Uutiset

Budjettisopu löytyi Keravalla

30.10.2018 klo 21:00

Kaupunginjohtaja Kirsi Ronnun talousarvioesitys hyväksyttiin pienin muutoksin. Euromääräisistä muutoksista suurin osa on suunnattu vahvistamaan lasten ja nuorten olosuhteita ja mahdollisuuksia.

Seura- ja järjestöavustuksia lisätään 50 000 eurolla ja ne on kohdennettu käytettäväksi nuorten harrastusmaksuihin. Lasten hyvinvointiin vaikuttava koulujen kerhotoiminta saa myös jatkoa: kerhotoiminnan rahoittamiseen osoitettiin 50 000 euroa lisää.

Viime aikoina kuntien palkkakehitys, muun muassa varhaiskasvatuksen ammattilaisten palkat, ovat herättäneet paljon keskustelua. Kaupunkistrategiansa mukaisesti Kerava haluaa säilyttää asemansa kilpailukykyisenä työnantajana ja päätti lisätä rahaa esimerkiksi varhaiskasvatuksen työntekijöiden palkkojen tarkasteluun.

Kaiken ikäisille erilaisia hyvinvointia parantavia mahdollisuuksia tarjoavan Me-talon toiminta saa tuekseen 41 000 euroa, millä katetaan sen loppuvuoden 2019 toiminta. Talon toiminnalle kartoitetaan myös uusia yhteistyötahoja ja rahoitusmahdollisuuksia. Kauppalantalokin on saamassa aivan uutta eloa, sillä se tullaan avaamaan järjestöjen käyttöön. Taloon tulee vahtimestari ja sinne rakennetaan porrashissit.

Lisäksi todettiin, että ensi vuoden aikana selvitetään, voitaisiinko Keravalle saada englanninkielinen tai kansainvälinen luokka aloittamaan mahdollisesti syksyllä 2020. Ensi vuoden toukokuun puoliväliin mennessä tehdään myös selvitys nuorisotyöttömyydestä (29-vuotiaisiin asti) ja nuorten mahdollisuudesta joko kouluttautua tai työllistyä eri keinoin, esimerkiksi työpajatoimintaa lisäämällä. Oppisopimuskoulutukseenkin pyritään saamaan kasvua.

Kaiken kaikkiaan talousarvioneuvottelut sujuivat tänä syksynä hyvässä yhteisymmärryksessä ja tunnelmassa: SDP:n, Kokoomuksen, Vihreiden, Vasemmistoliiton, Perussuomalaisten ja Keskustan valtuustoryhmät olivat yhtä mieltä kaupunginjohtajan talousarvioesityksen hyväksymisestä edellä esiin tuotujen lisäysten kanssa.

Päivitetty 31.10.2018 klo 12:08