Uutiset

Kaupunki myy 10 pientalotonttia: osallistu tarjouskilpailuun tai hae tonttia

17.04.2019 klo 09:15

​Kaupunki myy yhteensä 10 pientalotonttia, jotka sijaitsevat Kalevassa, Sompiossa ja Saviolla. Kalevassa sijaitsevat tontit myydään tarjousten perusteella, ja Sompiossa ja Saviolla sijaitsevat tontit myydään kiinteähintaisina. Mikäli tonttiin on useampia hakijoita, tontinsaaja arvotaan. Kirjalliset ostotarjoukset sekä tonttien haku tulee tehdä 31.5.2019 mennessä.


Tarjouskilpailussa on mukana kolme tonttia Kalevasta: kaksi omakotitalotonttia Hirvenkadun varrelta ja yksi tontti Sudenkujan varrelta. Hirvenkadun tonteilla on rakennusoikeutta 216 kem2 ja Sudenkujan tontilla 163 kem2. Tonteille on määritelty alimmat hyväksyttävät lähtöhinnat ja tontit myydään korkeimman lähtöhinnan ylittäneen tarjouksen tehneille.


Kiinteähintaisina myydään kaksi omakotitalotonttia Sompiosta Rajamäentieltä ja viisi tonttia Saviolta Haapatien ja Vihtatien varrelta. Rajamäentien tonteilla on rakennusoikeutta 175 kem2 ja 150 kem2. Savion Haapatien ja Vihtatien varrella olevilla tonteilla on rakennusoikeutta 203 kem2, 223 kem2, 225 kem2, 258 kem2 ja 260 kem2.  Kolmen tontin hinnoissa on huomioitu paritalon rakentamismahdollisuus. Ostamisen sijasta Savion tontit voi myös vuokrata. Tontinsaaja arvotaan, jos tonttia hakee useampi kuin yksi hakija.


Tonttihakuun osallistutaan täyttämällä hakemuslomake ja tarjouskilpailuun täyttämällä ostotarjouslomake, jossa ilmoitetaan tarjousta koskeva tontti sekä tarjottu ostohinta. Molemmat lomakkeet lähetetään 31.5.2019 klo 16 mennessä lomakkeessa olevaan osoitteeseen postitse tai sähköpostilla. Kuoreen tai sähköpostin aihekenttään joko merkintä "Tarjousten perusteella myytävät tontit" tai "Omakotitonttihakemus Rajamäentie/Savio". Lomakkeet sekä lisätietoa tonteista ja niiden luovuttamisesta löytyy kaupungin verkkosivuilta.


Lopullisen päätöksen tonttien myynnistä tai vuokrauksesta tekee kaupunkikehitysjohtaja, ja kaupungilla on oikeus hyväksyä tai hylätä tarjouskilpailussa mukana oleva tarjous. Tarjouskilpailun ja kiinteähintaisten tonttien hakuajan päättymisen jälkeen luovuttamatta jääneet tontit laitetaan jatkuvaan hakuun. 


Lisätietoa tarjouskilpailussa ja tonttihaussa mukana olevista tonteista.

Päivitetty 17.04.2019 klo 09:30