Uutiset

Kerava ja Järvenpää kehittävät ilmastotyön ja resurssiviisauden seurantaa

22.10.2020 klo 12:10

​Keravan ja Järvenpään kaupungit kehittävät ja ottavat käyttöön uuden palvelun, jonka avulla kuka tahansa voi seurata kaupunkien ilmasto- ja resurssiviisaustyön etenemistä. Palvelu kehitetään Helsingin Ilmastovahti-palvelun pohjalta. Yhteisen hankkeen tavoitteena on parantaa ilmasto- ja resurssiviisausohjelmien seurantaa ja näkyvyyttä.


"Ilmastovahdin myötä kuntalaisten ja sidosryhmien mahdollisuus seurata ilmasto-ohjelmien toteuttamista helpottuu, mikä osaltaan vaikuttaa kaupunkien ilmastotyöhön. Kaupunkiorganisaatioiden sisällä taas vahvistetaan vastuutiimien sekä -henkilöiden sitoutumista toimenpiteiden toteuttamiseen ja edistymisen säännölliseen raportointiin", kertoo Keravan kaupungin ilmasto-ohjelmapäällikkö Johanna Kuusisto. "Ilmastovahdin avulla tehtävän seurannan kehittämiseksi hankkeessa luodaan monistettava toimintamalli helpottamaan Ilmastovahdin käyttöönottoa, mikä mahdollistaa ilmastotoimenpiteiden edistymisen avoimemman ja järjestelmällisemmän seuraamisen yhä useammassa kunnassa."


Järvenpäässä palvelu perustuu vuonna 2019 hyväksyttyyn Resurssiviisas Järvenpää -tiekarttaan, ja palveluun tuodaankin ilmastotyön lisäksi myös muut ympäristö- ja resurssiviisaustoimenpiteet. Keravalla Ilmastovahti perustuu vuonna 2020 valmistuvaan Kestävän energiankäytön ja ilmaston toimenpideohjelmaan. Palvelu otetaan käyttöön molemmissa kaupungeissa vuoden 2021 aikana.


"Seurantapalvelulla Järvenpää haluaa tuoda kaupungin ilmasto- ja resurssiviisaustyön etenemisen näkyväksi, ja kutsua asukkaat ja toimijat mukaan edistämään ja seuraamaan tavoitteita", kertoo Järvenpään kaupungin erikoissuunnittelija Eira Linko. "Palvelu sujuvoittaa raportointia ja luo toimintamallin työn edistymisen aktiiviseen seurantaan, ja on siksi tärkeä työkalu myös kaupunkiorganisaation sisällä."


Keravan ja Järvenpään kaupungit toteuttavat hanketta yhdessä Helsingin ja Vantaan kaupunkien kanssa. Helsingissä Ilmastovahti on jo käytössä ja Vantaalla kehitystyö on pitkällä. Hankkeessa kaikki kaupungit pääsevät kehittämään palvelua entisestään, kokemuksia vaihtaen ja yhdessä ideoiden. Hankkeeseen osallistuvat myös Uudenmaan liitto, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus sekä KUUMA-seutu. Hanke on saanut rahoitusta Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta.

Päivitetty 22.10.2020 klo 12:17