Uutiset

Jäähallin kuntotutkimukset valmistuneet: kylmäjärjestelmä uusitaan ja odotettujen tulosten pohjalta suunnitellaan korjauksia

10.02.2020 klo 12:15

​Keravan jäähallissa on tehty tulevien korjaustarpeiden suunnittelua varten sekä osassa tiloja koettujen sisäilmaongelmien takia kuntotutkimuksia, jotka ovat valmistuneet. Jäähallin ikään nähden tulokset olivat odotettuja: tutkimuksissa löydettiin jäähalleille ominaista kosteusrasitusta, korjaustarvetta kattorakenteissa ja kylmäjärjestelmässä sekä parannettavaa hallin ilmanvaihdossa.


Tutkimustulosten perusteella on käynnistetty korjaussuunnittelut. Korjaussuunnitelmien pohjalta tehtävät korjaukset on suunniteltu alkamaan vuonna 2020 ja niitä varten on varattu miljoona euroa. Jäähallin käyttö jatkuu toistaiseksi normaalisti.

 

Jäähalleille tyypillisiä kosteusvaurioita on ehkäisty materiaalivalintojen, ilmanvaihdon ja kosteudenpoistojärjestelmän avulla

Pintakosteuskartoituksessa todettiin jäähalleille ominaiseen tapaan rakennuksen toimintaan liittyvää huomattavaa kosteusrasitusta kenttäalueella, sen ympäristössä sekä jäänhoitokoneen toiminta-alueella. Kosteusrasituksen vaikutuksia on pyritty hallitsemaan materiaalivalinnoilla sekä ilmastoinnilla ja kosteudenpoistolla.


Märkätiloissa maantasakerroksessa todettiin paikoin kohonneita kosteusarvoja muovimattojen alla. Alustatilassa todettiin tarvetta puhdistukseen ja tuulettuvuuden parantamiseen.


Hallin betoniseinän sokkelielementin eristevillasta otetussa näytteessä todettiin mikrobikasvua. Alueelle on käytön aikana kohdistunut voimakasta kosteusrasitusta jäähallin sisäpuolelta kentästä höylätyn jääsohjon ollessa sulamassa sokkelin vieressä.


"Betoniset ulkoseinät ovat yleisesti tiiviitä rakenteita, jolloin eristeestä ei ole suoraa sisäilmayhteyttä", kertoo Keravan kaupungin sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell. "Liitosten epätiiveyskohtien kautta sisäilmaan voi kuitenkin päästä epäpuhtauksia hallitsemattomien ilmavirtausten takia, minkä vuoksi rakenteita tiivistetään osana korjauksia."


Muista ulkoseinärakenteiden osista otetuista näytteistä ei todettu poikkeavaa kosteutta, viitteitä vaurioista eikä korjaustarpeita. Ulkoseinäelementtien elastisten saumojen todettiin olevan uusimistarpeessa. Ikkunoiden puuosat ovat ikääntyneet, mutta metallirakenteiset ikkunat ovat tyydyttävässä kunnossa. 


Halliosassa yläpohjan lämmöneristeessä ei todettu pitkäaikaisen kosteusrasituksen vaikutuksia. Yläpohjan sisäpuolisessa akustoivasta villasta otetussa näytteessä todettiin mikrobikasvua. Näytteenottokohdassa eristetilan kosteus oli tavanomainen, joten vauriota voidaan pitää vanhana. Nykyisellä hallin kosteudenpoistojärjestelmällä sisäilman kosteus pysyy maltillisella tasolla eikä vaurioitumista jatkossa pitäisi syntyä. Kuntosalin kattoikkunarakenteen sivulta otetussa yläpohjan eristenäytteessä todettiin viite vauriosta.


"Savupiippuvaikutuksen vuoksi yläpohjatila on ylipaineinen, mikä vähentää merkittävästi altistumisriskiä hallin käyttöalueella", Lignell selventää.

 

Akuuteimmat korjaustarpeet kohdistuvat hallin kattorakenteisiin ja kylmäjärjestelmään

Halliosan yläpohjan kantavissa rakenteissa todettiin korjaustarpeita. Teräsristikoita vahvistetaan osana korjauksia ja halliosan vesikattorakenne uusitaan. Jalkapallopukuhuoneiden kohdalla katto on hyväkuntoinen. Sosiaaliosan vesikatteen uusiminen tulee ajankohtaiseksi lähivuosina.


