Uutiset

Kaupunki teettää asiantuntijaselvityksen kuljetuspalveluiden vaihtoehtoisista järjestämistavoista

02.02.2018 klo 13:50

Keravan kaupunki valmistelee vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten kilpailutusta syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana. Valmistelu liittyy siihen, että Suomen henkilöliikenteessä tapahtuu merkittäviä muutoksia 1.7.2018 voimaan tulevan liikennepalvelulain myötä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 26.10.2017 päättänyt, että Keravan kaupunki osallistuu kuljetuspalveluiden hankinnan valmisteluun yhteistyössä muiden Uudenmaan kuntien kanssa. Tämän valmistelun tavoitteena on rakentaa maakunnallinen malli kuljetusten välittämiseen ja toisaalta kilpailuttaa kuljetuspalvelut kattavasti siten, että paikalliset kunkin kunnan erityisolosuhteet huomioidaan mahdollisimman hyvin.

Osana valmistelua Keravan kaupunki selvittää myös vaihtoehtoista tapaa järjestää em. kuljetusten välitys ja kuljetusten kilpailutus. Asiantuntijaselvityksen vaihtoehdoista ja vaikutuksista laatii KPMG Oy Ab. Selvitys laaditaan Keravan ja Vantaan kaupunkien yhteistyönä, siten että molemmille kaupungeille tehdään oma erillisselvityksensä. Selvityksessä tarkastellaan mm. seuraavaa:

- Kuljetuspalvelujen järjestäminen Keravan omalla mallilla
- Kuljetuspalvelujen järjestäminen Keravan ja Vantaan yhteisellä mallilla
- Kuljetuspalveluiden järjestäminen Uudenmaan kuntien yhteisellä mallilla
- Toteutusvaihtoehtojen vertailu (sis. mm. asiakasvaikutukset, asiakaslaatu).

Selvityksen tavoitteena on antaa kaupungin päätöksenteon tueksi vertailutietoa eri toteutusvaihtoehtojen vaikutuksista.

Selvityksen valmisteluun pääsevät osallistumaan sekä joukko kuljetusalan palveluntarjoajia (haastattelut) että molemmissa kaupungeissa toimivat vanhus- ja vammaisneuvostot sekä vanhus- ja vammaisjärjestöt (työpaja).

Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen tarkoituksena on toteuttaa kuljetuspalvelut niille henkilöille, jotka eivät pysty käyttämään julkista joukkoliikennettä ilman kohtuuttomia vaikeuksia joko pitkäkestoisen sairauden tai vamman takia sekä vähävaraisille iäkkäille henkilöille, joilla on vaikeuksia julkisen joukkoliikenteen käytössä. Kuljetuspalvelulla voidaan toteuttaa myös kuljetukset päivätoimintaan sekä muita kuljetuksia. Kuljetuspalvelu on sen käyttäjille erittäin tärkeä palvelu, joka mahdollistaa muiden palvelujen käytön, osallistumisen yhteiskuntaan ja arjen asioiden hoidon. Tästä syystä näiden palvelujen toimivuus, turvallisuus ja toimintavarmuus ovat ensiarvoisen tärkeitä ja keskeisenä painopisteenä hankinnan valmistelussa.

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten kilpailutuksen valmistelua voi kuka tahansa seurata Keravan kaupungin www-sivuilla os. www.kerava.fi -> Oikopolut -> Kuljetuspalvelut tai suoralla linkillä os. https://kerava.fi/palvelut/Sivut/-Vammaispalvelulain-ja-sosiaalihuoltolain-mukaisten-kuljetuspalveluiden-yhteishankinnan-suunnittelu-Uudellamaalla-2017-2018.aspx

Päivitetty 02.02.2018 klo 13:53