Uutiset

Hyvinvointia ja terveyttä edistetään Keravalla ansiokkaasti

26.11.2018 klo 13:00

​Keravalla ollaan hyvässä vauhdissa. Kaupungin HYTE-kerroin on vuoden 2018 koelaskelman mukaan 11,9 €/asukas, joka on Uudenmaan toiseksi paras. HYTE-kerroin on vuoden 2021 alusta kuntien valtionosuudessa käyttöön otettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosa, jolla halutaan varmistaa kuntien aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi myös maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen. Käytännössä kuntia siis kannustetaan asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen myös rahallisesti.

Kuntakohtaiset HYTE-kertoimet esiteltiin 22.11.2018 pidetyssä valtakunnallisessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivässä. Kertoimen avulla lasketaan kunnan asukaskohtainen euromäärä. Alustavien laskelmien mukaan jaettava valtionosuus on enimmillään 12,5 euroa ja alimmillaan 4 euroa asukasta kohden. Mediaaniarvo on 9 euroa per asukas.

Kunnille maksettavan lisäosan suuruus määräytyy kahdenlaisten indikaattorien perusteella: toimintaa kuvaavista prosessi-indikaattoreista ja tuloksia kuvaavista tulosindikaattoreista.

Toimintaa kuvaavat prosessi-indikaattorit mittaavat nykytilannetta. Niillä mitataan, minkälaista kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ on ja miten se on resursoitu. Keravan prosessi-indkaattorien keskiarvo 86 (asteikko 0-100) on Uudenmaan kunnista paras.

Tulosindikaattorit mittaavat muutosta väestössä. Niillä mitataan, minkälaisia muutoksia kunnan asukkaiden terveydessä ja hyvinvoinnissa on tapahtunut viimeisten kahden vuoden aikana.

Indikaattorien soveltuvuus arvioidaan määräajoin ja niitä muutetaan tarpeen mukaan. Yhteensä indikaattoreita on 37. Alla olevassa kuvassa näkyy, miten asukaskohtainen euromäärä jakaantuu Uudenmaan kunnissa nykyisessä laskelmassa. 

hytekerroin.png

Päivitetty 26.11.2018 klo 12:54