Uutiset

Ensimmäinen vieras kieli alkamaan 1. luokalta – ruotsinkielisille oppilaille lisää kielivaihtoehtoja

06.03.2019 klo 12:00

Keravan peruskouluissa aloitetaan jatkossa ensimmäisen vieraan kielen opiskelu heti ensimmäiseltä luokalta alkaen. Muutos koskee syksyllä 2019 ja sen jälkeen ensimmäisen luokan aloittavia oppilaita. Lisäksi ruotsinkielisen perusopetuksen oppilaille on tulossa lisää kielivaihtoehtoja 4.-luokkalaisille ensi syksystä alkaen. Keravan kasvatus- ja opetuslautakunta päätti asiasta 27.2.2019.

Vieraiden kielten opetus aikaistetaan koko Suomessa alkamaan jo 1. vuosiluokalta viimeistään vuoden 2020 alusta. Tavoitteena on suomalaisten kielitaidon, maan kielellisen monimuotoisuuden ja kansainvälisyyden vahvistaminen. Vieraan kielen opetuksen aloittaminen aiemmin auttaa myös hyödyntämään lasten herkkyyskautta kielen kehityksessä.

Keravan suomenkielisessä perusopetuksessa ensimmäinen vieras kieli tulee jatkossakin olemaan englanti. Ruotsinkielisessä perusopetuksessa suomen opiskelu aloitetaan ensimmäiseltä luokalta. Oppilailta ja huoltajilta on kerätty palautetta ja toiveita on kuultu kielten valinnassa. Lisäksi kaikkien Keravan peruskoulujen henkilöstö on tarkastellut kieliohjelmaa, ja uudistusta on pidetty hyvänä suuntana.

Syksystä 2019 alkaen ruotsinkielisen perusopetuksen oppilailla on mahdollisuus halutessaan osallistua neljännellä luokalla alkaviin saksan, ranskan ja venäjän kielen ryhmiin. Tällä hetkellä 3. luokkaa käyvät ruotsinkieliset oppilaat voivat ilmoittautua syksyn 2019 valinnaiskieliryhmiin. Valinnaisten kielten ryhmät ovat yhteisiä suomenkielisten oppilaiden kanssa, ja niissä opetus on suomeksi. Tähän asti ainoat ruotsinkielisessä perusopetuksessa opiskeltavat vieraat kielet ovat olleet suomi ja englanti.
 

Keravan perusopetuksen kieliohjelma alkaen syksystä 2019

Suomenkielinen perusopetus:

  • 1. luokalla alkava pakollinen A1-kieli: englanti
  • 4. luokalla alkava vapaaehtoinen A2-kieli: saksa, ranska tai venäjä
  • 5. luokalla alkava pakollinen B1-kieli: ruotsi
  • 8. luokalla alkava vapaaehtoinen B2-kieli: espanja tai kiina

Ruotsinkielinen perusopetus:

  • 1. luokalla alkava pakollinen A1-kieli: suomi
  • 3. luokalla alkava pakollinen A2-kieli: englanti
  • 4. luokalla alkava vapaaehtoinen A2-kieli (suomenkielisen perusopetuksen ryhmissä): saksa, ranska tai venäjä
Päivitetty 08.03.2019 klo 14:49