Uutiset

Kaupunki liittyy kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen: kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 40% vuoteen 2030 mennessä

15.11.2019 klo 18:00

​Keravan kaupunki liittyy kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen ja laatii sopimuksen edellyttämän kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP) vuoden 2020 aikana.


Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus on maailman laajin ilmasto- ja energiatoimenpiteiden ohjelma, jossa eurooppalaiset paikallishallinnot sitoutuvat vapaaehtoisesti EU:n asettamiin päästövähennyksiin sekä laativat toimenpidesuunnitelman päästövähennysten saavuttamiseksi. Samalla Keravan kaupunki valmistautuu valtion lähitulevaisuudessa asettamiin ilmastotavoitteisiin hiilineutraalin Suomen osalta. 


"Suunnitelman sisältämien toimenpiteiden avulla Keravan tavoitteena on vähentää energiantuotannon ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä", kertoo Keravan kaupungin ilmasto-ohjelmapäällikkö Johanna Kuusisto. "Kaupungin strategiaa toteuttavat käytännön toimenpiteet kohdistuvat uusiutuvan ja päästöttömän energiantuotannon lisäämiseen, energiankulutuksen vähentämiseen sekä liikenteen päästöjen vähentämiseen, sillä ne muodostavat merkittävän osan Keravan hiilidioksidipäästöistä. Tärkeätä on myös kaupunkiorganisaation hiilijalanjäljen pienentäminen sekä keravalaisten kannustaminen ilmastotekoihin."


Kesäkuussa ilmasto-ohjelmapäällikkönä aloittanut Kuusisto koordinoi kaupungin liittymistä kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen sekä SECAP-sopimuksen laatimista ja sen toimenpiteiden seuraamista. Lisäksi Kuusisto vastaa kaupungin osallistumisesta Euroopan komission rahoittamaan viisivuotiseen MAtchUP-hankkeeseen.


"MAtchUP-hankkeen tarkoituksena on testata ja monistaa hyviä ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä liittyen muun muassa liikkumiseen sekä energiankäyttöön ja -tuotantoon sekä kehittää näihin liittyvien järjestelmien älykkyyttä. Hankkeeseen osallistuvat seitsemän eurooppalaista kaupunkia toimivat edelläkävijöinä kehittäessään ja kokeillessaan eri toimenpiteitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi", Kuusisto jatkaa.


Vuonna 2017 alkaneessa MAtchUP-hankkeessa toimenpiteitä kehittämässä ja kokeilemassa ovat Keravan lisäksi Dresden, Valencia, Antalya, Ostend, Herzliya ja Skopje. Hanke saa rahoituksen Euroopan komissiolta, ja rahoituksen saamisen edellytyksenä oli liittyminen kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen sekä SECAP-toimintasuunnitelman laatiminen.


"Ilmastotyö edellyttää useiden toimijoiden yhteistyötä", Kuusisto painottaa. "Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen sekä MAtcUP-hankkeen myötä kaupunki pystyy hyödyntämään Keravalle sopivien sekä parhaiten toimivien ratkaisujen löytämisessä kansainvälisen Smart City -verkoston lisäksi suomalaisia SECAP-verkostoon kuuluvia neljäätoista kaupunkia."


SECAP-sopimuksen mukaisten toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvat kaupungin eri toimialojen edustajat ja sidosryhmät, kuten Keravan Energia. MAtchUP-hankkeessa osallistetaan myös asukkaita. MAtchUP-hanketta ja SECAP-sopimuksen edistymistä voi pian seurata kaupungin verkkosivuilta.


Kokouksessaan 11. marraskuuta kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen kaupungin liittymisen kaupunginjohtajien energia ja ilmastosopimukseen sekä antoi kaupungille luvan laatia SECAP-sopimuksen toimenpiteineen.

Päivitetty 27.11.2019 klo 14:41