Uutiset

Keravalla panostetaan oppilaiden tukemiseen

19.04.2022 klo 08:00

​Keski-Uudenmaan opetustoimien Kaikille yhteinen koulu -hankkeessa on tavoitteena lisätä lapsen ja nuoren riittävän ja oikea-aikaisen tuen saamista omassa lähikoulussaan. Hankkeen avulla vahvistetaan oppimisen tuen rakenteita, opetuksen järjestelyitä ja oppimisympäristöjä kouluissa.

-Keravan perusopetuksen visio kehittämistyössä on, että kaikille yhteisessä koulussa oppilaan tuki järjestetään aikuisten toimintaa muuttamalla, ja jokainen yhteisön jäsen kokee olevansa hyväksytty ja arvostettu, kertoo Keravan kaupungin kasvun ja oppimisen tuen johtaja Minna Kallio.

Kohti kaikille yhteistä koulua mennään yhteistyössä. Kehittämistyössä on haluttu osallistaa kaikkia tahoja, joita perusopetus koskee: oppilaita, henkilöstöä ja huoltajia. Oppilaat, henkilöstö ja huoltajat ovat päässeet osallistumaan vanhempainilloissa, kuulemisissa ja yhteisissä keskusteluissa, joita on järjestetty syksyllä 2021 ja keväällä 2022. Tässä uutisessa kerrotaan keskusteluiden tuloksista, joita huomioidaan kehittämistyössä.    

Yhteisessä koulussa toteutuu yhdenvertaisuus

Yhteisissä keskusteluissa oppilaat, huoltajat ja koulujen henkilöstö painottivat vahvasti yhdenvertaisuutta ja henkilöstön riittävää osaamista. Jokainen oppilas ansaitsee tulla hyväksytyksi ja tuetuksi riippumatta siitä, mitkä hänen lähtökohtansa ovat.

Kaikille yhteisessä koulussa toiminnan tulee perustua yksilölliselle kohtaamiselle ja vahvalle yhteistyölle. Laadukkaan perusopetuksen toteutumiseksi säästöjä ei ole varaa tehdä, vaan yksilöllinen tuki ja joustavat järjestelyt vaativat henkilöstöresurssia ja osaavia tekijöitä. Oppilaille täytyy tarjota tukea oikea-aikaisesti. Myös pienryhmätukea täytyy olla saatavilla.

Oppilaiden vastauksissa korostui erityisesti, että hyvässä koulussa ei sallita kiusaamista ja kaikkien tulisi kohdella toisiaan ystävällisesti. Oppilaista on tärkeää, että hyväksytään ihmisten erilaisuus ja erilaiset tavat oppia.  

Kohti kaikille yhteistä koulua

Yhteisen koulun kehittäminen on jatkuvaa työtä. Hanke tarjoaa täydennyskoulutuksia, joissa Keravan koulujen opettajat ja rehtorit saavat työkaluja tukea tarvitsevien oppilaiden kohtaamiseen sekä oman osaamisensa kehittämiseen. Materiaalia tarjotaan myös huoltajille.

Hankkeesta saatuja oppeja tuodaan käytäntöön tarjoamalla kouluille työkaluja, joiden avulla koulut voivat itse kehittää omaa toimintaansa yhä enemmän hyvinvointia ja oppimista tukevaan suuntaan. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että koko Keravan tasolla opetuksen rakenteet tukevat hyvinvointia ja yhteistyötä. Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun, mutta kaikille yhteisen koulun kehittämistyö jatkuu valtakunnallisena ja keravalaisena painopisteenä.

Hankkeen taustaa

Loppuvuodesta 2020 alkaneessa Keski-Uudenmaan yhteisessä hankkeessa ovat mukana Keravan lisäksi Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien opetustoimet. Kehittämistyö tavoittaa 28 000 perusopetuksen oppilasta. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Lisätietoja:


Päivitetty 19.04.2022 klo 07:56