Uutiset

Kaskelaan uusia mahdollisuuksia yrityksille ja parannuksia kevyen liikenteen verkostoon: Koivulan työpaikka-alueen rakennustyöt alkavat

18.09.2020 klo 11:15

​Kaupunki parantaa työpaikkaomavaraisuutta sekä kehittää Kaskelan jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä rakentamalla yritysalueen katuineen Koivulaan. Koivulan työpaikka-alueen rakentaminen aloitetaan viikolla 39 kaatamalla puita kunnallistekniikalle ja yritystonteille varatuilta alueilta. Metsätyöt valmistuvat lokakuun aikana. Metsätöiden jälkeen työt alueella jatkuvat louhinnalla ja muilla esirakentamistöillä ennen tulevien katujen rakentamista ja viimeistelyä.


Koivulan työpaikka-alueen rakentamiseen valmistaudutaan kaatamalla metsää katujen rakentamista varten sekä asemakaavassa merkittyjen kahden yritystontin vaatiman alan verran.


"Yritystonttien vilkkaaseen kysyntään vastaaminen on tärkeää elinvoimaisuuteen ja kasvuun tähtäävässä kaupungissa. Koivulan alueen kehittäminen yritysalueeksi on hyväksytty Keravan yleiskaavassa 2035, jonka tavoitteena on mahdollistaa noin 1 prosentin väestönkasvu ja työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen. Keravan kokoisessa kaupungissa tämä väistämättä tarkoittaa metsäalueiden vähenemistä", kertoo Keravan kaupungin kaupungingeodeetti Tiina Hartman.


Metsätöiden jälkeen poistetaan pintamaat. Sen jälkeen osana alueen esirakentamista katujen ja yritystonttien alueilla louhitaan, räjäytetään ja murskataan suuria määriä kalliota, mikä aiheuttaa väliaikaisesti meluhaittoja lähialueen asukkaille.


Työpaikka-alueelle rakennetaan Haukansiiven ja Haukannokan kadut sekä niiden yhteyteen kevyen liikenteen väylät. Haukannokan varrelle tulee 18 kadunvarren autopaikkaa Haukkavuoren luontopolun käyttäjiä varten, sillä Haukannokan päästä lähtee polku Haukkavuoren luontoalueelle. Kadun päähän tuleva kääntöpaikka parantaa yritysalueen liikenteen sujuvuutta. Lisäksi mahdollisesti parannetaan Koivulan työpaikka-alueen ja Kaskelan asuinalueen välisiä liikenneyhteyksiä alueiden välille suunnitellun pyörä- ja jalankulkuväylän avulla.


Uusia yrityksiä ja työpaikkoja

Koivulan työpaikka-alueen valmistuminen parantaa yritysten sijoittumismahdollisuuksia Keravalle sekä kehittää Keravan tonttitarjontaa. Yritystontit auttavat kaupunkia kilpailemaan muiden lähikuntien kanssa sekä työpaikkojen tarjonnassa että houkuttelemaan uusia yrityksiä ja asukkaita Keravalle.


"Voimassaoleva kaava sallii molemmille tonteille monipuolista yritystoimintaa. Tonteille voi sijoittaa ympäristöhäiriötöntä teollisuutta sekä siihen liittyvää myymälätilaa ja varastointia. Tontit sopivat myös yrityksille, jotka etsivät logistiikkatoiminnoille sopivaa sijaintia tai toimisto- ja palvelutilaa", Hartman kertoo. "Valmistuessaan Koivulan työpaikka-alue tuo Keravalle sekä uusia yrittäjiä että työpaikkoja ja varmistaa Keravan säilymisen yrittäjiä ja asukkaita houkuttelevana kaupunkina lähellä pääkaupunkiseutua hyvien kulkuyhteyksien päässä." 

Päivitetty 18.09.2020 klo 11:23