Uutiset

Asumisoikeuslaki uudistuu: lakiluonnos kommentoitavana 15.7. asti

16.06.2020 klo 14:00

​Asumisoikeuslaki uudistuu ja uudistus on edennyt luonnosvaiheeseen. Luonnos asumisoikeuslaista on nähtävillä ja ympäristöministeriö pyytää luonnoksesta lausuntoja 15.7. asti lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Lakiuudistuksen tavoitteena on vahvistaa asumisoikeusjärjestelmän kohtuuhintaisuutta ja asukkaiden asemaa sekä yksinkertaistetaan asukasvalintaa sekä varmistaa, että asumisoikeusasuminen on toimiva ja houkutteleva asumismuoto myös tulevaisuudessa.


ASO-järjestelmää ei olla uudistamassa radikaalisti, vaan sen perusperiaatteet on tarkoitus säilyttää ennallaan. Lakiuudistuksen luonnoksen kolme tärkeintä kohtaa ovat:


1. Asukasvalinnassa siirryttäisiin määräaikaisiin järjestysnumeroihin ja valtakunnalliseen jonotusjärjestelmään. 

2. Asukkaiden tiedonsaantia ja mahdollisuuksia vaikuttaa lisättäisiin monin tavoin. Asukashallinnolle tiedotettavien tietojen tulisi jatkossa olla sähköisesti asukkaiden saatavilla. Asukasedustajien määrää taloyhtiön hallituksessa kasvatettaisiin 40 prosenttiin. 

3. Asumisoikeusyhtiöille annettaisiin mahdollisuus luopua tappiollisista, vajaakäytössä olevista taloista ja muuttaa näiden talojen jäljellä olevat asumisoikeussopimukset vuokrasopimuksiksi eräissä tarkkaan rajatuissa poikkeustilanteissa.  ARA voisi arvionsa perusteella myöntää luvan, jos talon asumisoikeusasukkaista olisi jäljellä alle puolet, vajaakäytössä olevan talon taloudelliset vaikeudet johtuisivat haastavasta markkinatilanteesta ja yhtiö olisi jo ryhtynyt taloutta tervehdyttäviin toimiin. 


Lausuntoja asumisoikeuslain luonnoksesta voi antaa 15.7. asti lausuntopalvelu.fi -palvelussa.

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Anu Karjalainen, puh. 0295 250 067, anu.karjalainen@ym.fi
Asumisoikeusjärjestelmää uudistava laki lausunnoille
Asolaki etenee pääosin hyvään suuntaan

Päivitetty 24.07.2020 klo 16:54