Uutiset

Kaupunki myy tai vuokraa 17 pientalotonttia Kaskelasta

08.09.2020 klo 15:05

​Kaupunki myy tai vuokraa Kaskelan uudelta asuinalueelta yhteensä 17 pientalotonttia. Mikäli tonttiin on useampia hakijoita, tontinsaaja arvotaan, ja tonttihaussa etusijalla muihin hakijoiden nähden ovat ne hakijat, joille kaupunki ei ole vuoden 2014 jälkeen luovuttanut tonttia. Tonttien hakuaika päättyy 7.10.2020.


Haettavat tontit sijaitsevat Kaskelan uuden asuinalueen eteläosassa, ja tonttien pinta-alat vaihtelevat 750 neliömetristä hieman yli 1 500 neliömetriin. Haettavana olevista 17 tontista kuudelle on mahdollista rakentaa myös paritalo. Kaskelan uusi asuinalue on omakoti- ja paritaloalue, jolle on suunniteltu rakennettavaksi 95 uutta kotia 250-300 asukkaalle. Asuinalue sijaitsee noin 3 kilometriä Keravan keskustasta, Lahden moottoritien itäpuolella ja Ahjon keskustan pohjoispuolella. Alueen pohjoisosassa on Haukkavuoren luonnonsuojelualue ja länsipuolella Haukkavuorenpuisto. Alle kilometrin päässä asuinalueesta sijaitsee uusi Päivölänlaakson alakoulu sekä Päivölänkaaren päiväkoti.


Kaskelan asuinalueen länsipuolelle, Lahden moottoritien varteen rakentuu lähivuosien aikana Koivulan työpaikka-alue. Työpaikka-alueen maarakennustöihin kuuluvat kallion räjäytykset, louhinta ja murskaus aiheuttavat väliaikaisen meluhaitan, jonka tontinostaja tai -vuokraaja hyväksyy.


Tonttihaussa mukana olevien kortteleiden 2027-2030 alue on työmaa-aluetta, joten turvallisuussyistä tonteilla voi vierailla ainoastaan ohjattujen vierailujen aikana. Tonteista kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua järjestetyille kierroksille ja tutustua tontteihin torstaina 10.9. klo 8.30 ja 1.10. klo 15.30. Kierroksille ilmoittaudutaan Kaskelan työmaatoimiston luona Haukkavuorentien ja Haukanraitin risteyksessä. Kortteleiden 2020-2021 tonteilla voi vierailla vapaasti.


Tonttihakuun osallistutaan täyttämällä hakulomake ja lähettämällä se 7.10.2020 klo 16 mennessä lomakkeessa olevaan osoitteeseen postitse tai sähköpostilla. Kuoreen tai sähköpostin aihekenttään tulee laittaa merkintä "Omakotitonttihakemus Kaskela I". Ennen hakemuslomakkeen lähettämistä hakijoiden tulee tutustua tonteille laadittuun rakentamistapaohjeeseen, joka täydentää alueen asemakaavan määräyksiä ja merkintöjä. Hakulomake sekä lisätietoja tonteista ja niiden luovuttamisesta löytyy kaupungin verkkosivuilta.


Lopullisen päätöksen tonttien myynnistä tai vuokrauksesta tekee kaupunkisuunnittelujohtaja. Tontin saajan tulee allekirjoittaa kauppakirja tai vuokrasopimus 31.12.2020 mennessä. Tonttien hakuajan päättymisen jälkeen luovuttamatta jääneet tontit laitetaan jatkuvaan hakuun. 


Lisätietoja:
Maankäyttösihteeri Heli Lehto, puh. 040 318 2389, heli.lehto@kerava.fi (tonttien hakeminen)
Rakennusvalvonta, puh. 040 318 2126 (ma–pe klo 10–11 ja 13-14), rakennusvalvonta@kerava.fi (rakennusluvat, tontille rakentaminen tms.)

Päivitetty 08.09.2020 klo 15:32