kouluun koulupäivän aikana. Oppilaalle ei myönnetä koulukuljetusta vapaaehtoiseen A2-kielen opiskeluun. A2-kielten opetustunnit sijoitetaan lukujärjestyksessä aamuun ja opetuspaikat pyritään sijoittamaan kouluihin, joihin on helppo kulkea muista kouluista.

A2-kielen opetukseen haetaan Wilman sähköisellä lomakkeella 5.3.2018–19.3.2018 välisenä aikana. Lomake löytyy Wilmasta Omalta etusivulta kohdasta ”Lomakkeet”. Jos ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella ei ole mahdollista, voit tulostaa Keravan kotisivulta paperilomakkeen, jolla ilmoittautuminen tehdään.

Jos lapsenne ei hae A2-kielen opintoihin, niin mitään ilmoituksia tai toimenpiteitä ei tarvitse tehdä.

Lisätietoja antaa tarvittaessa kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija Kati Airisniemi kati.airisniemi@kerava.fi

Kasvatuksen ja opetuksen toimiala

Päivitetty 01.03.2018 klo 16:25