Uutiset

Kasvatus- ja opetussuunnitelmat muuttuvat

07.08.2019 klo 14:05

​Kerava uudistaa kasvatuksen ja opetuksen suunnitelmia. Muutokset perustuvat viime vuoden syyskuussa voimaan tulleeseen varhaiskasvatuslakiin ja valtioneuvoston uusiin asetuksiin. Lisäksi pohjana oli käytännössä esiin tulleet paikalliset tarpeet sekä lapsilta, huoltajilta ja henkilökunnalta saatu palaute. Palautetta kerättiin keskusteluilla, kyselyillä sekä työpajoilla. Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymiä opetussuunnitelmamuutoksia ovat valmistelleet opettajista, päiväkodinjohtajista, rehtoreista ja asiantuntijoista koostuneet työryhmät. Uudet suunnitelmat otetaan käyttöön elokuun alussa.

Varhaiskasvatussuunnitelman uudistustyö aloitettiin vuoden alussa. Suunnitelmaa kehitettiin selkeyttämällä toimintakäytäntöjä sekä lisäämällä lasten ja huoltajien osallisuuden ja arvioinnin tapoja. Myös kiusaamisen ehkäisemiseen ja monikulttuurisuuteen kiinnitettiin huomiota.

Esiopetuksen opetussuunnitelmaan tehtiin muutoksia ja tarkennuksia erityisesti lapsen kasvuun ja oppimiseen sekä oppilashuoltoon liittyen. Myös esioppilaiden osallisuuden edistämiseksi tehtiin päivityksiä ja täsmennettiin vieras- ja monikielisten esioppilaiden opetuksen toimintatapoja. Suunnitelmaan myös päivitettiin kaikki ammattinimikkeet ja käsitteet vastamaan uutta varhaiskasvatuslakia.  

Sekä suomen- että ruotsinkielisen perusopetuksen opetussuunnitelmia tarkasteltiin ja päivitettiin kevään aikana. Tulevana lukuvuonna suurimmat muutokset koskevat nyt koulunsa aloittavia 1.- ja 7. -luokkalaisia. Tästä syksystä lähtien ensimmäisen vieraan kielen opiskelu alkaa aina 1. luokalta. Suomenkielisessä peruskoulussa se on kaikilla englanti ja ruotsinkielisissä kouluissa suomi.

Tuleville 7. -luokkalaisten viikkotuntimäärät kasvavat käsityön ja historian opetuksessa, mutta yhteiskuntaoppi poistuu kokonaan. Oppilaiden siirtyessä 8. luokalle käsityö muuttuu valinnaiseksi ja myös muiden valinnaisten aineiden tuntimäärä nousee. Sen sijaan 9. luokan valinnaisten aineiden opetus pysyy ennallaan, mutta historian opetus korvaantuu yhteiskuntaopilla.

Peruskoululaisten lukuvuosi alkaa huomenna 8. päivä ja esiopetuksen 13. päivä elokuuta.

Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelma löytyy täältä.

Esiopetuksen opetussuunnitelma löytyy täältä.

Perusopetuksen opetussuunnitelma löytyy täältä.

Varhaiskasvatuksen kehittämiskyselyn tuloksia löytyy täältä.

Päivitetty 08.08.2019 klo 15:03