Uutiset

Asukkailta paljon uusia ideoita ja toiveita viheralueiden kehittämiseksi

03.02.2020 klo 16:40

​Viherkaavan ensimmäinen avoin asukastyöpaja pidettiin Keravan kirjastolla torstaina 30. tammikuuta. Paikalla oli noin 20 osallistujaa, joille työpajan aluksi esiteltiin viherkaavan tavoitteita ja suunnittelun lähtökohtia sekä kerrottiin aiemmin kerätyistä kyselyaineistoista ja oppilaskunnille pidetyn työpajan tuloksista. Ennen työpajatyöskentelyn aloittamista osallistujille esiteltiin vielä äskettäin valmistunut ekosysteemipalveluselvitys.


Tämän jälkeen jakaannuttiin neljään eri ryhmään keskustelemaan lempipaikoista ja suosikkitoiminnoista, pelottavista ja epämiellyttävistä paikoista, toivomuksista uusista toiminnoista ja viheralueista, viheralueiden kehittämisideoista ja -periaatteista sekä toivomuksista uusista reiteistä ja kehitettävistä reiteistä.

 

Vilkas keskustelu tuotti paljon uusi ideoita ja toiveita viheralueita kohtaan

Ryhmissä käytiin innostunutta ja aktiivista keskustelua, joten tuloksena oli valtava määrä uusia ideoita ja kehittämistoiveita. Keskusteltaessa toivomuksista uusista toiminnoista ja viheralueiden kehittämisestä nousi esiin luonnonmukaisen vihersuunnittelun ja luonnonmonimuotoisuuden lisääminen, luontoarvojen vahvistaminen sekä olemassa olevien metsäalueiden säästäminen.


"Hauska illan aikana keskusteluissa noussut idea oli perustaa syötäviä puistoja, joissa kasvaisi ruuaksi kelpaavia kasveja. Illan aikana ehdotettiin myös viherkattoja bussipysäkeille sekä käyttämättömien nurmialueiden muuttamista niityiksi", kertoo kehittämiskoordinaattori Emmi Malin.


Uusista reiteistä ja kehitettävistä reiteistä keskusteltaessa osallistujat toivoivat ylikunnallisia reittejä Tuusulan, Vantaan ja Sipoon suuntaan sekä jo olemassa olevien reittien parantamista.


"Erityisesti toivottiin reittiä Keravalta Vantaan Kuusijärvelle. Olemassa olevista reiteistä toivottiin parannuksia ja kehittämistä Aurinkomäelle, Haukkavuorelle sekä Jokivarren virkistysreitille koko sen pituudelle", Malin jatkaa. "Osa toiveista voidaan toteuttaa jo lähiaikoina, sillä Haukkavuoren reittiä sekä sen opastusta parannetaan jo tänä vuonna ja Jokivarren virkistysreitin kehittäminen aloitetaan asuntomessujen suunnittelun ja toteuttamisen yhteydessä. "


Tärkeinä luontokohteina osallistujat pitivät Keravalla jo olemassa olevia metsäalueita Kaskelassa, Haukkavuorella ja Pihkaniityssä. Tärkeänä pidettiin myös Sielunrajankallion aluetta ja Sompion puiston ympäristöä. Lisäksi keskusteluissa nousivat esiin Keinukallio ja Keravan kartanon alue sekä reiteistä erityisesti Kaskelantien pyöräilyreitti.


Pelottavina ja epämiellyttävinä osallistujat pitivät oppilaskunnille järjestettyyn työpajaan osallistuneiden nuorten tavoin asemanseutua ja alikulkuja eri puolella kaupunkia. Lisäksi epämiellyttävänä paikkana mainittiin Puunvalonaukion ympäristö ja epäviihtyisänä Kercan teollisuusalue. Katualueiden ja yleisten alueiden puhtaanapito herätti ryhmissä paljon keskustelua.


Viherkaavatyö jatkuu ja seuraavaksi järjestetään kaupunginosailtoja keskustassa, Ahjossa, Saviolla ja Kurkelassa. Kaupunginosailtojen tavoitteena on kerätä paikallista tietämystä viherkaavan suunnittelun tueksi. Viherkaavan luonnos tulee nähtäville syksyllä 2020 ja kaavaehdotus syksyllä 2021. Tavoitteena on, että viherkaava hyväksytään loppuvuodesta 2021. 

Päivitetty 03.02.2020 klo 16:48