Uutiset

Kerava ottaa käyttöön nimettömät ilmoitukset väärinkäytösepäilyistä

03.03.2019 klo 11:10

Hallinnon tekeminen avoimemmaksi ja läpinäkyvämmäksi on yksi Keravan kaupungin tärkeistä tavoitteista. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi kaupungin toimielinten esityslistojen ja päätösten entistä helpompaa saavutettavuutta, mutta myös mahdollisuutta vaikuttaa kaupungin sisäisiin prosesseihin.

Prosesseja halutaan kehittää aivan uudella tavalla, ottamalla käyttöön anonyymisti tehtävät ilmoitukset mahdollisista kaupungin toimintaa koskevista väärinkäytöksistä.

"Kerava on edelläkävijöiden joukossa tämän kaltaisen järjestelmän tuomisessa sekä työntekijöiden että kaupunkilaisten käyttöön", kertoo kaupunginjohtaja Kirsi Rontu. "Uusien ajatusten kärkikaupunkina haluamme kokeilla käytännössä myös tällaisen uuden avauksen toimivuutta."

"Väärinkäytösilmoituksiin liittyvä EU-tasoinen lainsäädäntö on vireillä, ja haluammekin jo etukäteen testata tämänkaltaisen ilmoituskanavan toimivuutta kuntasektorilla. Jaamme mielellämme käyttökokemuksia myös muiden kuntien kesken", Rontu toteaa.

Kyse on hyvin helposta tavasta toimia, niin ilmoittajalle kuin ilmoitusten vastaanottajallekin. Ilmoittaja täyttää Keravan verkkosivuilta linkin takaa löytyvän yksinkertaisen lomakkeen ja painaa tallenna-nappia. Vastaanottajapäässä luetaan viesti ja ryhdytään selvittämään, mitä on tapahtunut.

"Jotta asioita voidaan korjata, on saatava tietoa siitä missä kehittämistoimia eniten tarvitaan. Ilmoituskanavan tavoitteena onkin kaupungin toiminnan parantaminen", Rontu kertoo.

Keravan kaupungilla ilmoituksia pääsevät käsittelemään vain sisäinen tarkastaja ja kaupunginlakimies. ”Käsittelemme kaikki ilmoitukset ja päätämme tarvittavista toimenpiteistä. Näin varmistamme ilmoitusten asianmukaisen käsittelyn", sisäinen tarkastaja Mari Österberg selostaa.

Keravalla ei olla varautumassa ilmiantoviestien tulvaan, sillä prosessien tiedetään olevan kunnossa ja avoimuudenkin edistyvän. Yksittäisiä väärinkäytösepäilyjä saattaa silti nousta esiin, kun niille annetaan kanava. Ilmoittajan anonyymiudella uskotaan olevan sen vaikutuksen, että ikävät huomiot uskalletaan helpommin kertoa eteenpäin.

"Esimerkiksi kaupungin työntekijällä voi olla suuri kynnys ilmoittaa väärinkäytösepäilystä omalle esimiehelleen tai sisäiselle tarkastajalle. Nimetön kanava madaltaa kynnystä ilmoituksen tekemiseen ja mahdollistaa sen, että voimme puuttua asiaan ja korjata tilanteen ennen kuin tapahtuu isoja vahinkoja", Österberg summaa.

Ilmoittaminen tulee olemaan erityisesti kaupunkiorganisaation sisäisesti iso ja tärkeä edistysaskel avoimuuden lisäämisessä. Se vaikuttaa kuitenkin myös ihan koko kaupunkiin, jopa kaupungin imagoon.

"Vaikka tulemme varmaan ainakin alussa saamaan myös asiattomia viestejä palvelun kautta, asia on mielestämme niin tärkeä, että haluamme ehdottomasti testata sen toimivuutta. Hienoa järjestelmässä on myös se, että siitä jää rekisteri, jonka avulla pystymme seuraamaan omaa prosessiamme. Näin meillä on jatkuvassa seurannassa mitä ilmoitukselle tapahtuu, miten se viedään eteenpäin ja millaisia toimenpiteitä sen ansiosta tullaan tekemään. Ilmoitukset eivät siis vain katoa byrokratian rattaisiin, vaan ne saavat järjestelmällisen käsittelyn lopputuloksineen", iloitsee kaupunginjohtaja Rontu.

Tästä pääset tekemään ilmoituksen.


Päivitetty 04.03.2019 klo 15:53