Uutiset

Kaskelaan Keravan ensimmäinen korttelikeräysasema: infran rakentaminen jatkuu

25.06.2020 klo 17:15

​Kaskelan ensimmäiset tontit luovutettiin syksyllä 2019 ja keväällä 2020 tontin omistajat pääsivät ensimmäisen kerran tutustumaan uuden kotinsa paikkaan sekä aloittamaan rakennustyöt. Tonttirakentamisen lisäksi asuinalueen eteläosan infran rakentaminen jatkuu keväällä 2020, ja sen yhteydessä asuinalueelle rakennetaan myös korttelikeräysasema.


Korttelikeräysasema on Keravan ensimmäinen, ja Suomessakin niitä on vain muutama.  Asemalla on lajittelupiste seitsemälle eri jätejakeelle ja asema korvaa tontille tavallisesti rakennettavan oman jätekatoksen tai -keräilypisteen. Korttelikeräysasema on yhteinen koko asuinalueelle ja asukkaat saavat järjestelmään omat avaimet jätesopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. Jäteasemalle ei saa viedä rakentamisesta aiheutuvia jätteitä, vaan se on tarkoitettu kotitalousjätettä varten. Keräysaseman ansiosta Kaskelan kapeilla asuinkaduilla ei tule liikkumaan jäteautoja, mikä vähentää asuinalueen päästö- ja meluhaittoja.

 

Kaskelantien kevyen liikenteen väylän rakennustyöt ovat alkaneet

Jotta alueen uudet asukkaat pääsevät rakentamaan kotejaan, on kaupunki rakentanut vuodesta 2019 lähtien alueelle katuja, kevyen liikenteen väyliä sekä vesihuoltoa. Kesällä 2020 rakennetaan Kaskelantien kevyen liikenteen väylä sekä tehdään vesihuollon rakennustöitä Haukkavuorentien ja Päivöläntien välillä.  Kevyen liikenteen väylän rakennustyöt valmistuvat marraskuun loppuun mennessä.


Kaskelantiellä tehdään töitä arkisin klo 7-18, ja työt aiheuttavat myös liikennejärjestelyitä. Heinäkuussa vesihuollon rakentamista varten alueen nopeusrajoitus lasketaan 30 kilometriin tunnissa ja liikenne ohjataan työmaan ohi liikennevalojen avulla yhtä kaistaa pitkin. Töiden edetessä liikennejärjestelyt voivat myös tarvittaessa muuttua käynnissä olevien työvaiheiden tarpeen mukaan.


Lisäksi Kaskelantiellä tehdään louhintatöitä, jotka aiheuttavat lyhyitä liikenteen pysäytyksiä.


Infran rakentamisella valmistaudutaan Kaskelan uuden asuinalueen eteläisen osan valmistumiseen. Syksyllä 2020 haettavissa ovat alueen loput 43 tonttia, joiden joukossa on myös paritalotontteja. Tonttien koot vaihtelevat noin 500 neliömetristä 1500 neliömetriin.


Kaskelan uusi omakoti- ja rivitaloille tarkoitettu asuinalue sijaitsee metsäisellä kallioalueella Haukkavuoren luonnonsuojelualueen välittömässä läheisyydessä. Alueelta on alle kolmen kilometriä Keravan asemalle ja keskustaan. Päiväkoti ja alakoulu sijaitsevat alle kilometrin päässä ja kauppaan on matkaa noin 1,5 kilometriä. Rakentuvat talot sulautuvat luonnonläheiseen ympäristöön, sillä niiden väritys on maanläheinen.


Kuva: Molok Oy

Päivitetty 25.06.2020 klo 17:28