Uutiset

Esiopetuksen asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan perheet ovat olleet tyytyväisiä Keravan kaupungin esiopetukseen

28.05.2020 klo 14:50

​Keravan kaupungin Kasvatuksen ja opetuksen toimialan esiopetuksessa toteutettiin helmikuussa 2020 asiakastyytyväisyyskyselyt huoltajille ja esiopetuksen toteuttamisen kysely esiopetuksen henkilökunnalle. Huoltajilta kysyttiin esimerkiksi esiopetuksen laadusta, lasten viihtyvyydestä ja oppimisesta esiopetuksessa sekä lasten ja huoltajien mahdollisuuksista osallistua esiopetuksen suunnitteluun ja arviointiin. Samaan aikaan esiopetuksen henkilökunnalta kysyttiin esiopetuksen toteutumisesta, heidän saamastaan ammatillisesta tuesta ja esiopetuksen kehittämisen tarpeista.

Kaikki kyselyt toteutettiin sekä kunnallisissa päiväkodeissa (19 päiväkotia) että yksityisissä päiväkodeissa (9 päiväkotia). Huoltajien kyselyyn vastasi kaikista esiopetuksen asiakkaista 38,5 prosenttia.

Esiopetuksen toteutumisen tuloksia huoltajien vastausten valossa

Esiopetuksen huoltajat ovat olleet hyvin tyytyväisiä esiopetuksen toteutumiseen ja laatuun (keskiarvo 3,5/4). Lapset voivat ja viihtyvät esiopetuksessa hyvin. Huoltajien vastausten perusteella esiopetuksen oppimisympäristöt kannustavat hyvin oppimaan, mutta oppimisympäristöjen muokkaamisessa tulisi huomioida enemmän lasten tarpeita ja kiinnostuksen kohteita. Samoin oppimisympäristöjen turvallisuuteen ja terveellisyyteen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. 

Huoltajat ovat erityisen tyytyväisiä siihen, että leikki näkyy esiopetuksessa keskeisenä ja lähiympäristöä hyödynnetään hyvin. Esiopetuksen alkuvaihe oli järjestetty toimivasti viime syksynä, ja tiedottaminen esiopetuksesta on ollut riittävää. Lapset ovat saaneet osallistua hyvin oman oppimisensa suunnitteluun.

Huoltajat kokevat, että tiedottamista lapsen esiopetuksen opetussuunnitelmasta olisi voinut olla enemmän. Lisäksi huoltajien mahdollisuuksiin osallistua esiopetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja toteuttamisen kehittämiseen tulisi olla uudenlaisia ja erilaisia tapoja.

Yhteistyö lapsen esiopetuksen opettajan ja muun henkilökunnan kanssa koetaan erittäin sujuvaksi, samoin lasten ja henkilökunnan välillä koetaan olevan hyvä henki. Lapsen yksilöllisen tuen tarpeet on huomioitu ja toteutettu erittäin hyvin. Esiopetuksen tuen palveluihin ollaan hyvin tyytyväisiä.

Tutustu kyselyiden tuloksiin tarkemmin tästä.

 

Lisätietoja kyselyistä:

Hanna Sulonen
kasvatuksen ja opetuksen asiantuntija
hanna.sulonen@kerava.fi
p. 040 318 3513

Päivitetty 28.05.2020 klo 14:51