Uutiset

JOPO-opetukseen haku on auennut

26.02.2018 klo 10:00

​Keravan kasvatus- ja opetustoimi järjestää lukuvuonna 2018–2019 joustavan perusopetuksen opetusta (JOPO) Keravanjoen, Kurkelan ja Sompion yhtenäiskouluissa 8. ja 9. luokkalaisille, jos valintaperusteet täyttäviä hakijoita on riittävästi. JOPO-opetukseen voivat hakea kaikki tällä hetkellä 7. ja 8. luokalla opiskelevat sekä 9. luokan ensi lukuvuonna kertaavat oppilaat. Hakuaika alkaa 26.2. ja päättyy 23.3.2018 klo 24:00. Haku on kaupunkitasoinen.

HUOLTAJA, hae nuoresi kanssa opiskelupaikkaa JOPO-opetukseen lukuvuodelle 2018–2019 Wilman kautta seuraavasti

Huoltaja, löydät JOPO-hakemuslomakkeen Wilman Hakemukset ja päätökset -kohdasta. Hakemuslomake aukeaa Tee uusi hakemus -kohdasta. Täytä hakemus ja tallenna. Voit täydentää hakemustasi 23.3.2018 klo 24:00 saakka. Ohjeen lomakkeen täyttämisestä ja täydentämisestä löydät tästä linkistä.

HUOM! Myöhässä tulleita hakemuksia ei huomioida. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä: taloussihteeri Tuovi Rainio, puh. 040 318 2167 tai kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija Kirsi Viitaila, puh. 040 318 2825.

Jos hakeminen sähköisellä lomakkeella ei jostain syystä onnistu, kouluilta saa täytettäväksi paperisia JOPO-hakulomakkeita.

Lisätietoja JOPO-opetuksesta

Joustavan perusopetuksen järjestäminen

Keravan kasvatus- ja opetustoimi järjestää joustavan perusopetuksen opetusta (JOPO) Keravanjoen, Kurkelan ja Sompion yhtenäiskouluissa 8. ja 9. luokkalaisille. Edellytyksenä on, että perusopetuksen opetussuunnitelmaan kirjattujen JOPO-opetuksen valintaperusteet täyttäviä hakijoita on riittävästi. JOPO-opetusta voidaan järjestää joko kaikissa em. kouluissa tai joissakin niistä.

JOPO-opetuksen valintaperusteet ovat seuraavat:

 • Oppilaalla on riski jäädä ilman päättötodistusta ja hän on syrjäytymisvaarassa.
 • Oppilaalla on hankaluuksia elämänhallinnassa ja sosiaalisissa taidoissa.
 • Oppilaan koulumenestys on heikko ja hänellä on koulunkäyntiä haittaavia ongelmia.
 • Oppilaalla on koulunkäyntiin liittyviä motivaatio-ongelmia.
 • Oppilaalla on koulunkäyntiä haittaavia ongelmia, joiden seurauksena hän ei menesty koulussa.

JOPO-opetuksessa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa, mutta opetusjärjestelyitä suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman paljon oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtien. Oppilaan kaikki opiskelu järjestetään joustavan perusopetuksen periaatteiden mukaisesti.

JOPO-opetuksessa olevalle nuorelle tehdään tehostetun tuen päätös, ellei hänellä jo sitä ole, ja oppilaan yksilöllinen oppimispolku kirjataan oppimissuunnitelmaan. Opetuksessa painotetaan toiminnallisia työmuotoja, eri oppiaineiden integrointia oppimiskokonaisuuksiksi ja opiskelua työpaikoilla sekä muissa koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä.

Nuorten kannalta tavoitteena on

 • ehkäistä ennalta koulumotivaation heikkenemistä ja koulutuksesta putoamista
 • tukea peruskoulun loppuun saattamista ja edistää toisen asteen koulutukseen siirtymistä
 • antaa nuorille kokemuksia työpainotteisista opiskelumuodoista ja perehdyttää työelämään
 • vahvistaa elämänhallintataitoja.

Joustavaan perusopetukseen hakeminen

Keväällä 2018 haetaan lukuvuoden 2018–2019 JOPO-opetukseen Wilmassa olevalla hakulomakkeella. Hakuaika alkaa ma 26.2.2018 ja päättyy ke 23.3.2018 klo 24.00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei huomioida.

JOPO-opetuksesta kannattaa keskustella nuoren kanssa kotona. Myös koulussa luokanvalvoja voi ottaa asian puheeksi oppilaan kanssa, jos hän arvioi JOPO-opetuksen oppilaan koulunkäyntiä ja oppimista tukeva ja vahvistava tapa opiskella. Jos aloite JOPO-opetukseen hakemisesta lähtee koululta, luokanvalvoja on teihin yhteydessä ja arvioi asiaa yhdessä kanssanne.

Viime kädessä huoltaja ja nuori päättävät hakemisesta. Jos tarvitsette päätöksen teon tueksi lisätietoa JOPO-opetuksesta, pyydämme teitä olemaan yhteydessä tämän viestin lopussa nimettyihin henkilöihin.

JOPO-valinnan ensimmäisessä vaiheessa valintaryhmä valitsee oppilaat hakemuksen perusteella haastatteluun. Tämän jälkeen valinnan toisessa vaiheessa oppilas ja hänen huoltajansa osallistuvat oppilasvalintaa koskevaan haastatteluun, joka täydentää varsinaista hakemusta. Haastattelun avulla selvitetään oppilaan motivoituneisuus ja sitoutuneisuus joustavaan perusopetukseen, oppilaan valmiudet itsenäiseen työskentelyyn työssäoppimisessa sekä huoltajan sitoutuminen oppilaan tukemiseen. Lopullisessa oppilasvalinnassa huomioidaan valintaperusteiden ja haastattelun muodostama kokonaisarvio.

Kun valinnan molemmat vaiheet on käyty läpi, tehdään esitys JOPO-opetukseen valittavista oppilaista perusopetusjohtajalle, joka tekee lopullisen päätöksen opetuksen järjestämisestä. Ilman paikkaa jääneistä hakijoista muodostetaan myös varasijajärjestelmä. Jos lukuvuoden aikana JOPO-luokilta vapautuu oppilaspaikkoja, vapautunut oppilaspaikka annetaan järjestyksessä seuraavalle varasijalla olevalle.

Koulu, johon oppilaan JOPO-paikka määritellään, ratkaistaan oppilaskohtaisesti niin, että tavoitteena on mahdollisimman lyhyet koulumatkat kaikille JOPO-luokkalaisille. Tavoitteena on myös oppilaan ehyt koulupolku siinä koulussa, jossa hän jo opiskelee. Koulun vaihto on kuitenkin mahdollista, jos hakijoita on epätasaisesti eri koulujen JOPO-luokille. Mahdollisesta koulun vaihdosta keskustellaan aina hakijan kanssa.

Lisätietoja JOPO-opetuksesta antavat

Keravanjoen koulu:

 • rehtori Sirpa Nenonen, puh. 040 318 2151
 • oppilaanohjaaja Pirjo Karjalainen, puh. 040 318 2230

Kurkelan koulu:

 • rehtori Juha Ruutila, puh. 040 318

Sompion koulu:

 • rehtori Risto Kilvelä, puh. 040 318 2250
 • erityisluokanopettaja Ari Enqvist, puh. 040 318 4124
 • koulukuraattori Miila Anttila, puh. 040 318 2189

Keravan kaupunki, kasvatuksen ja opetuksen toimiala

Päivitetty 09.03.2018 klo 12:02