Uutiset

Kaupunki saneeraa vesihuoltoverkostoa ja rakentaa uuden hulevesiviemärin Saviolla: työt alkavat viikolla 38

16.09.2020 klo 10:15

Keravan kaupunki saneeraa vesihuoltoverkostoa Saviolla Tuomikadulla, Pihlajakadulla ja Raitakujalla. Saneeraustöiden aikana uusitaan vanha vesijohto ja jätevesiviemäri sekä parannetaan vesihuoltopalveluita rakentamalla kokonaan uusi, kadun alta puuttunut hulevesiviemäri. Työt on aloitettu viikolla 38 ja niiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2020 loppuun mennessä.


Saneeraustöiden aikana vedenjakelu järjestetään kiinteistöihin pintavesiletkujen kautta. Vettä voi käyttää normaaliin tapaan. Töiden ajan vedenjakelu säilyy normaalina lukuun ottamatta lyhyitä suunniteltuja vesikatkoja, joista ilmoitetaan aina etukäteen. Työt voivat mahdollisesti aiheuttaa myös lyhyitä ennalta arvaamattomia vesikatkoja.


Saneeraustyöt aiheuttavat muutoksia myös alueen liikennejärjestelyihin. Työt etenevät vaiheittain ja katu kerrallaan, jotta tonteille ajo estyy mahdollisimman vähän. Ensimmäiseksi töitä tehdään Pihlajakadulla. Töiden aikana ajo Saviontieltä Pihlajakadulle on kielletty työmaaliikennettä lukuun ottamatta. Muu liikenne Pihlajakadulle ohjataan Juurakkokadun kautta. Tuomikadun ja Raitakujan liikennejärjestelyiden tarkemmat suunnitelmat valmistuvat myöhemmin ja saneeraustöiden aiheuttamista muutoksista viestitään suunnitelmien varmistuttua.


Tuomikadun, Pihlajakadun ja Raitakujan asukkaille jaetaan saneeraustöistä tarkemmin kertova asukaskirje tämän viikon aikana.


Kiinteistön omistaja voi uusia tonttijohdot myös tontin puolella tai liittyä uuteen hulevesiviemäriin

Vesihuoltolain kunnossapitovelvollisuudesta poiketen kaupunki uusii verkostosaneerauksen yhteydessä kiinteistöjen tonttijohdot katualueella liittämiskohdasta tontin rajalle asti sekä liittää ne olemassa oleviin tonttijohtoihin veloituksetta.


"Kaikkien kadun alla olemassa olevien tonttijohtojen yhtäaikaisella uusimisella vältetään kadun kaivaminen uudelleen auki myöhemmin", selventää Keravan kaupungin vesilaitosinsinööri Tiina Lindström. "Lisäksi kiinteistöjen omistajat välttyvät putkien korjaus- ja kaivukustannuksilta sekä uuden asfalttipäällysteen kustannuksilta. Heidän ei myöskään tarvitse huolehtia kaupungilta haettavasta kaivuluvasta tai sen kustannuksista."


Saneeraustöiden yhteydessä kiinteistön omistaja voi halutessaan uusia tonttijohdot myös tontin puolella.


"Jos tonttijohtojen ikä lähenee 50 vuotta, on niiden uusiminen suositeltavaa", Lindström jatkaa. "Tonttivesijohto uusitaan tontin rajalta aina vesimittarille asti. Tapauskohtaisesti tonttivesijohdon voi uusia myös sujuttamalla uuden muoviputken vanhan putken sisään, jolloin kaivamista ei tarvita."


Kiinteistön on mahdollista liittyä myös kadulle rakennettavaan uuteen hulevesiviemäriin. Liittyminen mahdollistaa jatkossa hulevesien sekä perustusten kuivatusvesien eli salaojavesien tehokkaamman erottelemisen sekä poisjohtamisen tontilta.


Mikäli tontin omistaja haluaa liittyä hulevesiviemäriin, kustantaa tontin omistaja liittämiseen tarvittavat tarvikkeet ja materiaalit, kuten kaivot ja putket. Myös tontin puolella tonttivesijohtojen uusimiseen tarvittavat kaivu- ja asennustyöt sekä tarvikkeet tontilla kustantaa kiinteistön omistaja. Tonttivesijohdon uusimisesta ja hulevesiviemäriin liittymisestä peritään lisäksi vesihuollon hinnaston mukaiset maksut.


Mikäli kiinteistön omistaja ei uusi tonttijohtojaan tontin puolella tai liity hulevesiviemäriin, ei kaupungin tekemästä saneerauksesta aiheudu mitään kustannuksia.                        

Päivitetty 16.09.2020 klo 10:16