Uutiset

Kaskelan metsä- ja peltoalueet ovat asukkaille tärkeitä virkistysalueita: Kaskelan ja Skogsterin asukasillan tallenne katsottavissa 4.3. asti

18.02.2022 klo 14:05

​Kaskelan asuinalueen yleissuunnitelmaa ja sen tavoitteita sekä Skogsterin kaavahanketta esiteltiin 17. tammikuuta verkossa järjestetyssä asukasillassa, jota seurasi 85 hankkeista kiinnostunutta asukasta. Illan aikana esiteltiin myös Kaskelan kehittämistä varten tehdyn asukaskyselyn tuloksia. Illan lopuksi asukkailla oli mahdollista kysyä Kaskelan yleissuunnitelmaan ja Skogsterin kaavahankkeeseen liittyviä kysymyksiä sekä keskustella hankkeista kaupungin asiantuntijoiden kanssa.


Asukasillassa esitelty Kaskelan asuinalueen yleissuunnitelmaa toimii valmistuttuaan alueen tulevien asemakaavojen pohjana. Alueen eteläosassa on jo käynnistynyt Skogsterin kaavahanke, jossa tavoitteena on mahdollistaa ympäröivään maastoon ja virkistysalueisiin tukeutuva uusi pientalovaltainen asuinalue, osoittaa uusia virkistysalueita sekä säilyttää arvokkaat luontokohteet ja yhtenäiset ekosysteemiverkostot Keravan yleiskaavan 2035 linjauksen mukaisesti.


Lisäksi Skogsterin kaavahankkeessa tutkitaan Kaskelantien ja Laineentien risteyksen turvallisuuden parantamiseksi risteyksen siirtämistä pohjoisemmaksi. Myös alueen kevyen liikenteen verkostoja kehitetään, jotta jalankulku- ja pyöräilyreitit saadaan toimiviksi ja yhtenäisiksi. Tutustu Skogsterin kaavahankkeeseen tarkemmin ja seuraa sen etenemistä.


Kaskelan metsä- ja peltomaisemat ovat asukkaille tärkeitä virkistyspaikkoja

Osana Kaskelan kehittämistä ja yleissuunnitelman laatimisen tueksi kaupunki keräsi kyselyn avulla asukkaiden ideoita ja kommentteja joulukuussa 2021. Asukaskyselyyn saatiin 276 vastausta, joista valtaosa oli Kaskelassa asuvilta asukkailta.


Asukaskyselyn vastaajat käyttävät Kaskelan virkistysalueita eniten luonnossa hiljentymiseen ja rauhoittumiseen (19 %), lenkkeilyyn (17 %), talvikävelyyn (14 %), retkeilyyn (12 %) ja koiranulkoiluttamiseen (9 %). Alueen helmiksi ja tärkeiksi virkistysalueiksi vastaajat nostivat Haukkavuoren ja Jänisvuoren luontoalueet, Päivölänlaakson puistoalueen sekä Skogsterin metsän ja peltoalueen. Näiden alueiden vastaajat toivoivat säilyvän luonnontilaisina ja koskemattomina. Päivölänlaakson puistoalueelle vastaajat ehdottivat perhospuiston ja kukkaniityn perustamista ja alueen ison nurmikentän kehittämistä.


Kyselyn vastauksissa tärkeimpänä syynä vastaajille tärkeiden virkistysalueiden säilyttämiseksi nousi rakentamattomien metsä-, virkistys- ja peltoalueiden vähyys tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä sekä vastaajien halu suojella näitä alueita rakentamiselta. Vastaajat pitivät tärkeänä mahdollisuutta kokea, rauhoittua ja liikkua koskemattomassa ja luonnonmukaisessa metsäluonnossa ja peltomaisemassa. Kaskelan virkistysalueiden tärkeimpinä uudistuksina vastaajat pitivät luontopolkua (17 %), virkistysreittejä (15 %), hiihtolatuja (13 %) ja nuotiopaikkaa (12 %).


Alueella liikkumisen koki turvalliseksi yli 90 prosenttia vastaajista. Turvallisuuden parantamiseksi vastaajat ehdottivat kevyen liikenteen väylän rakentamista Kaskelantielle. Lisäksi vastaajat toivoivat parannusta Kaskelantien ja Laineentien risteykseen sekä Kaskelantien läheisyydessä Päivöläntiellä olevaan suojatiehen liikkumisen turvallisuuden parantamiseksi.


Vastaajien mielestä rakentamisen tulisi Kaskelassa olla väljää ja matalia omakoti-, rivi- ja paritaloja, joiden julkisivut ovat luonnollisista materiaaleista ja väritykseltään luonnonläheisiä. Monet toivoivat alueelle myös puurakentamista. Toimivan kokoinen tontti olisi vastaajien mielestä 800-1 000 neliötä.


Kaskelan ja Skogsterin asukasillan tallenne on katsottavissa 4.3.2022 asti kaupungin verkkosivuilla. Jos haluat katsoa tallenteen kokonäytön tilassa, klikkaa videon oikeassa alareunassa olevaa Youtube-tekstiä. Tämän jälkeen video aukeaa kaupungin Youtube-kanavalla, jossa videota voi katsella kokonäytön tilassa. 

Päivitetty 18.02.2022 klo 14:12