Uutiset

Kerava ja Vantaa ovat muodostamassa yhteisen sote-alueen

20.12.2019 klo 16:55

​Torstaina julkistetussa Uudenmaan sote-erillisratkaisua koskevassa raportissa esitetään jatkovalmistelun pohjaksi itsehallinnollisiin alueisiin pohjautuvaa mallia. Siinä Kerava ja Vantaa muodostavat yhden Uudenmaan viidestä itsehallinnollisesta alueesta. Viiteen alueeseen pohjautuva erillisratkaisu on Keravalta katsottuna selvästi parempi vaihtoehto kuin yhden maakunnan Uusimaa. 

"Yhtenä yhtenäisenä sote-toimijana Uusimaa olisi aivan liian suuri. Viiteen alueeseen perustuva ratkaisu on paljon parempi vaihtoehto. Lisäksi Kerava ja Vantaa ovat palvelurakenteen kannalta hyvin looginen yhteistyöalue", Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu linjaa. "Keravalaisten asiointisuunta on aina ollut etelä, eikä sote-asiointi tee tässä poikkeusta", hän täsmentää. 

Kaupunkien välillä on sujuvat liikenneyhteydet, joista tärkeimpänä toimii Keravan ja Vantaan monella tavalla tiiviisti toisiinsa yhdistävä päärata. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö Keravan ja Vantaan välillä on toiminut jo vuosia hyvin ja yhteyksiä tiivistää myös molemmissa kaupungeissa tehty päätös Apotti-järjestelmän käyttöönotosta. 

Erillisratkaisu perustuu Uudenmaan kaupunginjohtajien yhdessä esittämään pohjaehdotukseen viidestä alueesta. "On hienoa, että tässä alueasiassa kuultiin kuntajohtajia", kaupunginjohtaja Rontu toteaa. "Jatkovalmistelussa toivomme kuitenkin kunnille entistä vahvempaa mahdollisuutta vaikuttaa lopputulokseen. Keravalle kuntien ja valtion välinen aito kumppanuus on tärkeä strateginen tavoite kaupunkien elinvoiman säilyttämisen näkökulmasta."

Keravalla nähdään nyt jatkovalmisteluun vietävän esityksen luovan hyvät edellytykset sote-uudistuksen toteuttamiselle niin Uudellamaalla, kuin koko Suomessa. Rahoitusratkaisuissa on kuitenkin huomioitava mallin vaikutukset kasvavien kaupunkien investointikykyyn ja elinvoimaan kokonaisuudessaan. Uudenmaan erillisratkaisua kaupunginjohtaja Rontu pitää elintärkeänä, koska pääkaupunkiseudulla on muusta maasta eroavia erityisiä haasteita, joita syntyy muun muassa alueelle keskittyvän vieraskielisen väestön suuresta määrästä sekä asunnottomuudesta. 


Päivitetty 20.12.2019 klo 19:53