Uutiset

ARA tiedottaa: parannuksia ARAn tukiin

15.06.2020 klo 09:00

​Hallituksen neljännessä lisätalousarviossa esitetään useita parannuksia ARAn myöntämiin tukiin. Lisätalousarvion on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2020.


Sähköautojen latausinfra-avustuksen tuen määrää korotetaan. Enimmäistukiprosentti nousee 45 %:iin kustannuksista tavallisissa hankkeissa ja 55 %:iin, jos toteutetaan tehokkaita latauspisteitä. Olemassa oleviin hakemuksiin myönnetään avustukset korotettujen prosenttien mukaisesti ja hakijoiden ei tarvitse tehdä tältä osin mitään.


Energia-avustusten avustusvaltuus nousee 20 miljoonasta 40 miljoonaan. Avustuksia voi hakea nyt ARAn sähköisen järjestelmän kautta.


Pientalojen öljylämmityksestä luopumiseen tulee uusi avustusmuoto. ARA ei vastaa avustuksen myöntämisestä  vaan avustuksen myöntää ELY-keskus. Lisätietoa avustuksen myöntämisen tarkemmista ehdoista tarjoaa ympäristöasioiden asiakaspalvelu numerossa 0295 020 900.


Lue lisää parannuksista ARAn myöntämiin tukiin ARAn verkkosivuilla olevasta uutisesta.

Päivitetty 24.07.2020 klo 16:21