Uutiset

Euroopan pääkaupungista käytiin tutustumassa Keravan perusopetukseen

26.11.2018 klo 09:55

Brysselin metropolialueen Saint-Gillesin viranhaltijat Christine Haelterman, Dominique Poncelet, Jennifer Zwickel sekä alueparlamentin jäsen Alain Hutchinson tutustuivat Keravan perusopetukseen. Kuvan otti: Anne Karjalainen
 

Lokakuussa Brysselin metropolialueen Saint-Gilles-nimisen kunnan koulutusasioista vastaavat viranhaltijat kävivät tutustumassa Keravan perusopetukseen Kurkelan ja Sompion yhtenäiskouluilla. Vierailun ohjelman olivat suunnitelleet koulujen henkilökunta ja oppilaat yhdessä. Vieraat saivat päivien aikana kuulla erilaisista pedagogisista ratkaisuista ja malleista, joita Keravan kouluissa toteutetaan. 

"Vuosi sitten Belgian tv:ssä näytettiin dokumentti, jossa kerrottiin, että maailman paras peruskoulu löytyy Suomesta. Brysselissä kollegani Alain Hutchinson kysyi, olisiko mahdollista tulla Suomeen perehtymään pedagogiikkaan. Näin käynnistyi vierailun valmistelut", kertoo Euroopan unionin Alueiden komitean keravalainen jäsen Anne Karjalainen.


Brysselin alueparlamentin jäsen Alain Hutchinson keskustelee Sompion koulun 9. luokan oppilaiden kanssa. Kuvan otti: Terhi Nissinen
 

Vieraat pääsivät tutustumaan muun muassa Kurkelan koulun 5. luokan englannin tunnin opiskeluun, jossa hyödynnettiin yhteistoiminnallista tiimityöskentelyä, uutta opetusteknologiaa ja pariopettajuutta. Kurkelassa vierailijat kuulivat myös Keravalla laajasti käyttöön otetusta syväoppimisen mallista. Sompion ja Keravanjoen koulujen opettajat kertoivat vierailijoille yhteisopettajuudesta, joustavista opetusjärjestelyistä, oppilaiden ohjauksesta sekä tulevaisuuden pedagogiikasta.

"Keravalla kouluissa tapahtuvat kansainväliset vierailut suunnitellaan aina osaksi päivän opetusta, jolloin oppilaille mahdollistuu eri kulttuurien kohtaaminen ja kielitaidon harjoittelu aidossa tilanteessa. Keravalla on kasvatuksen ja opetuksen toimialalla juuri otettu käyttöön uusi kansainvälisyysohjelma. Valtionhallinnon päätösten myötä olemme myös varhentamassa ensimmäisen vieraan kielen opetuksen aloittamista ensimmäiselle luokalle", kertoo perusopetusjohtaja Terhi Nissinen

Vierailun päätteeksi keskusteltiin, mitä belgialaiset opetusalan viranhaltijat oppivat Keravalla. Keravalla hyödynnetään enemmän opetusteknologiaa kouluissa sekä oppilaiden ja opettajien vuorovaikutus on välittömämpää verrattuna Belgian kouluihin. Belgian kouluissa ei myöskään ole oppiaineena oppilaanohjausta, kuten Suomessa. Sompion koulun 9.-luokkalaiset esittelivätkin yhdessä oppilaanohjaajiensa kanssa oppilaanohjauksen merkitystä nuoren tulevaisuuden suunnitelmiin. Me suomalaiset voimme puolestaan oppia belgialaisilta muun muassa siitä, miten koulu voi tukea maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimista ja kotouttamisessa.


Päivitetty 26.11.2018 klo 10:03