Uutiset

ARAn suositukset vuokranantajille korona-aikana

06.04.2020 klo 09:00

​Poikkeusolojen vuoksi osa ARA-asuntojenkin asukkaista on joutunut tilanteeseen, jossa tulot ovat pienentyneet merkittävästi esimerkiksi äkillisen lomautuksen tai irtisanomisen vuoksi. ARA toivoo, että vuokralaiset olisivat oma-aloitteisesti yhteydessä omaan vuokranantajaansa, mikäli heidän taloudellinen tilanteensa on heikentynyt ja vuokranmaksussa on vaikeuksia. Asukkaan on syytä olla yhteydessä vuokranantajaan jo ennen kuin vuokranmaksu on myöhässä.


Asukkaan tukeminen maksuvaikeuksissa

ARA suosittelee, että vuokranantajat seuraisivat vuokralaisten tilannetta (vuokranmaksua) aktiivisesti ja tiedottaisivat asukkaille, mitä maksuvaikeuksissa voi tehdä. Vuokranantajan on hyvä ottaa ennakoivasti yhteyttä vuokralaisiin, joilla näyttää olevan maksuvaikeuksia, jotta asuminen saadaan turvattua.


ARA suosittelee, että vuokranantajat pyrkivät etsimään yhdessä vuokralaisen kanssa ratkaisuja tilanteisiin, joissa vuokranmaksu on vaarassa viivästyä. Vuokranantaja voi sopia vuokralaisen kanssa maksuaikataulusta joustamisesta tietyin ehdoin. Maksusuunnitelman laatiminen voi helpottaa tilannetta olennaisesti. Lisäksi vuokranantaja voi luopua kokonaan tai osittain viivästyskorosta ja maksumuistutusmaksuista etenkin, jos asukas on oma-aloitteisesti hoitanut asiaa.


Lisätietoja ARAn suosituksista vuokranantajille koronatilanteen aikana löydät ARAn verkkosivuilla olevasta uutisesta.

Päivitetty 24.07.2020 klo 15:51