Uutiset

Kerava sai valtionavustusta digitalisaation edistämiseen

28.11.2019 klo 10:45

​Valtiovarainministeriö on myöntänyt valtionavustusta kuntien digitalisaation edistämiseen. Valtionavustusta myönnettiin digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin, joilla uudistetaan kuntien toimintatapoja tai parannetaan palveluprosessien laatua ja vaikuttavuutta. Avustusta myönnettiin kuntien tiedolla johtamisen parantamiseen, datan hyödyntämiseen ja näihin liittyvän tietojohtamisen ja toimintaprosessien kehittämiseen.

Keravan kaupungille myönnettiin enintään 100 000 euroa digitaalisten palveluiden saavutettavuuden kehittämiseen erityisryhmille. Keravan hankkeessa kehitetään malleja digitaalisten palvelujen saavutettavuuden ja esteettömyyden lisäämiseksi. Tavoitteena on mahdollistaa erityisryhmien (esim. ikäihmiset, maahanmuuttajat, aistirajoitteiset) saumaton asiointi digitaalisissa palveluissa. Projektin alkaessa selviää tarkemmin, miten rahoitusta hyödynnetään eri toimialoilla.

Avustushakemuksia arvioitaessa otettiin huomioon erityisesti hankkeiden yhteiskunnallisen ja taloudellisen vaikuttavuuden toteutuminen. Lisäksi arvioitiin, miten parhaita käytäntöjä ja innovaatioita voidaan hyödyntää laajemmassa viitekehyksessä, kuten kuntien välisessä yhteistyössä. Hankkeet tulee toteuttaa vuoden 2021 marraskuun loppuun mennessä, ja palveluita kehitettäessä tulee hyödyntää mahdollisuuksien mukaan yhteisiä kansallisia palveluita.

Päivitetty 28.11.2019 klo 10:48