Uutiset

Haku kunnalliseen varhaiskasvatukseen

01.03.2021 klo 08:45

​Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea vähintään 4 kuukautta ennen lapsen hoidon tarpeen alkamista. Elokuussa 2021 varhaiskasvatusta tarvitsevien tulee jättää hakemus 31.3.2021 mennessä.

Jos varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, eikä tarpeen ajankohta ole ollut ennakoitavissa, varhaiskasvatuspaikkaa on haettava niin pian kuin mahdollista. Tällöin kunta on velvollinen järjestämään varhaiskasvatuspaikan kahden viikon kuluessa varhaiskasvatuspaikkahakemuksen jättämisestä.

Lisätietoja kunnallisesta varhaiskasvatushausta: varhaiskasvatuksen internetsivuilta www.kerava.fi  tai asiakasohjaus puh. 040 318 4320 (puhelinaika ma–to 9.00–12.00) tai sähköposti varhaiskasvatus@kerava.fi.

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Varhaiskasvatus- ja vuorohoitopaikkoja haetaan sähköisesti Keravan kaupungin internetsivuilla sähköisessä asiointipalvelussamme Hakuhelmessä.

Tarvittaessa hakulomakkeita saa internetistä tai Sampolan palvelukeskuksesta käyntiosoite Kultasepänkatu 7. Päätökset elokuun 2021 varhaiskasvatuspaikoista tulevat perheille 31.5.2021 mennessä.

Esioppilaan sisaruksen siirtohakemus

Syksyllä 2021 esiopetuksen aloittavien esiopetuspaikkapäätökset ilmoitetaan 31.3 mennessä.  Tämän jälkeen voi huoltaja niin halutessaan hakea Hakuhelmen kautta siirtoa tulevan esioppilaan sisaruksille samaan päiväkotiin, jonne vanhemmalle sisarukselle on tehty esiopetuspäätös.

Leikkikouluun hakeminen

Leikkikoulutoiminta on maksullista 2–5-vuotiaille lapsille suunnattua toimintaa, joka pohjautuu varhaiskasvatuksen tavoitteisiin. Leikkikoulutoimintaa järjestetään 2 tai 4 kertaa viikossa aamu- ja iltapäivisin. Leikkikoulujen toiminnassa noudatetaan esiopetuksen työ-ja loma-aikoja.

Leikkikouluihin ilmoittaudutaan 30.4.2021 mennessä. Hakemustietoja käsitellään Keravan kaupungin ja Keravan seurakunnan kesken. Paikan voi saada vain yhdestä toimipisteestä. Lisätietoja leikkikouluista löydät verkkosivuiltamme.

Yksityiseen päiväkotiin hakeminen

Yksityisiä varhaiskasvatuspaikkoja haetaan suoraan yksityiseltä palveluntuottajalta. Hakemus yksityisiin päiväkoteihin on saatavissa ko. päiväkodista. Yksityisten päiväkotien yhteystiedot löytyvät Keravan kaupungin internetsivuilta

Palveluseteli

Tulosidonnainen palveluseteli on keravalaisille perheille vaihtoehto lapsen varhaiskasvatuksen järjestämistä varten. Perhe voi hakea palveluseteliä lapsen varhaiskasvatuksen järjestämistä varten yksityiseltä päiväkodilta. Perheen tulee tehdä hakemus myös Hakuhelmeen. Lisätietoja palvelusetelistä verkkosivuillamme.

Yksityisestä varhaiskasvatuksesta ilmoittaminen

Lain mukaan yksityisen henkilön tai yhteisön, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, tulee tehdä siitä ilmoitus kahden viikon kuluessa toiminnan aloittamisesta kasvatuksen ja opetuksen toimialan varhaiskasvatuksen vastuualueelle, Sampolan palvelukeskuksesta käyntiosoite Kultasepänkatu 7.

---

Keravan varhaiskasvatuksen esitteen löydät täältä!


Kasvatuksen ja opetuksen toimiala

Varhaiskasvatus

 

 

 


Päivitetty 01.03.2021 klo 12:13