Uutiset

JOPO-opetukseen haku 1.3.-7.4.2021 (hakuaikaa jatkettu)

11.03.2021 klo 09:00

Keravalla järjestetään joustavan perusopetuksen opetusta (JOPO) Keravanjoen, Kurkelan ja Sompion yhtenäiskouluissa 8. ja 9. luokkalaisille, jos valintaperusteet täyttäviä hakijoita on riittävästi. JOPO-opetukseen voivat hakea kaikki tällä hetkellä 7. ja 8. luokalla opiskelevat. Hakuaika alkaa maanantaina 1.3. ja päättyy keskiviikkona 7.4.2021 klo 24:00. Hakuaikaa on jatkettu 28.3. asti kestävän etäopetusjakson vuoksi. Haku on kaupunkitasoinen.

JOPO-opetukseen lukuvuodelle 2021–2022 haetaan Wilman kautta seuraavasti

JOPO-hakemuslomake löytyy Wilman Hakemukset ja päätökset -kohdasta. Hakemuslomake aukeaa Tee uusi hakemus -kohdasta. Täytä hakemus ja tallenna. Voit muokata ja täydentää hakemustasi 7.4.2021 klo 24:00 saakka.

Video-ohjeen lomakkeen täyttämisestä ja täydentämisestä vuodelta 2018 löydät osoitteesta: https://dreambroker.com/channel/marmr9ni/m7db70qo

Jos hakeminen sähköisellä Wilma-lomakkeella ei jostain syystä onnistu, kouluilta saa täytettäväksi paperisia JOPO-hakulomakkeita.

Huom! Myöhässä tulleita hakemuksia ei huomioida.

JOPO-opetus on työelämäpainotteista opetusta

JOPO-opetus ei ole erityisopetusta, vaan yksi yleisopetuksen muoto, jolla pyritään ehkäisemään koulupudokkuutta ja edistämään oppilaan kykyjen mukaista suoriutumista koulussa. JOPO-opetuksessa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa, mutta opetusjärjestelyitä suunnitellaan ja toteutetaan oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtien. JOPO-opetuksessa korostuvat toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja työssäoppiminen.

JOPO-opetuksen tavoitteena on perusopetuksen päättötodistuksen saaminen ja jatkokoulutukseen hakeutuminen. Oppilaan asioissa tehdään tiivistä yhteistyötä muun muassa nuorisotyön ja oppilaanohjaajan kanssa. Oman opettajan lisäksi oppitunteja voi pitää aineenopettaja, esimerkiksi valinnaisaineet suoritetaan omissa valinnaisaineryhmissä.

JOPO-opetuksessa olevalle nuorelle tehdään tehostetun tuen päätös ja oppilaan yksilöllinen oppimispolku kirjataan oppimissuunnitelmaan. Nuorten kannalta tavoitteena on:

  • ehkäistä ennalta koulumotivaation heikkenemistä ja koulutuksesta putoamista
  • tukea peruskoulun loppuun saattamista ja edistää toisen asteen koulutukseen siirtymistä
  • antaa nuorille kokemuksia työpainotteisista opiskelumuodoista ja perehdyttää työelämään
  • vahvistaa elämänhallintataitoja

Lisätietoja JOPO-opetuksesta antavat

Keravanjoen koulu:
rehtori Minna Lilja, puh. 040 318 2151
oppilaanohjaaja Pirjo Karjalainen, puh. 040 318 2230

Kurkelan koulu:
rehtori Ilari Tasihin, puh. 040 318 2413
JOPO-opettaja Jussi Pitkälä, puh. 040 318 4207

Sompion koulu:
rehtori Päivi Korhonen, puh. 040 318 2250
JOPO-opettaja Matti Kastikainen 040 318 4124

Päivitetty 11.03.2021 klo 08:56