Uutiset

Kerava panostaa koululaisten hyvinvointiin

17.12.2019 klo 14:55

​Hyvinvointiagentit Sini Vaarala, Sofia Kaikkonen ja Jyri Kunttu järjestävät yläkoululaisille joululomalla päivän kestävän leirin.


Syksyllä Keravan peruskouluissa on aloittanut tsemppariope ja kolme hyvinvointiagenttia. Kaupunki on saanut vuoden määräaikaisen valtionavustuksen kokeiluihin, joilla pyritään koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen.

Tsemppariope auttaa koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa

Tsemppariope Merja Jyrkilä on erityisopettaja, jonka tehtävänä on auttaa oppilaita koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa. Pulmia voivat olla esimerkiksi koulupelko, fyysiset sairaudet, mielenterveyspulmat tai vaikka se, ettei oppilasta huvita käydä koulua.

Tsemppariopettajan työtä ohjaa Keravan poissaolomalli: kun poissaolotunteja on yli 50, kootaan monialainen työryhmä, joka suunnittelee ja räätälöi yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa, miten koulunkäyntiä voidaan tukea. Tätä ennen poissaoloihin on puututtu jo yhdessä opettajien, oppilashuollon ja huoltajien kanssa. Kun poissaoloja on kertynyt paljon esimerkiksi sairauden takia, voi koulutehtäviin tarttuminen tai kouluun meneminen tuntua ylivoimaisen vaikealta yksin, mutta tässä tilanteessa tsemppariope voi auttaa.

Jos koululle tuleminen tuntuu oppilaan mielestä liian vaikealta, tapaamisia voidaan järjestää esimerkiksi kirjastossa. Jyrkilä auttaa oppilasta tekemään koulutehtäviä niin, etteivät esimerkiksi sairauspoissaolon aikana kertyneet tehtävät käy ylivoimaiseksi. Avun on tarkoitus olla väliaikaista; tavoitteena on, että oppilas palaa kouluun.

Onnistumisia on tullut esimerkiksi tapauksissa, joissa oppilaalla on motivaatiota käydä koulua mutta sairauden takia on jäänyt jälkeen. Tsemppariopen avulla on päästy kiinni koulutehtäviin ja takaisin normaaleihin koulurutiineihin.

tsemppariopen kuva.jpg

Hyvinvointiagentit tukevat yhteisöllisyyttä ja auttavat nuoria

Hyvinvointiagentit ovat nuorisotyöntekijöitä, jotka työskentelevät kokopäiväisesti kouluilla: Sofia Kaikkonen Kurkelan koululla, Jyri Kunttu Sompion koululla ja Sini Vaarala Keravanjoen koululla. Agentit auttavat, jos oppilailla on esimerkiksi ongelmia koulunkäynnissä, kotona tai kaverisuhteissa – tai vaikka ei olisikaan ongelmia, vaan nuori haluaisi vaikka löytää itselleen harrastuksen tai kavereita. "Tavoitteena on, että nuori saa fiiliksen, että koulussa pärjää ja on mukavaa", kertoo Vaarala.

Usein agentit tavoittaa koulun käytäviltä, joissa heitä voi vaikka tarttua hihasta. Tarvittaessa tapaamisia oppilaiden kanssa järjestetään myös yksitellen, rauhallisemmassa tilassa. Jos oppilaalla on asiaa, agentilla on yleensä heti aikaa nuorelle ja lähestyä voi matalalla kynnyksellä.

Agentit tekevät töitä kouluyhteisön hyvinvoinnin eteen ja pyrkivät tukemaan yhteisöllisyyttä muun muassa tukemalla nuoria koulujen erilaisissa tiimeissä ja järjestämällä tapahtumia. Marraskuussa kouluilla järjestettiin Brawl Stars-mobiilipelitapahtuma, jossa nuoret saivat haastaa agentitkin peliin. Tapahtuma sai oppilailta paljon kiitosta, esimerkiksi Keravanjoen koulun aulassa pelaaminen rauhoitti oppilaiden mielestä tunnelmaa. Uusi mobiilipelitapahtuma onkin jo suunnitteilla ensi vuoden alkuun.

Parhaimpia onnistumisia ovat nuorisotyöntekijöiden mielestä pienet kohtaamiset: "Se, että saa piristettyä nuoren päivää, tuntuu mukavalta ja sillä voi olla yllättävän iso merkitys nuorelle", Kaikkonen selventää. "Kun jää on rikottu, nuoren on myöhemminkin helpompi ottaa meihin kontaktia", Vaarala lisää. Agentit kertovat havainneensa, että nuorilla on kova aikuisen kaipuu.

Aikuisia ja kavereita on tarjolla myös joululoman aikana: Hyvinvointiagentit järjestävät Sompion koululla ilmaisen päiväleirin yläkouluikäisille 3. tammikuuta. Pienisuuri leiri on rento lomapäivä pelailun, kisailun ja yhdessäolon merkeissä. Mukaan voi ilmoittautua kunkin koulun omalle hyvinvointiagentille 19.12. klo 13 mennessä.

Hyvinvointiagentit löytyvät myös Instagramista (agentitkerava) ja Snapchatista (sofia-agentti, jyriagentti, siniagentti).

Päivitetty 17.12.2019 klo 15:01