Jäähallin nykyinen kylmäjärjestelmä on elinkaarensa päässä, ja hallissa on tällä hetkellä käytössä varajärjestelmä. Kylmäjärjestelmä uusitaan nykyaikaiseksi jäähallin peruskorjauksen alussa. Uusimistarve kohdistuu kylmäntuottolaitteisiin, joiden vaihtaminen tekee jäähallista ympäristöystävällisemmän. Jään alla oleva putkisto on hyväkuntoinen ja se uusittiin muutamia vuosia sitten.

 

Vanhat ilmanvaihtokoneet uusitaan, uudemmat toimivat moitteettomasti

Toimistotilojen ilmamäärät olivat hyvällä tasolla, mutta hallitilan massiivinen ilmanvaihto vaikuttaa merkittävästi myös muiden tilojen painesuhteisiin siirtoilman kautta. Olosuhdemittauksiin kuuluvissa lämpötiloissa, suhteellisessa kosteudessa, hiilidioksidipitoisuuksissa, kuitupitoisuuksissa ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksissa (VOC) ei todettu poikkeavaa.


Hallia ja sosiaaliosaa palvelevat ilmanvaihtokoneet alkavat olla teknisen käyttöikänsä päässä. Näissä vanhimmissa järjestelmissä on myös mineraalivillakuitulähteitä ja kanavistossa todettiin puhdistustarvetta. Uudemmissa ilmanvaihtokoneissa ja kosteudenpoistokoneessa ei havaittu huomautettavaa.

 

Rakennusmateriaaleissa olevat asbesti, lyijy ja sinkki eivät aiheuta haittaa jäähallin käyttäjille

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksessa havaittiin asbestipitoista muovilattialaattaa jäähallin kokoon nähden pienellä, noin 200 neliön, alueella. Lisäksi ulkoseinäelementtien saumamassojen, yksittäisen lattiamaalin ja teräsristikoiden maalien lyijypitoisuudet ja peltikaton sinkkipitoisuus ylittävät vaarallisen jätteen raja-arvon.


"Asbestia on käytetty aiemmin yleisesti, joten on tyypillistä, että sitä löytyy vanhemmista rakennuksista", Lignell selittää. "On kuitenkin muistettava, että nykytiedon mukaan asbesti, lyijy ja sinkki eivät ole haitallisia, kun ne ovat rakennusaineisiin sitoutuneena. Haittaa aiheutuu rakennusten purkutöissä. Tämän takia asbestipurkutyö on luvanvaraista ja sitä saavat tehdä vain aiheeseen perehtyneet yritykset. Jäähallin korjausten osalta purkutöiden laajuus ei ole vielä tiedossa ja tarvittaessa työt suoritetaan määräysten ja ohjeiden mukaisesti."


Katsomon alapuolisissa tiloissa havaittiin jyrsijöiden jätöksiä, jotka puhdistettiin tiloista kesätauon aikana. Toimistotiloissa oli paikoin allergisoivia kasveja, joiden poistamista suositellaan. Lisäksi tiloissa oli runsaasti tavaraa ja muuta irtainta, minkä takia tilojen siivoaminen on hankalaa. Harvoin siivottavilta pinnoilta löydettiin runsaasti pölyä, mutta tutkimusten aikaan tiloissa ei oltu vielä tehty säännöllisesti kesäisin toteutettavaa perussiivousta. Perussiivouksen lisäksi yläpölyjä poistetaan useita kertoja vuodessa.


Jäähallissa tehtyihin tutkimuksiin kuuluivat sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus, betonirakenteiden ja yläpohjaristikoiden kuntotutkimukset, ilmanvaihtojärjestelmän kuntotutkimus, viemärikuvaukset, sähköjärjestelmien kuntotutkimus ja asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Kaikkia tutkimuksia ja niiden havaintoja käytetään apuna jäähallin korjaussuunnittelussa.


Tutustu raportteihin: Sisäilmatutkimusraportti 10/2019 ja ilmanvaihtotutkimusraportti 9/2019

Päivitetty 10.02.2020 klo 12:11