Uutiset

Aluekehityskuvat ohjaavat hyvää kaupunkisuunnittelua: kaupunginhallitus hyväksyi Jaakkolan, Savion ja Ahjon tulevaisuuden kuvat

17.04.2019 klo 13:00

​Kaupungin tavoitteena on suunnitella Keravaa hallitusti. Tavoitteen toteuttamiseksi on laadittu aluekehityskuvia, joiden avulla alueiden sisäinen toiminnallisuus asumisratkaisuineen ja viheralueineen pystytään tutkimaan asemakaavaa laajemmin, mutta yleiskaavatasoa yksityiskohtaisemmin. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 16.4.2019 kolme aluekehityskuvaa Jaakkolaan, Ahjoon ja Saviolle. Keväällä käsittelyyn tulee vielä Kalevan liikunta- ja terveyspuiston aluekehityskuva.


"Keravalla tapahtuu paljon ja yksittäisiä asemakaavahankkeita on käynnissä useita. Laadun, yhtenäisen kaupunkikuvan ja toimivan yhdyskuntarakenteen säilyttämiseksi tarvitsimme työkalun yksittäisten kaavahankkeiden ohjaamista varten. Aluekehityskuvat myös nopeuttavat kaavahankkeita, koska laajempi tarkastelu on jo tehty," iloitsee va. kaupunkikehitysjohtaja Tiina Hartman.


Aluekehityskuvien tekoon ovat päässeet osallistumaan keravalaiset, päättäjät sekä eri sidosryhmät. Asukkaat pääsivät vastaamaan asukaskyselyyn, jossa kerättiin myös karttamerkintöjä. Lisäksi pidettiin asukasiltoja, asukastyöpaja, yritysiltoja sekä seminaareja päättäjille. Aluekehityskuvien luonnokset olivat myös nähtävillä ja niistä saatiin palautetta.


"Aluekehityskuvat mahdollistavat suurimman muutoksen Jaakkolan alueelle. Jaakkolan aluekehityskuva on laadittu hyvässä yhteistyössä alueen yrittäjien ja maanomistajien kanssa. Nyt kun suunnitelmat on hyväksytty, olen yhteydessä alueen yrittäjiin ja maanomistajiin erikseen kevään aikana," lupaa Hartman.


Aluekehityskuviin sisältyy myös suunnittelun ja rakentamisen laatua ohjaavat brändioppaat, jotka kertovat miten kehitettävien alueiden erityispiirteet näkyvät käytännön rakentamisessa.

 

Reippaan urbaani Jaakkola, Savion kyläkaupunki ja lähellä luonnossa oleva Ahjo

Tulevaisuudessa reippaan urbaani Jaakkola on elävä ja yhteisöllinen alue, jossa paikoitustalot ja yhteispihat kokoavat asukkaat yhteen sekä luovat puitteet monipuoliseen oleskeluun. Laadukkaan arkkitehtuurin avulla luodaan toimivaa ja elävää katutasoa, jossa korttelit toisiinsa yhdistää kävelyyn, polkupyöräilyyn, liikuntaan ja leikkiin tarkoitettu raitti. Kaupunkimaiset rakennukset muistuttavat alueen historiasta muurimaisten pintojen ja tiileen yhdistyvän teollisen hengen avulla.


Savion säilyy kotoisana kyläkaupunkina. Sen läpi kulkeva Saviontaival on kokemuksellinen taidereitti, joka kerää alueen asukkaat liikunnan, leikin, tapahtumien ja oleskelun pariin. Rakentamisen inspiraation lähteenä käytetään Savion vanhoja rakennuksia ja alueen omaleimaisuutta vahvistetaan tiiliarkkitehtuurilla. Eri kokoiset ja muotoiset ikkuna-aukot, tanskalaiset ruutuikkunat, ranskalaiset parvekkeet, terassit ja kotoisat sisäänkäynnit luovat alueelle omaleimaisuutta. Veistokselliset melukatokset tekevät pihoista tunnelmallisia.


Ahjossa asutaan tulevaisuudessakin lähellä luontoa mukavasti kerrostalossa, rivitalossa tai pientalossa hyvien liikenneyhteyksien päässä. Ollilanlammen ympäri rakennettava reitti yhdistää ympäristötaidetta, leikkiä ja liikuntaa kannustaen monipuoliseen ulkoiluun. Rakentamisessa hyödynnetään maastonmuotoja ja rakennusmateriaaleissa suositaan lämmintä puuta, luonnonmukaisia materiaaleja sekä harjakattoja. Yhteyttä luontoon korostetaan erilaisilla ratkaisuilla huleveden imeyttämiseksi ja tunnelmaa luodaan sadepuutarhoilla. Lahdenväylän alikulut toimivat Ahjon taideportteina.

Päivitetty 17.04.2019 klo 12:52