Uutiset

Kavereita ja kielitaitoa – valmistava opetus tuo eri kieliset lapset samaan luokkaan

02.11.2018 klo 14:55

Koulussa annettava valmistava opetus on tarkoitettu oppilaille, joiden suomen kielen taito ei vielä riitä suomen kielellä opiskeluun. Tästä syksystä lähtien keravalaiset valmistavaa opetusta tarvitsevat 1. vuosiluokan ikäiset oppilaat aloittavat koulunkäynnin omassa lähikoulussaan. Kasvatuksen ja opetuksen toimialan TET-harjoittelija Kristofer Seppor kävi Savion koulussa haastattelemassa valmistavan opetuksen oppilaita ja opettajaa.

  

Kävin Savion koulussa kysymässä 1. luokan opettajalta, mitä on valmistava opetus.

Hänen luokassa on kolme eri kielistä oppilasta, jotka oppivat suomen kieltä. Oppilaat saavat apua ja lyhyitä tehtäviä, ja avustaja auttaa valmistavassa opetuksessa.

Hyviä puolia valmistavassa opetuksessa on, että oppilaat pääsevät lähikouluun, jotta ei tarvitsisi mennä kauas eri kouluun, ja saavat suomenkielisiä kavereita, jotta kieli kehittyisi. Myös suomalaiset lapset tutustuvat eri kulttuureihin.

Luokka suhtautuu valmistavan opetuksen oppilaisiin hyvin, ja he ovat saaneet paljon kavereita.

Kysyin yhdeltä 1.-luokkalaiselta oppilaalta, joka on valmistavassa opetuksessa, onko hän oppinut suomen kieltä ja saanut kavereita luokassa. Oppilas sanoi, että on oppinut suomen kieltä hyvin, on tutustunut toisiin oppilaisiin ja saanut paljon kavereita. Opettaja koki luokan toimineen kivasti.

 

Kristofer Seppor, Sompion koulu 9A

Päivitetty 02.11.2018 klo 15:03