Uutiset

Henkilöjunaliikenne Nikkilään

Henkilöjuna
28.03.2018 klo 00:00

Sipoon kunta ja Keravan kaupunki tiedottavat / Sibbo kommun och Kervo stad meddelar 28.3.2018

Sipoo ja Kerava ajavat yhdessä henkilöraideliikennettä Kerava–Nikkilä-välille

Sipoon kunnan ja Keravan kaupungin yhteisenä tavoitteena on saada henkilöjunayhteys Keravan ja Nikkilän välille. Sipoon kunnanhallitus ja Keravan kaupunginhallitus tapasivat 27.3.2018 Keravalla. Tapaamisen teemana oli kuntayhteistyön kehittäminen ja etenkin henkilöraideliikenteen käynnistäminen.

Keravan ja Nikkilän välisillä raiteilla kulkee tällä hetkellä jo tavarajunia Kilpilahteen. Sipoon ja Keravan voimakas väestönkasvu tulevina vuosina luo hyvän pohjan Kilpilahteen menevän sähköistetyn rautatien käyttöön ottamiseksi myös henkilöliikenteeseen.

Kertainvestoinnin radan käyttöön ottamiseksi henkilöliikenteeseen on arvioitu olevan noin 30 miljoonaa euroa, mikä on pieni ratainvestointi.

Sipoon kunnanhallitus ja Keravan kaupunginhallitus päättivät perustaa yhteisen poliittisen ohjausryhmän, jonka ydin koostuu molempien kuntien valtuuston ja hallituksen puheenjohtajista. Ohjausryhmään kuuluvat Sipoon valtuuston puheenjohtaja Heikki Vestman ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Kaj Lindqvist sekä Keravan valtuuston puheenjohtaja Eero Lehti ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Samuli Isola. Ohjausryhmän puheenjohtajuus on Sipoolla.

Tiistain tapaamisen muita keskeisiä yhteistyöteemoja olivat Keinukallio-Bastukärr alueen kehitys sekä Sipoon ja Keravan yhteinen matkailun kehittäminen.

Lisätiedot:
Kunnanjohtaja Mikael Grannas, mikael.grannas@sipoo.fi, puh. 040 752 9803Sibbo och Kervo arbetar för persontågtrafik mellan Kervo och Nickby

Sibbo kommuns och Kervo stads gemensamma mål är att inleda persontågtrafik mellan Kervo och Nickby. Kommunstyrelsen i Sibbo och Kervo stadsstyrelse höll ett möte 27.3.2018 i Kervo. Temat för mötet var att utveckla samarbetet mellan kommunerna och framför allt att inleda persontågtrafik.

För närvarande trafikerar redan godståg till Sköldvik på banan mellan Kervo och Nickby. Den kraftiga tillväxten i Sibbo och Kervo under de närmaste åren utgör en god grund för att ta i bruk den elektrifierade banan till Sköldvik även för persontrafik.

Engångsinvesteringen för att ta i bruk banan för persontrafik uppskattas vara cirka 30 miljoner euro, vilket är lite med tanke på en baninvestering. 

Kommunstyrelsen i Sibbo och Kervo stadsstyrelse beslutade att tillsätta en gemensam politisk styrgrupp vars kärna består av båda kommunernas fullmäktige- och styrelseordförande. Styrgruppen består av Sibbos fullmäktigeordförande Heikki Vestman och kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist samt av Kervos fullmäktigeordförande Eero Lehti och stadsstyrelsens ordförande Samuli Isola. Sibbo innehar ordförandeskapet för styrgruppen.

Andra centrala samarbetsteman för tisdagens möte var utvecklingen av området Keinukallio–Bastukärr samt en gemensam utveckling av turismen i Sibbo och Kervo.

Mer information:
Kommundirektör Mikael Grannas, mikael.grannas@sibbo.fi, tfn 040 752 9803

Päivitetty 28.03.2018 klo 14:53