Uutiset

Ikäihmisten palveluiden valvontaa on parannettu

08.10.2020 klo 13:15

​Vanhustenviikko 4.‒11.10.2020: Onni on vanheta – Lyckan kommer med åldern


Keravan kaupungissa ikäihmisten palveluiden valvonnassa puhaltavat uudet tuulet. Valvontaa on tehostettu niin asumispalveluissa kuin kotiin vietävissäkin palveluissa. Poikkeuksellisena korona-aikana on myös keksitty uusia keinoja viedä virikkeitä ikäihmisille niin kotiin kuin hoivakoteihinkin.

Arjessa selviytymistä tukevien palveluiden valvonnasta vastaavan asiakasohjaus- ja valvontayksikön esimies Satu Kiuru kertoo, että viime kevään ja kesän aikana on tehty paljon kehittämistyötä, ja toiminta uudenlaisissa raameissa on lähtenyt käyntiin odotettua paremmin. 

‒ Asumispalveluissa on otettu käyttöön kokonaan uudenlainen konsepti, jossa yhteistyö palveluntuottajien kanssa on tiivistä. Kun olemme kilpailuttaneet esimerkiksi tehostettua palveluasumista koskevan uuden sopimuksen, olemme käyneet palveluntuottajien kanssa neuvottelut heti uuden sopimuskauden alettua. Neuvotteluissa pyrimme kertomaan mahdollisimman selkeästi, millaista laatutasoa vaadimme. 

Keravan kaupungin ikäihmisten palveluiden valvonnassa pyritään entistä avoimempaan tiedonvaihtoon palveluntuottajien kanssa. Tämä vahvistaa myös kaupungin ohjausroolia. Kaupunki saa palveluntuottajilta kuukausittain tiedot henkilöstöstä sekä esimerkiksi toteutuneesta henkilöstömitoituksesta päivätasolla. Samaa raportointikäytännettä toteutetaan myös kaupungin omien yksiköiden kohdalla. 

‒ Epäkohtiin on puututtu ja puututaan hyvin herkästi. Olemme jo käytännössä saaneet näkyvää muutosta aikaan näinkin lyhyessä ajassa. Korona-ajan vuoksi järjestimme palveluntuottajien kevään yhteistapaamisen verkossa. Aiomme jatkaa toimintamallia, kunnes isomman porukan tapaaminen kasvotusten on mahdollista, sanoo Kiuru.

Tapaamisiin sisällytetään myös koulutuksellista sisältöä, johon aiheet tulevat ikäihmisten palveluiden valvonnan havainnoista.

Aistiseinällä2_pysty_Vomma_AnnikaRyynänen.jpgHoivakoti Vomman aistiseinä on ollut suosittu asukkaiden keskuudessa.
Kuva: ©Annika Ryynänen, Keravan kaupunki

Millainen on hyvä vanhuus ja miten se toteutuu hoivakodeissa?

Hyvä vanhuus on, kuin mikä muukin ”hyvä” tahansa, subjektiivinen käsite. Hoivakoti Vomman esimies Petra Blom-Toivonen korostaa, että parhaan ja totuudenmukaisimman vastauksen saa hoivakodeissa asuvilta ikäihmisiltä.

‒ Keskustelemmekin aiheesta arjen lomassa ja kysymme päivittäin ”mitä tänään kuuluu, onko kaikki hyvin?

Hoivakodeissa hoitotyötä tekevät ovat oppineet tulkitsemaan asukkaiden tuntemuksia.

‒ Asukkaidemme onnellisuus näkyy päivittäisinä hymyinä huulilla, vaikka sanoja ei olisi, luottamuksena hoitotoimissa ja halussa kertoa omaa yksilöllistä elämäntarinaansa, sano Blom-Toivonen.

On tärkeää viedä hoivakodeissa asuville ikäihmisille elämyksiä ja aistimuksia. Etenkin muistisairaille nämä ovat tärkeitä, sillä ne saattavat palauttaa mieliin jo unohtuneita kokemuksia. Esimerkiksi hoivakoti Vommaan hiljattain tullut aistiseinä on otettu asukkaiden keskuudessa ilolla vastaan.

Tavoitteena ikäihmisten turvallinen ja mielekäs arki kotona 

Korona on kurjistanut monen kotona asuvan ikäihmisen arkea. Hoivakoti Hopeahovin asumispalveluiden päällikkö Mikko Männikkö korostaa kotiin vietävien virikkeiden tärkeyttä poikkeuksellisena aikana.

‒ Ikäihmisten päivätoimintaa ei ole fyysisesti järjestetty maaliskuun 2020 puolivälin jälkeen. Syyskuussa aloimme viedä päivätoimintaa räätälöidysti asiakkaiden kotiin. Toiminta on otettu erittäin iloisesti vastaan.

Kotiin vietäviä palveluita ja niiden laatua valvotaan tarkkaan, jotta ikäihmiset saisivat laadukasta hoivaa. Keravan kaupungin valvontakoordinaattori Tarja Rautsiala koordinoi valvontaa toimialan tasolla. 

‒ Olemme tehneet tänä keväänä uudistusta myös kotiin vietävien palveluiden valvontaan. Valvontatiiminä olemme, osana ennakoivaa valvontaa, pyytäneet kaikkia kotipalveluiden tukipalveluiden tuottajia toimittamaan meille omavalvontasuunnitelmansa tarkastettavaksi.

Omavalvontasuunnitelma on tärkeä osa palveluntuottajan laadun varmistamista. Suunnitelman kivijalkana on oman toiminnan riskien arviointi. 

‒ Tarkastuksen pohjalta olemme laatineet yksityiskohtaisia ohjauskirjeitä kunkin palveluntuottajan tuen tarpeen mukaan. Järjestimme hiljattain myös työpajan, jossa autoimme palveluntuottajia arvioimaan mahdollisia riskejä ja varmistamaan omavalvontasuunnitelman ohjaavuuden käytännössä, sanoo Rautsiala.

Ensimmäinen ohjaustapaaminen kotiin vietävien palveluiden tuottajien kanssa oli viime keväänä. 

‒ Viestimme kotiin vietävien palveluiden valvonnan näkökulmasta on, että niin meillä kuin palveluntuottajilla on yhteinen päämäärä – ikäihmisten turvallinen ja mielekäs arki kotona mahdollisimman pitkään. Siksi pyrimme varmistamaan, että teemme osaltamme mahdollisimman paljon auttaaksemme palveluntuottajia toimimaan palvelulle asetettujen odotusten mukaisesti, sanoo Rautsiala.


Teksti: Satu Kiuru, Tarja Rautsiala ja Taina Tervo
Kuvat: Annika Ryynänen, Keravan kaupunki ja Georg Arthur, Unsplash


Päivitetty 08.10.2020 klo 13:39