Uutiset

Kerava tähtää kansainväliseksi kiertotalouden kehittäjäksi – Jalotuksesta esikuva ja opettaja

01.04.2019 klo 14:25

​Mistä löytyy yhteisö, jossa tuotetaan kaupunkilaisille vaatteiden korjauspalveluita ja käyttötavaroiden lainaamopalveluita, ompelu-, puu- ja polkupyöräverstaiden käyttöpalveluita ja vaihdantatoimintaa, kursseja ja kaupunkiviljelyä sekä paljon muuta?

No Keravalta, tietenkin! 

Keravan kaupunki mahdollisti Keravan kartanon piha-alueella sijaitseviin entisiin navetan tiloihin kesällä 2018 aloittaneen Jalotus-kiertotalousyhteisön perustamisen. Vuoden kestäneen hankkeen aikana Jalotuksesta sukeutui mielenkiintoinen ja laadukas kokoelma yrittäjiä, yhdistyksiä ja aktiivisia kaupunkilaisia. Yhteisön palveluita voi käyttää omatoimisesti, ohjatusti tai valmiin palvelun ostamalla.

"Viime vuonna, Jalotuksen perustamisaikana, tutustuimme eurooppalaisiin arjen kiertotalouskeskuksiin. Nyt jatkohankkeessa alamme tehdä näiden edelläkävijöiden kanssa tiivistä yhteistyötä. Opimme toisiltamme ja kehitämme yhdessä uutta, jalkautamme mallia muualle Suomeen ja myös kansainvälisesti", kertoo yhteisön perustaja Anna Evilä.

Tätä varmistamaan Jalotus on Keravan kaupungin lisäksi saanut tukijakseen Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran. Sitra rahoittaa jalottajien kehitystyötä ja yhtenä tuloksena se julkaisee Jalotus ry:n tekemän Arjen kiertotalousyhteisö -mallin kaikkien käytettäväksi ja kopioitavaksi. Jalotus on toimenpiteenä otettu mukaan myös viime viikolla julkaistuun Kiertotalouden tiekartta 2.0 -raporttiin. Sitra haluaa hankkeella varmistaa, että toimiva malli monistuu ja yleistyy.

"Jalotuksen toimintamallin avulla jokainen meistä voi elää elämää, joka ei perustu luonnonvarojen ylikuluttamiselle. Keinot, tavat ja tieto ovat olemassa, mutta ne ovat vielä kovin vaikeasti löydettävissä ja niiden mukaan eläminen on vaikeaa toteuttaa. Jalotus tekee kestävästi elämisestä mahdollista", Jalotus ry:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Helle iloitsee.

Keravan Jalotuksen tavoitteena on olla edelläkävijä, johon uudet keskukset voivat tukeutua. Tämän työ alkaa nyt ja Keravan Jalotus tarjoaa perustamisapua ja luentoja Jalotuksen mallista aiheesta kiinnostuneille kunnille, yhdistyksille ja yhteisöille.

Keravan kaupunki mahdollistaa jatkossakin Jalotuksen toiminnan kartanon alueella. Tämän vastineeksi Jalotus varmistaa, että alue on myös tulevaisuudessa avoin kaikille kuntalaisille ja esimerkiksi kaupungin omistuksessa olevat viljelylaatikot ovat edelleen kaupunkilaisten käytössä. Jalotus ry saa entistä enemmän vastuuta kartanon alueen rakennusten kunnostamisesta ja hankkii työhön materiaaleja kiertotaloushenkisesti. Kaupunki kuitenkin valvoo korjaustöitä ja osallistuu niiden suunnitteluun.

”Kestävä kehitys on tämän hetken suurimpia muutosilmiöitä. Olemme ylpeitä Jalotuksen visiosta tuoda kiertotalous osaksi kaupunkilaisten arkea ja hyvinvointia. Keravan imago syntyy teoista – ja siihen tarvitsemme myös kolmannen sektorin toimijoita", Keravan kaupungin vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialan johtaja Anu Laitila linjaa.

Keravan kaupunki tulee jatkamaan kartanon käyttöä myös omiin tilaisuuksiinsa. Erityisesti kaupungille strategisesti tärkeiden kiertotalouteen liittyvien tilaisuuksien järjestämiseen alue mahdollisuuksineen on kaupungin kannalta kiinnostava. Kaupungilla tulee olemaan myös yhteisöllinen työpiste Jalotuksen tiloissa. Näin aito yhdessä tekeminen mahdollistuu entistä helpommin.

Yhteisön toimintaa voi seurata Jalotuksen verkkosivuilta osoitteessa jalotus.fi ja sosiaalisen median kanavista.


Päivitetty 01.04.2019 klo 16:17